Hästen

Hästens tecken  Hästen har lätt att få vänner och tycker om att hjälpa andra, trots att han egentligen är egoistisk. En dålig egenskap är att han talar för mycket och har svårt att bevara en hemlighet. Om han kan tygla sin otålighet väntar stora framgångar. Det är en stor fördel att vara född på vintern, i synnerhet när det gäller kärlek. Ett tecken för ryska politiker. Såväl Lenin som Crustjov, Brezjnev och Boris Jeltsin är födda under hästår. Det gäller också Clint Eastwood och Harrison Ford liksom Carola. Ingmar Bergman var häst. Det är även f d president Hu Jintao.

Hästen är född 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 eller 2002.

Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner
Hästen bör söka en get, tiger eller hund. Råttan, apan och oxen är mindre lämpliga partners. Två hästar kan inte heller leva tillsammans. Läs mer