Tjugofyra solstånd
Den traditionella kinesiska kalendern bygger alltså på månens gång. En ny månad börjar vid nymåne och den femtonde dagen är det alltid fullmåne. Men kalendern har också anknytning till solen. Eftersom "månåret" är drygt tio dygn kortare än "solåret" behöver vi en extra månad vartannat eller vart tredje år. Under en tidsperiod på nitton år behövs sju "skottmånader". Den extra månaden läggs till så att vårdagjämningen alltid infaller under den andra månaden och höstdagjämningen under den åttonde månaden. Den extra månaden gör också att nyår alltid infaller vid första nymånen efter att solen gått in i Vattumannens position. Detta inträffar inte tidigare än 21 januari och inte senare än 20 februari. Vår- och höstdagjämningen är två av de tjugofyra jie, eller "solstånden". Dessa "solstånd" infaller var femtonde dag under hela året och ger vägledning om vad som är att vänta. Vissa väderfenomen under dessa dagar berättar om hur vädret kommer att bli, om skörden blir god eller mager, och om framtiden blir gynnsam eller svår. Datum kan variera med en dag mer eller mindre.

Dong Zhi, Vintersolståndet
Vintersolståndet infaller alltid under den elfte månaden enligt den traditionella kalendern. I gammal tid förrättade kejsaren offer vid Himmelens tempel på den här dagen. Om vädret är torrt och klart idag, blir året som följer fredligt och gott. Förfädersritualer hör dagen till.

22/12

Xiao Han, »Lilla kylan«
Trots att vi går mot ljusare tider blir kylan från och med den här dagen allt värre. Om vädret nu är kallare än normalt, blir det ett torrt år.

6/1

Da Han, »Stora kylan«
Nu är det som kallast. Om dagen är mild kommer både människor och boskap att drabbas av många sjukdomar. Om det regnar eller snöar under dagen blir skörden dålig och det blir ett magert år. Efter Da Han kommer kylan att undan för undan släppa sitt grepp.

21/1

Li Chun, »Vårens ankomst«
Om dagen är klar kommer vädret att bli gynnsamt och bönderna kan se fram emot ett gott år. Om Li Chun infaller två veckor före nyår blir skörden tidig. Regnar det på den här dagen blir det mycket nederbörd ända fram till Qing Ming.

4/2

Yu Shui, »Regnvatten«
Snön har börjat smälta. Regn under dagen innebär att vi får tillräckligt med nederbörd under våren och att skörden blir god.

19/2

Jing Zhe, »Insekter i rörelse«
Naturen vaknar till liv. Ett åskväder före Jing Zhe förebådar olyckor. Om insekter och kräldjur väcks före den 6 mars svarar draken med ihållande regn i fyrtionio dagar efter åskvädret!

7/3

Chun Fen, Vårdagjämningen
Dag och natt är återigen lika långa och vi är inne i den andra månaden. Regn under vårdagjämningen är lyckobringande och ger hälsa till hög som låg.

21/3

Qing Ming, »Klart ljus«
Qing Ming är inte bara ett av de tjugofyra »solstånden« utan också en viktig högtid. Den här dagen ska vädret vara klart, även om många förväntar sig regn eftersom Qing Ming är sorgens högtid (en motsvarighet till Alla helgons dag hemma). Om de sydliga vindarna börjar blåsa på den här dagen, kan vi förvänta oss goda skördar. Qing Ming-högtiden varar under en vecka och inleds tre dagar före "solståndet".

5/4

Gu Yu, »Kornets regn«
Sådden är avklarad och på den här dagen är regn lyckobringande. Blåser en nordlig vind under Gu Yu får vi vara beredda på torka.

20/4

Li Xia, »Sommarens ankomst«
Det är ett gott tecken om man hör gräshoppor och cikador och grodor under dagen. Ostliga vindar förebådar goda dagar. I gammal tid välkomnade kejsaren sommaren på den här dagen vid en ceremoni i södra Peking. Det kejserliga följet var alltid klädda i rött.

6/5

Xiao Man, »Säd i grodd«
Vid Gula fl oden står skörden av vete för dörren. Det är lyckobringande om det gamla talesättet "tre dagar efter Xiao Man är vetet gult", slår in.

21/5

Mang Zhong, »Mogen säd«
Regnar det i dag kommer nästa månad att bli torr och höstskörden god. Åskväder i gryningen är lyckobringande och förutspår en fin sommar.

6/6

Xia Zhi, Sommarsolståndet
Årets längsta dag. Västanvind under dagen bådar olyckor. Nu väntar nio gånger nio varma dagar. Sommarsolståndet infaller alltid i den femte månaden.

22/6

Xiao Shu, »Lilla hettan«
Lotus står i blom. En östanvind tio dagar före eller efter detta datum förutspår tyfoner. Om det är ovanligt varmt under dagen blir skörden dålig.

7/7

Da Shu, »Stora hettan«
Nu är det som varmast och luften är klibbig. Röda skyar i gryning och mot kvällning är tecken på kommande tyfoner.

23/7

Li Qiu, »Höstens ankomst«
Hettan är inte över, men kvällsbrisen svalkar. Regn under dagen bäddar för goda skördar. Kejsaren hälsade förr hösten på den här dagen i västra Peking. Nu inleddes också den period då dödsdömda avrättades!

8/8

Chu Shu, »Hettan avtar«
Hettan avtar utomhus, men inne i lägenheter och hus är hettan fortfarande besvärande. Regn under dagen förebådar både tyfoner och jordskalv!

23/8

Bai Lu, »Vit dagg«
Dagen då vintervetet ska sås. Om den här dagen är torr och sval väntar goda tider och en god skörd.

8/9

Qiu Fen, Höstdagjämningen
Åter är dag och natt lika långa. Regnet avtar och upphör. Om det skulle åska på den här dagen får vi vänta oss naturkatastrofer senare.

23/9

Han Lu, »Kall dagg«
Den första frostnatten. Flyttfåglarna lämnar Peking. På den här dagen är krysantemerna som vackrast. Men en röd kvällshimmel i kväll är olycksbådande.

9/10

Shuang Jiang, »Frosten lägger sig«
Vintern närmar sig. Nätterna blir längre och kallare. En röd kvällshimmel den här dagen förebådar flera torra och blåsiga dagar.

24/10

Li Dong, »Vinterns ankomst«
På den här dagen hälsade kejsaren vintern vid en ceremoni i norra Peking. Färgen för dagen var svart. Offer förrättades till himmel och jord.

8/11

Xiao Xue, »Lilla snön«
En grå himmel förebådar oväder under vintern. Om dagen är ovanligt kall kan vi förvänta oss stormar de kommande veckorna.

23/11

Da Xue, »Stora snön«
Vintern är i antågande. De kommande nio veckorna blir bara kallare och kallare. Nu är vintersolståndet nära.