Alla resor i bokstavsordning:

SMB:s militärhistoriska resa till Israel

Marco Smedberg tar dig med till platser där militärhistoria har skapats och fortsatt utspelar sig. Allt från den dramatiska händelsen år 73 e Kr på Masadaklippan till ett besök i Hebron på Västbanken som arrangeras i samarbete med TIPH (Temporary International Presence in Hebron). På Golanhöjderna vid gränsen mot Syrien stod under Yom kippur-kriget 1973 ett av militärhistoriens större pansarslag, här genomför Marco Smedberg en specialguidning. Vi ska studera den stora samlingen av pansarfordon i Latrun och vi ska besöka en Israel Defence Force-bas i gränsområdet mot Libanon där vi blir guidade av en israelisk veteran. Slaget vid Hattin år 1187 då Saladin besegrade korsriddarna, det Osmanska riket och det Brittiska Palestinamandatet, Israels självständighetskrig 1948, de sionistiska rörelserna och staten Israels tillblivelse, Palestinafrågan, Suezkrisen, kriget mot Egypten 1956 och 6-dagarskriget 1967 är andra självklara inslag i programmet. Unikt specialprogram för SMB:s medlemmar som första gången genomfördes i april 2016 och som vi 2017 arrangerar ytterligare en gång. Resans leds av Marco Smedberg, en av Sveriges allra främsta militärhistoriker!

Resan på 90 sekunder

8 dagar

Flyg med Turkish Airlines
Marco Smedberg är resans militärhistoriske ciceron och expertguide
Israeliska f d officerare medverkar i programmet

Helt nytt programinslag: besök i Hebron på Västbanken
Unikt militärhistoriskt program som arrangerades för medlemmar i SMB och läsare av Pennan & Svärdet första gången i april 2016
Hotell av god/hög turistklass
Alla måltider ingår

Resmål: 

Jerusalem, Latrun, Masada, Döda havet, Hebron på Västbanken, Tel Aviv, Akko, Hattin, Golanhöjderna, Kiryat Shmona och gränsen till Libanon, Tiberias

Dag 1 Avresa med flyg, ankomst Tel Aviv, transfer till Jerusalem
Dag 2 Jerusalem
Dag 3 Jerusalem, Latrun, Jerusalem
Dag 4 Jerusalem, Masada, Döda havet
Dag 5 Döda havet, Hebron på Västbanken, Tel Aviv 
Dag 6 Tel Aviv, Akko, Hattin, Tiberias
Dag 7 Tiberias, Golanhöjderna, Kiryat Shmona och gränsen till Libanon, Tiberias
Dag 8 Tiberias, buss till Tel Avivs flygplats, hemresa med flyg

SMB:s militärhistoriska resa till Israel

Resan återkommer 2018

Program i sammandrag

Tank från Oktoberkriget 1973 (Yom kippur-kriget) på Golanhöjderna invid gränsen mot Syrien, fotograferad 2014 av Zairon.

 

Dag 1 – Avresa med flyg, Tel Aviv, Jerusalem Avresa med flyg från Stockholm och Köpenhamn, vår militärhistoriske ciceron Marco Smedberg och svensktalande israeliske guide möter på Tel Avivs flygplats, buss till Jerusalem, incheckning på hotell, kvällsbuffet på hotellet.

Dag 2 – Jerusalem Frukost, besök på Oljeberget, promenad genom gamla Jerusalems judiska, arabiska, kristna och armeniska kvarter för att se Klippmoskén på Tempelberget, al-Aqsamoskén och Klagomuren, Via Dolorosa, Heliga gravens kyrka och basarområdena. Lunch. Vi besöker den mur (skyddsbarriär) Israel byggt mot Västbanken, middag, övernattning i Jerusalem.

Dag 3 – Jerusalem, Latrun Frukost. Vi kör Burma Road till Latrun för att besöka den israeliska arméns pansarcentrum, d v s Pansarkårens museum och minnesmärke i Latrun. På museet får vi under ledning av Michael Mass men också Marco Smedberg en initierad visning av den mycket imponerande samlingen av mer än 150 pansarfordon. Lunch, buss tillbaka till Jerusalem, besök vid Yad Vashem Official Memorial of the Victims of the Holocaust, middag, övernattning i Jerusalem.

