Översikt

Albertus Pictor och Anunds hög

Lär om den svenske solkungen Gustav III, möt den medeltida kyrkomålaren Albertus Pictors vackra verk i Härkeberga samt se de imponerande och viktiga skeppssättningarna från järnåldern vid Anundshögen i Tuna Badelunda. Resan leds av uppskattade och initierade arkeologen Izabella Donkow, som bl a grävt i Vendel.

Avresa från Cityterminalen kl 08.30. Här möter buss och vår kunniga ciceron Izabella Donkow upp för en resa som är inriktad på järnålderns skeppssättningar och deras historia. Inledningsvis bjuds vi in till den svenske kulturkungen Gustav III:s favoritslott Ekolsund i en vacker landskapspark av engelskt snitt.

På denna plats låg en gård redan på 1300-talet; efter Stockholms blodbad skänktes den i gåva till Gustav Vasa 1542. Ekolsund gick i arv till hans barn och kom så småningom att tillhöra Gustav II Adolf som gav slottet till sin släkting Åke Tott. Stormaktskrigaren och fältmarskalken Åke Tott kallades "Snöplogen" av krigarkungen, och med hjälp av medel från sina krigsbyten i Tyskland omvandlade han sin gård Ekolsund till ett storslaget herresäte. 1637 fick den franske arkitekten Simon de la Vallée uppdraget. Sonen Clas Tott lät Nicodemus Tessin d.ä. bygga färdigt slottets södra flygel och ändra de la Vallées park. Efter hans död tillföll slottet den blivande kung Fredrik I, och 1747 köpte den dåvarande kronprinsen Adolf Fredrik Ekolsund. Det var en dopgåva till hans nyfödde son, den blivande Gustav III, och Ekolsund blev Gustav III:s käraste uppehållsort under uppväxttiden och de inledande åren som kung. Här kunde han i lugn och ro ägna sig åt sina intressen, glamorösa fester och jakter. I augusti 1776 ordnade han dessutom ett praktfullt tornerspel. 

Reseprogram

 • Ekolsunds slott

  Ekolsunds slott blev också tidigt föremål för kungens storskaliga, fantasifulla, ofta ofullbordade, byggnads- och trädgårdsprojekt. Den första ansatsen att anlägga en engelsk park i Sverige togs just på Ekolsund. År 1785 sålde kungen slottet till grosshandlaren George Seton, vars ättlingar kom att äga godset fram till 1912. Vi inleder med en visning av slottet, men djupdyker också i parkens intrikata historia. Avslutningsvis tar vi kaffe och hembakat på det nyrenoverade värdshuset, innan vi fortsätter mot den närbelägna Härkeberga kyrka, en av landets vackraste och bäst bevarade medeltida kyrkor,

 • Möte med Albrekt Målare

  Över ett böljande åkerlandskap reser sig Härkebergas kaplansgård, med kyrkan och klockstapeln i fonden. Vi stannar till vid denna unika kulturmiljö, som sedan 1929 ägs av Stiftelsen Nordiska Museet i Stockholm. Sjutton träbyggnader, anlagda intill en mangård och en fägård, i en traditionell radby, ger en god inblick i levnadsvillkoren, omkring 1840-talet, för en präst som på samma gång var en jordbrukande bonde.
  Härkeberga kyrka är en av de drygt 30 kyrkor som dekorerades av den tyske Albrekt Immenhusens målarverkstad. Han är mer känd under sitt latiniserade namn Albertus Pictor och levde ca 1440 – 1509.
  Den vitkalkade kyrkan dateras till tidigt 1300-tal. Mot slutet av 1400-talet kom vapenhuset och valven till. Samtidigt täcktes de nyslagna valven och väggarna med fresker av Albertus Pictor och medlemmar från hans verkstad.

