Den viktigaste delen i Tongshu är kalendern. Den gamla kinesiska kalendern bygger på månens gång. Tiden från en nymåne till en annan är 29 dagar, 12 timmar och 44 minuter. Ett år om tolv månader, enligt den kinesiska kalendern, är därför 354 dagar, 8 timmar och 48 minuter. Det är 10 dagar och 21 timmar kortare än solåret. Man får därför stoppa in en "skottmånad" med jämna mellanrum. Redan för 3000 år sedan hade kinesiska astronomer räknat ut när dessa skottmånader skulle tillföras året.

Ordna tidens gång
Enligt legenderna ska det ha varit år 2637 före vår tideräknings början som Huang Di, den Gule kejsaren, bestämde att det måste bli ordning på tidens gång. Han gav sin främste minister i uppdrag att utarbeta en kalender så att folket skulle veta när det var tid att så och när det var dags att skörda. Ministern studerade månens gång och utarbetade den första kinesiska almanackan.

Vi vet naturligtvis inte säkert om det verkligen var den legendariske Gule kejsaren som lät utarbeta den första almanackan och den första kinesiska kalendern. Med säkerhet vet vi dock att almanackan var i bruk för mer än 2500 år sedan.

När sedan boktryckarkonsten uppfanns nådde Tongshu ut till ett bredare skikt i samhället. Ingen annan bok i världen har en så lång historia av oavbruten utgivning. På British Museum finns för övrigt ett exemplar av utgåvan från år 877. I gammal tid ankom det på kejsaren att rätt kunna förutspå solens och månens gång. Kejsaren av Kina regerade på "Himmelskt mandat" och betraktades som "Himmelens son".

Att utarbeta almanackan med den kejserliga kalendern var ett arbete som anförtroddes en av de högst uppsatta ministrarna. Och det var först när kejsaren godkänt arbetet som almanackan fick tryckas och spridas till rikets undersåtar. De exemplar som var avsedda för provinshövdingarna fraktades i speciella bärstolar från den kejserliga huvudstaden. Under århundraden har Tongshu varit en uppslagsbok, en "Kunskapens bok" för kineserna. Man har fått kunskap om astrologi och astronomi, sol och månförmörkelser har förklarats och man har lärt sig hur man ska bete sig för att vara en god medborgare.

Under seklernas gång har almanackan omarbetats och utvecklats av astronomer och astrologer, daoister och buddhister. Skyddande tecken som inte varit verkningsfulla har tagits bort och ersatts av nya. Drömtydningar och förutsägelser har gjorts mer detaljerade.

Genom att konsultera kalendern kan du bestämma vilken dag som passar bäst till att utföra en viss syssla. Den kinesiska almanackan hjälper dig att förstå hur dina sociala relationer och familjeförhållanden kan påverkas.

Yin och yang
För att rätt kunna utnyttja almanackan kan det vara bra att ägna lite uppmärksamhet åt en central tanke i kinesisk filosofi: samspelet mellan yin och yang.

Yin och yang utgör grundbegreppen inom den svårfångade och mångtydiga daoistiska livsåskådningen. Ordet dao (eller tao) brukar översättas "vägen", "normen" eller "principen". Dao har beskrivits som "meningen bort-om orden" och utgör harmonin mellan yin och yang.

Yin representerar den mörka, negativa, kvinnliga principen i universum, medan yang representerar den ljusa, positiva manliga principen. Månen är yin, medan solen är yang. Jämna tal är yin, medan udda är yang.

Yin och yang är varandras motsatser, men det ena kan inte existera utan det andra. De står som symboler för motsättningen mellan det mörka och det ljusa, det våta och det torra, det negativa och det positiva, det passiva och det aktiva. I orden negativ och positiv ligger inte något värdeomdöme, utan de kan snarare liknas vid beskrivningen av negativ och positiv elektricitet. Yin och yang har nära samband med de fem elementen (se sid 14). Eld och metall är den dominerande, utvidgande yang, medan vatten och trä är sammandragande yin. Elementet jord representerar centrum och är både yin och yang.

Amulett med stor makt
I kinesiska horoskop är jämna årtal och månader yin och ojämna yang. När du ställer ditt eget horoskop, tänk då på att det inte gäller "våra" årtal utan det nummer som ditt födelseår har i "sextioårscykeln".

Kalendern bygger på »de tolv jordiska grenarna« som kombineras med "de tio himmelska stammarna" i sextio olika kombinationer. Ojämna år enligt vår tideräkning är alltså jämna enligt denna sextioårscykel. Är du till exempel född 1955 är ditt år yin.

På samma sätt är det med de tolv timmarna. Är du född vid midnatt, under "den första timmen" är det yang som dominerar. För en man är det fördelaktigt att vara född under ett "yang-år" och under en "yang-timme". För en kvinna är det alltså yin som gäller. Men det bör inte vara alltför stor dominans, även här gäller att ha både och.

Typiska "yang-egenskaper" är optimism och pragmatism, att vara aktiv och passionerad och även självupptagen. Yin står för intelligens, oberoende och inåtvändhet, men också att vara rebellisk och att hellre måna om andliga värden än materialistiska. Även de enklaste horoskop kan göras mer invecklade med hjälp av yin och yang. Visst kan du få vägledning om du nöjer dig med att bara studera ditt årsdjur. Men tar du också hänsyn till de fem elementen och yin och yang, blir förutsägelserna mer trovärdiga.

Tongshu, den kinesiska almanackan, innehåller också väderprognoser för det nya året, ordspråk och praktiska råd och tips, lyckobringande och skyddande skrivtecken. Tongshu är mer än bara en bok med en användbar kalender. Den är en amulett eller talisman med stor makt.