Dag 4 – Jersualem, Masada, Döda havet Frukost, utcheckning från hotellet i Jerusalem, buss till Masada, linbana upp till klippfästningen uppe på platån, lunch på spahotell vid Döda havet där vi också ska ta in för natten, tid för bad m m, militärhistoriskt seminarium på hotellet, middag.

Dag 5 – Döda havet, Hebron på Västbanken, Tel Aviv Frukost, buss till Västbanken och Hebron för ett program som arrangeras av TIPH (Temporary International Presence in Hebron, A civilian observer mission stationed in the West Bank city of Hebron), lunch, buss till Tel Aviv, besök på Sveriges ambassad för en föredragning av Sveriges ambassadör Carl Magnus Nesser, promenad längs Rothschild Boulevard i Tel Avivs ”vita stad”, middag, övernattning i Tel Aviv.

Dag 6 – Tel Aviv, Akko (Acre), Hattin, Tiberias Frukost, besök på Underground Ayalon Institute, buss till Akko i norra Israel, vi besöker Korsriddarnas fästning och Citadellet, lunch under dagen, buss till berget Hattin och platsen för slaget mellan korsfararhären och den muslimska hären ledd av Saladin, vi fortsätter till Tiberias, middag, övernattning på hotell i Tiberias.

Dag 7 – Tiberias, Golanhöjderna, gränsområdet mot Syrien Frukost, buss till Golanhöjderna som under Yom kippur-kriget i oktober 1973 var platsen för ett av militärhistoriens större pansarslag och där vi guidas genom området, bl a runt Mount Hermon och The Valley of Tears. Vi fortsätter sedan till Kiryat Shmona nära den libanesiska gränsen där vi ges en guidad tur längs den nordliga gränsen och besöker en IDF-bas (Israel Defence Forces). Lunch under dagen, avskedsmiddag på kvällen, övernattning på hotell i Tiberias.

Dag 8 – Tiberias, buss till Tel Avivs flygplats, hemresa med flyg Frukost på hotellet, utcheckning från hotellet, om tiden medger besöker vi under förmiddagen en lokal vinproducent i området, buss till Tel Avivs flygplats. Hemresa med flyg, hemkomst samma kväll.

Program i detalj

Marco Smedberg är resans militärhistoriske expert

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör på tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling, däribland Militär ledning (2001), Vietnamkrigen (2008) och det moderna standardverket Första världskriget (2014). Marco är flitigt anlitad som föredragshållare och håller även utbildningar, workshops och slagfältsguidning. Hans krönikor är mycket uppskattade och har en stor läskrets.

Marco Smedberg kommer att ta dig med till militärhistoriska platser i Israel där viktiga militära slag och drabbningar ägt rum. Marco Smedberg kommer att levandegöra militärhistoriska och politiska händelseförlopp på ett engagerat och kunnigt sätt. Han har förmågan och kunskapen att ge bakgrunden, analysera det som hände och förklara hur det har påverkat historien.

Marco Smedberg har lyckats engagera två av sina israeliska militära kontakter att medverka i SMB-resans program. En av dem, Michael Mass, kommer att medverka under besöket på pansarmuseet i Latrun. Den andra är en veteran från striderna på Golanhöjderna under Yom kippur-kriget i oktober 1973 och som då hade en nyckelbefattning i 77. stridsvagnsbataljonen.

Bilden ovan: Marco Smedberg framför israelisk Centurionstridsvagn nära Valley of Tears, Golanhöjderna.  

 

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB)

Unikt militärhistoriskt program som arrangerades för medlemmar i SMB och läsare av Pennan & Svärdet  första gången i april 2016.

 

 

DETALJERAT PROGRAM

 

Dag 1 – Avresa med flyg till Tel Aviv, buss till Jerusalem

 

Avresa med Turkish Airlines till Istanbul från Stockholm/Arlanda 10.05-15.35 och från Köpenhamn/Kastrup 10.20-15.40. Flyg vidare från Istanbul till Tel Aviv 18.00-19.05. Vid ankomsten till Tel Avivs flygplats möter vår militärhistoriske ciceron Marco Smedberg och svensktalande israeliske guide med en buss som tar oss direkt till Jerusalem där vi ska checka in på Prima Park Hotel Jerusalem. Lätt kvällsbuffet på hotellet.