 • Glansdagrar och livshjul

  Tillsammans bekantar vi oss med denna medeltidskonstens juvel. Kyrkorummet, vars valv aldrig har överkalkats, är ett av dem med bäst bevarade Albertus Pictor-fresker.
  Detaljrikedom, ofta förenad med tillämpningen av 'glansdagrar' – för att få fram en livfullhet och tredimensionalitet hos de porträtterade – anses vara Albertus Pictors utmärkande signum. I Härkeberga finns "Livshjulet", en av de mest storslagna av Albertus' fresker avbildande livets förgänglighet. Fresken "Gregorius' mässa", också den i vapenhusets valv, tros kunna porträttera Albertus Pictor själv. Förlagorna till motiven har, i stor utsträckning, hämtats från Biblia Pauperum, "De fattigas bibel", med illustrationer från Gamla och Nya Testamentet.
  Mätta på det medeltida freskmåleriets sprakande uttrycksfullhet fortsätter vi mot Landsberga butiksgård där vi intar en lätt lunch. Efter en stärkande matpaus i denna historiska nejd ger vi oss av mot Badelunda socken. Här, öster om Västerås, väntar ett möte med forntiden.

 • Båtgravar och Bröt-Anunds hög

  "Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats" (1600-talspastorn Jonas Holstenius). Området kring Badelundaåsen har under tusentals år varit ett maktcentrum för hela västra Mälardalen, förmodligen ett kungligt sådant. Här möttes forntidens handelsvägar och vattenleder, här offrade folk till sina gudar och här samlades man till ting ända in på medeltiden.
  ”Den minnesrikaste i Svea rike”, så sammanfattade, år 1874, fornforskaren och den svenska nationalsångens upphovsman, Richard Dybeck, Badelunda socken. Vi inleder besöket med att stanna vid Badelunda kyrka, som tillkom på 1200-talet. I denna lilla landsortskyrka vilar två av stormaktstidens främsta fältherrar: Henrik Horn av Marienborg (1618-1693) och Arvid Wittenberg von Deber (1606-1657). Under vår visit reder vi ut deras öden och på vilket sätt de är sammankopplade med platsen. 
  På, och i närheten av, kyrkogården finns flera gravar från järnåldern och rester av en storgård från samma tid, vilket tyder på en lång bosättningskontinuitet. Skogarna mellan Badelunda kyrka och E18 är fyllda av järnåldersgravar. "Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats" (1600-talspastorn Jonas Holstenius). Området kring Badelundaåsen har under tusentals år varit ett maktcentrum för hela västra Mälardalen, förmodligen ett kungligt sådant. Här möttes forntidens handelsvägar och vattenleder, här offrade folk till sina gudar och här samlades man till ting ända in på medeltiden.

  "Den minnesrikaste i Svea rike", så sammanfattade, år 1874, fornforskaren och den svenska nationalsångens upphovsman, Richard Dybeck, Badelunda socken. Vi inleder besöket med att stanna vid Badelunda kyrka, som tillkom på 1200-talet. I denna lilla landsortskyrka vilar två av stormaktstidens främsta fältherrar: Henrik Horn av Marienborg (1618-1693) och Arvid Wittenberg von Deber (1606-1657). Under vår visit reder vi ut deras öden och på vilket sätt de är sammankopplade med platsen.
  På, och i närheten av, kyrkogården finns flera gravar från järnåldern och rester av en storgård från samma tid, vilket tyder på en lång bosättningskontinuitet. Skogarna mellan Badelunda kyrka och E18 är fyllda av järnåldersgravar.Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats" (1600-talspastorn Jonas Holstenius). Området kring Badelundaåsen har under tusentals år varit ett maktcentrum för hela västra Mälardalen, förmodligen ett kungligt sådant. Här möttes forntidens handelsvägar och vattenleder, här offrade folk till sina gudar och här samlades man till ting ända in på medeltiden.
  "Den minnesrikaste i Svea rike", så sammanfattade, år 1874, fornforskaren och den svenska nationalsångens upphovsman, Richard Dybeck, Badelunda socken. Vi inleder besöket med att stanna vid Badelunda kyrka, som tillkom på 1200-talet. I denna lilla landsortskyrka vilar två av stormaktstidens främsta fältherrar: Henrik Horn av Marienborg (1618-1693) och Arvid Wittenberg von Deber (1606-1657). Under vår visit reder vi ut deras öden och på vilket sätt de är sammankopplade med platsen.
  På, och i närheten av, kyrkogården finns flera gravar från järnåldern och rester av en storgård från samma tid, vilket tyder på en lång bosättningskontinuitet. Skogarna mellan Badelunda kyrka och E18 är fyllda av järnåldersgravar.

