De fem elementen


I den sextioåriga cykeln har de fem elementen lika stort infl ytande som de tolv djuren. De egenskaper som djuren ger dig kan förstärkas eller förändras av ditt element. De fem elementen utövar ständigt sitt infl ytande, men alla utom jord har en bestämd höjdpunkt under året. Trä når sitt högsta inflytande vid vårdagjämningen, metall vid höstdagjämningen, eld vid sommarsolståndet och vatten vid vintersolståndet. När du funnit ditt element i tabellen på sid. 16-19 bör du alltså också ha i minnet när på året du är född. Om du till exempel är född 1955 är ditt djur geten och ditt element trä. Fyller du år på våren är infl ytandet från elementet extremt högt, medan du nästan kan bortse från det om du är född på hösten.

Trä hör samman med morgonen och våren. Dess egenskaper är skönhet, dygd och elegans. Trä representerar skapande kraft och fantasi. Den som är född under detta element kan bli konstnär, poet eller bonde, är troligen lång och smal, har vackra ögon och fina och små händer och fötter. Mörk hy är lyckobringande, medan alltför ljus hy är ett dåligt tecken eftersom det tyder på infl ytande från elementet metall som skadar trä. Trä styr levern och ögonen. Till detta element hör färgen grön/blå. Dess väderstreck är öster.

Eld hör samman med tiden mitt på dagen och med sommaren. Dess egenskaper är utstuderad skönhet (ibland prålighet), lycka och glädje. Den destruktiva kraften får inte förringas. Eld representerar lidelse och hetta, men också klarsynthet. Ett element för handlingskraftiga personer och soldater. Elden ger ofta rödblommig hy, örnnäsa och kraftig hårväxt. Det är olycksbringande att vara fet eller ha stora ögon, då det hör till elementet vatten som släcker elden. Eld behärskar hjärtat och blodet. Dess färg är förstås röd, och väderstrecket är söder.

Jord hör samman med eftermiddagens början och sommarens varmaste dagar. Till egenskaperna hör överfl öd och lugn, eftertänksamhet och försiktighet. Jord representerar realism och hårt arbete – ett element för affärsmän. Typiska drag är kraftiga ögonbryn, markerade drag och platt mage. Undvik att ha skägg eller långt och lockigt hår. Rödlätt hy är lyckobringande. Elementet jord styr över mjälte och mun. Färgen är gul. Jord hör ihop med centrum men också nordöst och sydväst.

Metall hör samman med kvällen och hösten. Dess egenskaper är beslutsamhet och förmåga att uppnå mål, men den destruktiva sidan kan leda till uppgivenhet. Metall representerar viljestyrka och envishet. Under detta element fi nns jurister och politiker. Jämna tänder och ett fyrkantigt ansikte hör elementet till, liksom små händer. Kraftiga drag är lyckobringande, däremot inte spetsig näsa. Metall kontrollerar lungorna och huden. Metallfärgen är vit och väderstrecket väster.

Vatten hör samman med natten och vintern. Stränghet, kyla och lugn är typiska egenskaper. Vatten har en fruktbar kraft, men den uppvägs av alltför stor självbehärskning. Ett element som lämpar sig för köpmän och artister. Elementet ger kraftiga händer, fylliga läppar och lockigt hår. Uppåtnäsa och glanslösa ögon är olycksbringande. Undvik att bli överviktig, då det kan leda till barnlöshet. Vatten är förknippat med njurarna och öronen. Dess färg är svart och dess väderstreck norr