 

Dag 2 – Jerusalem

Frukost på hotellet. Vi börjar programmet med att besöka Oljeberget. Vid foten av berget låg Getsemane, den olivträdgård där Kristus enligt Nya Testamentet togs till fånga inför korsfästelsen. Berget har varit en judisk begravningsplats i 3 000 år och det finns uppskattningsvis 150 000 gravar där. Efter 1948 kom Oljeberget att tillhöra Jordanien. Sedan Sexdagarskriget 1967 ingår det i Israel. Vi tar oss sedan ner till Jerusalems historiska kärna där vi gör en promenad genom de judiska, arabiska, kristna och armeniska kvarteren för att se KlippmoskénTempelberget, al-Aqsamoskén och KlagomurenVia Dolorosa, Heliga gravens kyrka och basarområdena. Lunch under dagen. Under eftermiddagen ska vi se den mur Israel bygget mot Västbanken. Från Wikipedia saxar vi: ”Israels barriär på Västbanken är en separationsbarriär planerad att bli 720 kilometer lång, som byggs av Israel på Västbaken. Den är till 64 % byggd fram till juli 2010. Internationella domstolen i Haag har valt att använda beteckningen "mur" eftersom barriären till betydande del består av åtta meter hög betongmur. Konstruktionen har blivit kontroversiell främst eftersom den till stor del är byggd på den av Israel ockuperade Västbanken och inte på 1949-års vapenstilleståndslinje. Barriären är ett samlingsnamn på en serie av befästningar, taggtrådsstängsel, åtta meter höga betongmurar, elektroniska övervakningssystem, bevakningstorn, djupa diken och militärvägar samt ett sy¬stem av motorvägar som palestinier är förbjudna att färdas på. Den består i huvudsak av en 60 meter bred "säkerhetsarea" mellan höga parallella stål- och concertinatrådstängsel med vakttorn (obebodd mark) och till 10% av en åtta meter hög och två meter tjock betongmur (vid bebodd mark). Barriären började byggas år 2002 på initiativ av Israels premiärminister Ariel Sharon." Middag

 

Foto: W. Hagens/Wikimedia Commons.  

 

Dag 3 – Jerusalem, Latrun

Frukost på hotellet. Förmiddagen ägnar vi åt att besöka Latrun och den israeliska arméns pansarcentrum vars officiella namn är Yad La-Shiryon - The Armored Corps Memorial Site and Museum at Latrun. Museet är uppbyggt runt den gamla brittiska polisstationen i Latrun och ligger invid huvudvägen mellan Tel Aviv och Jerusalem. Polisstationen byggdes som ett fort för att kunna fungera som en befäst bas för de brittiska polisstyrkorna i området i slutet av 1930-talet. I samband med det brittiska tillbakadragandet 1948 föll fortet i den transjordanska Arablegionens händer. Israelerna försökte sedan under upprepade anfall inta fortet men misslyckades. Trots hårda strider där även de första israeliska pansarförbanden ingick fortsatte fortet att vara under Arablegionens kontroll. För att häva den pågående arabiska blockaden av Jerusalem byggde israelerna en ny väg runt Latrun, den så kallade Burma Road. Det var då den enda väg på vilken konvojer kunde transportera mat och förnödenheter till det belägrade Jerusalem. När vi på morgonen kör till Latrun ska vi förstås köra just längs Burma Road. Under Sexdagarskriget 1967 intogs fortet av israeliska styrkor understödda av AMX-13-stridsvagnar. Museet har idag en omfattande och mycket imponerande samling av mer än 150 pansarfordon. Här finns även några mindre utställningar och modeller av andra stridsfordon. På museet kommer vi att tas emot av Michael Mass från museiledningen. Lunch under dagen. Senare på eftermiddagen återvänder vi till Jerusalem för ett besök vid Yad Vashem Official Memorial of the victims of the Holocaust som är en myndighet, monument, arkiv och forskningscentrum för hågkomsten av Förintelsens offer och hjältar. Middag i Jerusalem.

 

Foto: Andrew Shiva/Wikimedia Commons.

 

Dag 4 – Jersualem, Masada, Döda havet

Frukost på hotellet. Dags att checka ut från hotellet i Jerusalem och fortsätta en timme österut. Klippfästningen Masada är en av de mest spännande och välbesökta platserna i hela Israel. Historien om Masada är en saga om tapperhet, hjältemod och martyrskap. Den romerska belägringen av det berömda klippfästet år 73 e Kr slutade med att de judiska försvararna valde att ta sina liv. Historiska annaler anger att 960 människor dog och att romarna enbart fann sju överlevande, två kvinnor och fem barn. En linbana tar oss upp till platån där ruinerna efter den gamla fästningen finns på 400 meters höjd. Förutom den intressanta berättelse vi får höra här bjuds vi på en formidabel utsikt över Negevöknen i väster och Döda havet i öster. Väl nere från klippan fortsätter vi till Döda havet och Pima Oasis Hotel Dead Sea, det spahotell vi ska övernatta på. Vi serveras lunch och ges möjligheten att prova på den märkliga upplevelsen att bada i det extremt salta vattnet. Och varför inte prova på en avkopplande och skön spabehandling? Till sena eftermiddagen har vi bokat ett konferensrum för ett två timmars militärhistoriskt seminarium under vilket Marco Smedberg föreläser om Palestina under Första världskriget och kopplingarna till dagens konflikt i och med att britterna avlöste turkarna som herrar över Palestina. Middag på hotellet.

 

 

Dag 5 – Döda havet, Hebron på Västbanken, Tel Aviv

Efter frukost lämnar vi Döda havet. Västbanken är området på västra sidan av Jordanfloden som sedan sexdagarskriget år 1967 är ockuperat av Israel och som avgränsas av de så kallade 1967 års gränser. Israel har upprättat ett flertal bosättningar på Västbanken, vilka är olagliga då Fjärde Genevèkonventionens artikel 49 förbjuder en ockupationsmakt att förflytta sin egen befolkning till ockuperat territorium. Från 1948 års arab-israeliska krig till 1967 var området en del av Jordanien som sedan 1988 avsagt sig alla rättigheter till området till förmån för palestinierna. Staten Palestina proklamerades som stat av PLO i november 1988 och är erkänd av 135 FN-stater samt många internationella organ, inklusive FN:s generalförsamling som 2012 röstade för att Palestina som stat skulle få observatörsstatus i FN. PLO utövade inte kontroll över något territorium vid tiden för självständighetsförklaringen och områdena – Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem – är fortfarande under israelisk ockupation. Sverige erkände staten Palestina den 30 oktober 2014, något som Israel reagerade mycket negativt på. I Hebron på Västbanken blir vi mottagna av Temporary International Presence in Hebron, TIPH, A civilian observer mission stationed in the West Bank city of Hebron. Under eftermiddagen kör vi vidare mot Israels huvudstad Tel Aviv. Lunch under dagen. Under sena eftermiddagen kommer vi att besöka Sveriges ambassad och där få en föredragning av Sveriges ambassadör Carl Magnus Nesser. Före kvällens middag hinner vi med en promenad längs Rothschild Boulevard i Tel Avivs ”vita stad” som är berömd för sin arkitektur och är upptagen på UNESCO:s lista över världsarv. Vi övernattar på Prima City Hotel Tel Aviv.

 

Foto: Mohammed Abushaban/Wikimedia Commons.

 

Dag 6 – Tel Aviv, Akko (Acre), Hattin

Frukost på hotellet. Vi börjar med att besöka Machon Ayalon. Anläggningen som byggdes 1946 doldes under en kibbutz och var en del av Haganah,  en judisk paramilitär organisation som existerade åren 1920-1948. Haganah utförde attacker mot brittiska och arabiska intressen i det dåvarande brittiska mandatet Palestina. Under andra världskriget gick många av Haganahs medlemmar in som frivilliga i den brittiska armén men från 1945 anföll Haganah även brittiska installationer i Palestina. Organisationen ombildades 31 maj 1948 till staten Israels reguljära armé Israel Defense Forces (IDF). Redan 1937 bröt sig gruppen Irgun Zwai Leumi ur Haganah då den motsatte sig samarbetet med britterna. Sternligan var i sin tur en utbrytargrupp ur Irgun. Under resan kommer Marco Smedberg att redogöra för de underjordiska sionistiska grupper som utgjorde basen för den blivande staten Israels armé. Detta är en komplicerad och kontroversiell fråga för oss svenskar då medlemmar ur de rörelserna låg bakom mordet på FN-medlaren Folke Bernadotte 1948. Under våra dagar i Jerusalem ska vi köra förbi den plats där mordet skedde. Dagen efter mordet fördömde FN:s säkerhetsråd mordet som "en feg handling som ser ut att ha utförts av en terroristliga i Jerusalem då FN:s representant fullgjorde sin fredsbevarande insats i det Heliga Landet". Det rådde aldrig något tvivel om att Sternligan låg bakom dådet. Ledaren för Sternligan, Yitzhak Yezernitsky, blev senare verksam inom säkerhetstjänsten Mossad utsedd till utrikesminister och under namnet Yitzak Shamir även premiärminister för Israel. Våren 1949 när Israels medlemskap i FN avhandlades protesterade Sverige genom att lägga ned sin röst.