 • Tuna Badelundas skatter

  Den mest kända av dessa gravar är, utan tvekan, Anundshögen. Med sina 9 meter i höjd och 64 meters diameter är den Sveriges största hög. Vi rör oss i ett sedan länge bebott, folktätt, rikt landskap. I närheten av högen har andra viktiga arkeologiska fornfynd gjorts.
  Två kilometer öster om Anundshögen, vid Tuna i Badelunda, grävdes, under åren 1952-1963, ett järnåldersgravfält med ett nittiotal gravar, ut. På gravfältet, som har varit i bruk under drygt sjuhundra år (mellan 300- och 1050-talet e.Kr.), finns Sveriges guldrikaste grav. Den tillhör en kvinna som dog i slutet av 200-talet e.Kr. En halsring, två armringar, två fingerringar och nålar av guld, till en sammanlagd vikt om 337,6 gram, har hittats intill den döda, som lades ner i en kammargrav.
  Guldfynden förvaras idag på Västmanlands läns museum. Kopior finns i Guldrummet på Historiska Museet i Stockholm.
  Gravfältet uppvisade även åtta båtgravar, en typ av grav avsedd för välbärgade, prominenta personer. I en båtgrav lades den döde i en båt tillsammans med, ofta mycket värdefulla, föremål som skulle följa den döde till dödsriket. Båtgravar från vendeltid (550-800 e.Kr.) och vikingatid (800-1050 e.Kr.) har hittats på andra gravfält runtom Mälardalen. Det som utmärker gravfältet i Tuna Badelunda är att samtliga åtta båtgravar är kvinnogravar.

  Innan vi fördjupar oss i Anundshögen, de närbelägna gravfältens och boplatsernas datering och inbördes relation, väntar kaffe och räksmörgås på Café Anund.
  Till sist återstår en promenad på Badelundaåsen, denna viktiga led mot Bergslagen, i riktning mot den enigmatiska förhistoriska labyrinten i Tibble.
  På vägen mot labyrinten passerar vi åtskilliga järnåldersgravfält. Vi avslutar vår vandring i Badelunda socken vid Tibble by. Tibble har behållit sin ålderdomliga karaktär med de välbevarade gårdarna placerade utmed åsryggen.
  Efter en innehållsrik dag anländer vi till Stockholm framåt kl. 19.30.

Resans höjdpunkter

 • Guidade turen på Ekolsunds slott
 • Albertus Pictors Härkeberga kyrka
 • Imponerande Tuna Badelunda med järnåldersgravfälten

Karta

Resfakta

Reslängd 1 dag
Avreseort Stockholm
Avresor 31/5
Pris Från 2 120 kr
I priset ingår
 • Buss Stockholm – Ekolsund – Härkeberga – Västerås – Stockholm
 • Visningar och entréer enligt program.
 • Förmiddagskaffe med bakverk.
 • En lätt lunch, matpaj och sallad
 • Eftermiddagskaffe med räksmörgås.
 • Ciceron Izabella Donkows guidning

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Stockholm - Ekolsunds slott - Härkeberga - Landsberga gård lunch - järnåldersfälten i Tuna Badelunda - Anunds hög - Café Anund - Stockholm

Resesätt Buss
Resans karaktär

Vi reser i buss samt promenerar genom historiska miljöer med mycket trappor, grus och ojämnheter. Vana vid långa promenader och hela leder är förutsättningen för en fin resa.  

Deltagarantal

Min 15 personer - max 20 personer

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Bra att veta

Vi hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning om att informera om och försöka förhindra smittspridning. En förutsättning att följa med på resorna är att du är frisk. Våra bussar har 50 platser och maxantal resenärer är 20. Bussarna rengörs noggrant efter varje resa. Ombord finns toalett och vi tillhandahåller handsprit.

Våra guidningar genomförs utomhus och i stora byggnader med färre än 50 personer. Under visningar och guidade promenader ber vi dig hålla rekommenderat avstånd till andra deltagare.

Boka din resa

2021-05-31 2021-05-31 2 120 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa