Föreläsning om Andra världskriget

Andra världskriget har till stor del format vår värld av idag. Det finns inget bättre sätt att förstå världens historiska skeenden än att få dem förklarade på plats av en riktigt kunnig expert. Det får man med Marco Smedberg på de två resor som han leder till Medelhavsområdet i år. Resor som inte bara belyser andra världskrigets militära dramatik, utan som också lyfter fram områdets rika äldre historia, dess kultur, arkitektur och goda mat.

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han kommer nu till vårt kontor för att berätta om Andra världskriget och de resor han leder under 2020.

Tid & plats
Dag: Måndag 20 februari
Tid: Klockan 17.00 - 18.00
Plats: Historiska Resor, Hornsbruksgatan 19, 4 tr, 117 34 Stockholm
Vi bjuder på enklare förtäring. 

Anmäl dig här