Efter avslutat besök på Underground Ayalon Institute kör vår buss mot norr, 120 km till Akko (Acre) som är en mer än 5 000 år gammal handelsstad vid Medelhavet. Akko blev på grund av sitt strategiska läge vid kusten tidigt betraktad som ”nyckeln till Palestina”. Akkos gamla stadskärna ligger på en landtunga i Haifabukten och består till största delen av en fästning som även fungerat som fängelse, bl a för det Osmanska rikets politiska och religiösa fångar. Genom årtusenden har Akko genomlevt en våldsamt skiftande historia och många herrar. Under en egyptisk härskare fick staden namnet Ptolemais, korsriddarna benämnde staden  Saint-Jean d'Acre. Akko intogs 1104 av korsfararna, togs 1187 tillbaka av Saladin och återerövrades 1191 av korsfararna under anförande av Rikard Lejonhjärta. Akko var under vissa tider kungariket Jerusalems egentliga huvudstad och Johanniterordens säte, en praktfull och väl befäst sista stödjepunkt för de kristna korsriddarna fram till 1291 då staden stormades och brändes av sultanen av Egypten. Akko var en starkt befäst stad med en mur byggd att motstå de mest våldsamma medeltida kanonerna. Akko var också den stad som Napoleon I försökte erövra i sitt fälttåg mot Palestina och dess dåtida osmanska härskare. Napoleon misslyckades dock med att inta staden vilket ledde till att hans fälttåg mot Palestina kom av sig innan det hade kommit igång på allvar. 1918 erövrade brittiska trupper Akko som kom att ingå i det av britterna förvaltade Palestina. 1948 togs Akko av israeliska trupper. I denna fascinerande stad som nu är upptagen på UNESCO:s världsarvslista ska vi besöka Korsriddarnas fästning och Citadellet. Lunch under dagen. Akkos historia är starkt förknippad med berget Hattin längre in landet. Vi kör därför den 55 km långa sträckan till foten av Hattin, väster om Genesarets sjö nära staden Tiberias. Här stod den 3-4 juli 1187 – mellan det andra och tredje korståget – slaget vid Hattin under vilket den muslimske härföraren Saladin (som var sultan av Egypten) krossade korsfararhären. Saladins seger öppnade vägen för muslimernas erövring av kungariket Jerusalem. När nyheten nådde Europa initierades det ”tredje korståget” i syfte att återta Jerusalem. Korståget leddes av Frankrikes kung, den tysk-romerske kejsaren och Englands kung Rikard Lejonhjärta. Segrar vanns, även mot Saladin, men Jerusalem kunde aldrig återtas. Vi tar oss fram till slagfältet vid Hattin där Marco Smedberg kommer att berätta mer om det militärhistoriskt viktiga slaget.  Vi fortsätter därefter till Tiberias där vi ska bo två nätter Prima Galil Hotel Tiberias. TIberias ligger vid Genesarets sjö (samma som Gennesaretsjön, Galileiska sjön, Tiberiassjön). Middag.
  

