Apan

Apans teckenHans huvuddrag är ändå hans klartänkthet, som hjälper honom ur de svåraste situationer. Apan blir lätt kär, men förhållandena blir ofta kortvariga. Det är en klar fördel att vara född på sommaren. Apan är idrottsmännens tecken. Här återfinner vi Ingemar Johansson, Björn Borg, Ingemar Stenmark, Frank Andersson, Linda Haglund och Martina Navratilova. Här fi nns också artister som Rod Stewart, Little Richard och Diana Ross. Även Jan Guillou är apa och här fanns Astrid Lindgren.

Apan är född 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 eller 2016. Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner

Apan passar bäst ihop med en drake eller en råtta och sämst med en tiger eller häst. Men apan är i allmänhet svår att leva tillsammans med för de allra flesta. Läs mer