Dag 7 – Tiberias, Golanhöjderna, gränsområdet mot Syrien

Frukost på hotellet. 1948 års arabisk-israeliska krig var det första i en serie av krig som utkämpats mellan staten Israel och dess arabiska grannar. Kriget inleddes vid avslutandet av Brittiska Palestinamandatet och den israeliska självständighetsförklaringen den 14 maj 1948. Kriget avslutades med vapenstilleståndsavtalet 1949. När Frankrikes administration av Golan upphörde kom Golan att ingå i Syrien som befäste området. Åtskilliga konfrontationer mellan Syrien och Israel har sedan dess ägt rum här. Skärmytslingarna och eldutväxlingarna eskalerade under 1967. Under Sexdagarskriget i juni 1967 ockuperade den israeliska armén Golanhöjderna. Merparten av områdets invånare flydde eller fördrevs av de israeliska styrkorna. Yom kippur-kriget (Oktoberkriget) började kl 14.00 den 6 oktober 1973 med att den egyptiska armén gick över Suezkanalen och anföll de israeliska ställningarna. Den egyptiska armén kunde snabbt ta sig 10 kilometer förbi kanalen och de första israeliska motanfallen misslyckades. De israeliska styrkorna drabbades initialt av svåra förluster eftersom de inte räknat med att de egyptiska styrkorna hade tillgång till avancerade vapensystem som luftvärnsrobotar och pansarvärnsrobotar importerade från Sovjetunionen. Syrien var Egyptens allierade i kriget och syriska styrkor intog nu större delen av södra Golan innan den israeliska motattacken drev dem tillbaka. 1974 undertecknade länderna ett eldupphöravtal som innebar att merparten av Golanhöjderna fortsatte att vara under israelisk kontroll. En buffertzon upprättades som en demilitariserad zon under kontroll av FN:s observatörsstyrka som idag har i uppdrag att övervaka vapenvilan. Israel har genom en särskild lag annekterat området, en annektering som aldrig har erkänts internationellt och Golan betraktas av FN och världssamfundet som av Israel ockuperat syriskt territorium. Förhandlingarna mellan Syrien och Israel har gång på gång återupptagits utan att en överenskommelse uppnåtts. Områdets militärstrategiska betydelse är stor men även tillgången till vattenkällorna är mycket viktig vilket gör att en varaktig överenskommelse förblir osäker. Striderna på Golanhöjderna under Yom kippur-kriget i oktober 1973 är ett av militärhistoriens större pansarslag. Efter fyra dygns ursinniga strider lyckades israelerna slutligen hejda de numerärt överlägsna syriska styrkorna. Vi guidas genom området, bl a runt The Valley of Tears, av en israelisk veteran som då hade en nyckelbefattning i 77. stridsvagnsbataljonen. Vi fortsätter sedan till Kiryat Shmona vid libanesiska gränsen där vi ges en guidad tur längs den nordliga gränsen och där vi ska besöka en IDF-bas. På andra sidan gränsen, i Bekaa-dalen som sträcker sig från västra Syrien till östra Libanon utkämpades 1982 hårda luftstrider mellan Israel och Syrien. Det var dessutom en viktig duell mellan västerländska och sovjetiska stridsflygplan och luftvärnssystem. Lunch under dagen. Avskedsmiddag på kvällen. Övernattning i Tiberias.

  

Foto: Wikipedia.

 

Dag 8 – Tiberias, buss till Tel Avivs flygplats, hemresa med flyg

Frukost på hotellet. Under förmiddagen buss till Tel Aviv. Hemresa med Turkish Airlines från Tel Aviv till Istanbul 15.45-18.00, vidare med Turkish Airlines Istanbul- Köpenhamn 20.00-22.20 och Istanbul-Stockholm 21.00-23.20.

 

Allt det här ingår i resans pris

 • Internationellt flyg med Turkish Airlines från Stockholm och Köpenhamn till Tel Aviv t/r. 
 • Mycket kvalificerad svensk expertguide och färdledare – Marco Smedberg – som möter i Tel Aviv och leder resan i Israel. 
 • Svensktalande israelisk guide medverkar under hela programmet i Israel.
 • Mycket innehållsrikt och varierat militärhistoriskt program enligt ovan.
 • Hotell av god/hög turistklass, del i dubbelrum.
 • Frukost på hotellen.
 • Samtliga luncher och middagar (exklusive måltidsdryck). 
 • Transfers, bagagehantering, transporter och för programmet nödvändiga entréavgifter.
 • Passagerar-, flygplats- och säkerhetsavgifter för flyget.
 • Nödvändiga serviceavgifter och dricks under hela resan.
 • Den som reser utan resesällskap garanteras kunna boka del i dubbelrum.
 • Informationsbrev i praktiska frågor kommer att delges deltagarna cirka en månad före avresa.

 

Kan beställas mot tillägg

 • Anslutningsflyg till Stockholm, fråga vid bokning.
 • Enkelrum, se pristabellen ovan.
 • Reseförsäkring
 

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB)

Resan arrangeras i samarbete med SMB och Pennan & Svärdet

 

Pass och visum för denna resa

Svensk medborgare måste ha giltigt pass med på resan. Passet måste vara giltigt i minst sex månader framåt i tiden från dagen för utresa från Israel. Svensk

medborgare behöver inget visum till Israel. Om du inte är svensk medborgare måste du själv undersöka om du behöver visum. Om du behöver visum ansvarar du själv för att ansöka om detta visum.

 

Kommentar om Israel och resans program

I flera tusen år har Mellanöstern och området runt det gamla Palestina plågats av konflikter och krig. Här möts inte bara tre världsreligioner. Här är den militära historien ständigt närvarande, inte minst under modern tid i samband med Israels krig mot de arabiska grannstaterna. Om Israels roll och Israels politik finns många olika uppfattningar. En del uttalar stöd för Israel, andra är starkt kritiska. Israelfrågan engagerar, Israel är kontroversiellt. Frågan debatteras t o m varje gång det stundar presidentval i USA. Den här resan har inte som syfte att uttala stöd för eller kritik mot Israel. På plats kommer vi vid vissa tillfällen definitivt att bli presenterade den officiella israeliska versionen, kanske i frågan om mordet på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte, men kanske framför allt i mer aktuella ämnen som Palestinafrågan, muren Israel byggt mot Västbanken och senare års straffexpeditioner mot Gaza. Vi ber alla att observera att SMB-medlemmar som deltar i den här resan kan hysa helt olika uppfattningar i dessa frågor. Uppfattningar som vi under resan måste kunna diskutera utan att de övergår i polemik och motsättningar oss deltagare emellan. Vår militärhistoriske ciceron Marco Smedberg kommer att moderera de diskussioner som uppstår.

 

Anmälan, betalning, resevillkor m m

Anmälningsavgiften är 3 000:- och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 20 dagar före avresa. Färdhandlingarna distribueras 10 dagar före avresan, underlätta vår distribution genom att betala i god tid. Vid sena bokningar kan hela resans pris behöva betalas direkt vid bokning. Vid avbeställning av resan senast 65 dagar före avresa går inbetald anmälningsavgift förlorad. Vid avbeställning 64-46 dagar före avresa är avbokningskostnaden 50% av resans pris, vid avbeställning 45-0 dagar före avresa är avbokningskostnaden hela resans pris. Som skydd mot höga avbokningskostnader rekommenderar vi tecknande av avbeställningsskydd och/eller avbeställningsförsäkring. Avbeställningsskydd fås ofta genom att betala resan med bank-/kreditkort (kontrollera vad som gäller för ditt kort). Avbeställningsskydd ingår också i vissa hemförsäkringar, se villkoren för din hemförsäkring. Avbeställningsförsäkring. Res aldrig utomlands utan en ordentlig reseförsäkring. Angivna hotell kan komma att bytas mot andra likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna. Minimum antal anmälda deltagare för resans genomförande är 20 personer. Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och resenären (med undantag för vad som anges ovan). Resevillkoren kan hämtas här (pdf). För HISTORISKA RESORS räkning har Kinaresor Draken AB ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Sveriges Militärhistoriska Bibliotek (SMB) tar del av uppgifter om bokade resenärer. SMB behandlar personnamn, födelsedata/personnummer, adress, telefonuppgifter samt övriga uppgifter i sin medlemsdatabas. Behandlingen av uppgifterna sker för administration av kund-/medlemsförhållandet men även för analys, marknadsföring och information om SMB:s egna och till SMB närstående organisatoriska enheter och samarbetspartners varor och tjänster. Marknadsföring och information sker via post, telefon och/eller tillgängliga elektroniska kanaler och media. SMB utnyttjar och respekterar de s k ”nix-tjänster” som finns avseende telefonmarknadsföring och direktreklam. SMB sparar resenärsinformationen i sin medlemsdatabas. Kredit- och betalkortsupplysningar lagras inte. När resenärer beställer och/eller erlägger betalning för en resa, anses resenären ha godkänt dessa kund- och medlemsvillkor. Resenär har även godkänt att SMB genom samarbete mellan SMB:s egna och till SMB närstående organisatoriska enheter och samarbetspartners register kan komma att inhämta kompletterade information för att möjliggöra en effektiv och korrekt registerhållning. Resenär kan när som helst rätta felaktig kund-/medlemsinformation genom att kontakta SMB på mailadress owe.ringdahl@smb.nu (SMB:s reseansvarige) eller telefonnummer 08-553 428 76 (reseansvarige). Uppgifterna om resenärer i SMB:s medlemsdatabas stannar hos SMB och lämnas aldrig ut till annan.