Översikt

Svenska Nyenskans blev tsar Peters stad

Hur kunde en omstridd avkrok i det svenska Östersjöväldet, en sumpig sankmark i det inre av Finska viken, bli en av världens praktfullaste barock- och neoklassicistiska städer? Vad hände när Nevas delta, bebott av finsk-ugriska folk som ingrer, voter och finnar, blev en tummelplats för arkitekter som Trezzini, Rinaldi, Rastrelli och Quarenghi? Hur blev nybyggarstaden Sankt Petersburg en framstående kulturmetropol med en av världens främsta konstsamlingar? Följ med vår konsthistoriker Lars Sjöberg genom historien!

Freden i Stolbova 1617, minns ni den? Då slöts en överenskommelse mellan Gustav II Adolfs Sverige och den nyutsedde tsaren Mikhail Romanovs Ryssland efter krigen under Den Stora Oredan. Innebörden blev att Ingermanland, det inre av Finska viken överläts till Sverige.
Svenskarna hade börjat bygga en befästning där ån Ochta (Svartbäcken) flyter ihop med Neva som de namngav Nyenskans. Alldeles intill växte under 1600-talet handelsstaden Nyen fram med finnar, svenskar och en del tyskar. Vid slutet av seklet levde drygt tvåtusen personer i staden. Eftersom staden låg i det område där svenskar och ryssar konstant stred för att få kontroll över Östersjön så lyckades aldrig svenskarna bygga staden och dess befästningsverk tillräckligt starkt för att stå emot den ryska expansionen. Katastrofen kom våren 1703 efter det Stora Nordiska krigets utbrott och staden Nyen ödeläggs av en övermäktig rysk här.
Nu påbörjar tsar Peter bygget av sin stad här - hans fönster mot havet, mot Europa. År 1712 flyttar Peter Rysslands huvudstad hit, på det som fortfarande formellt var svensk mark. Först med freden 1721 blir området en del av det ryska riket.


Res genom historien med konsthistoriker Lars Sjöberg, med 1700-talet som en av sina hjärteämnen. Vi följer stadens framväxt från sankmark vid havet till maktens högsäte Rysslands Versailles. Konsten och rikedomarna som följde med det ryska hovet och de dramatiska händelser som ledde till de vita nätternas magnifika stad.

Tsar Peter kallade på arkitekter från hela Europa för att uppföra den praktfulla huvudstad i sten och marmor som skulle vara en värdig representation av den nya, segerrika, moderna stormakten Ryssland. Italienske Dominico Trezzini var den förste, han kom att introducera den petrinska barocken, i Peter och Paul-fästningen, de tolv kollegierna och Peters första sommarpalats. Giovanni Maria Fontana uppförde stadens första privata palats i sten, Mensjikovpalatset, för Peters gunstling Alexander Mensjikov, men 1716 utses fransmannen Jean-Baptiste Alexandre Le Blond till "general-arkitekt" för staden. Han dog rätt snart, dock, och den store barockbyggaren i Sankt Petersburg blir Franceso Bartolomeo Rastrelli, som blir hovarkitekt under kejsarinnorna Anna och Elisabeth. Rastrelli är skaparen av många av de monumentalprojekt som formade staden: Peterhof, Katarinapalatset, Stroganovpalatset och framför allt Vinterpalatset. Under Katarina den stora, som föredrog en lättare neoklassicistisk stil, är arkitekterna på modet de la Mothe (som fick bygga det Eremitage som skulle hysa Katarinas konstsamling), Antonio Rinaldi (favoriserad av Katarinas älskare greve Orlov), och främsta av dem alla, Giacomo Quarenghi. Svenska krigsfångar och tvångskommenderade trälar stod för grovarbetet.

Vår konst- och arkitekturhistoriska resa till Rysslands andra stad Sankt Petersburg gör en djupdykning i stadens utveckling under 1700-talet, lyfter fram arkitektoniska och konstnärliga pärlor och sätter dem i ett historiskt perspektiv. Vi ser de praktfullaste palatsen, de intressantaste historiska miljöerna och de rika konstsamlingarna. Vår kunnige ciceron och expertguide är museimannen och författaren Lars Sjöberg, tidigare intendent vid Nationalmuseum och expert på 1700-talsarkitektur.

Reseprogram

 • Dag 1 Sankt Petersburg - Peter och Paul-fästningen

  Flyg från Stockholm till Sankt Petersburg. Efter visumhanteringen och bagageutlämningen möter vår svensktalande lokalguide på flygplatsen. Vår buss tar oss in i staden och över Neva. Vi börjar vår resa vid St Petersburgs början vid Peter och Paul-fästningen, designad av Trezzini. Fästningen började anläggas redan så snart som Peter den store hade erövrat området från svenskarna, för att skydda tsarens nya stadsbygge. Fästningen var förläggning för stadens garnison, och kom också att vara fängelse för särskilda politiska fångar. Här har Fjodor Dostojevskij, Maxim Gorkij, Mihail Bakunin, Leon Trotskij suttit fängslade, liksom fyra
  storfurstar som sköts här efter revolutionen. Den inrymmer också Peter och Paul-katedralen, sista viloplats för många medlemmar av kejsarfamiljen, inklusive alla romanovska tsarer utom två. Incheckning på trevliga Aston Hotel, beläget nära Nevskij Prospekt, den stora huvudgatan, och därefter välkomstmiddag.

 • Dag 2 I begynnelsen varde en trästuga

  Under dagen ska vi bl a studera de byggnader som kom att uppföras under Sankt Petersburgs första decennier. Vi börjar med den byggnad som väl måste vara stadens allra äldsta, den lilla trästuga på 60 kvadratmeter som byggdes för tsar Peter redan i maj 1703, just efter att Nyenskans erövrats från svenskarna. Det var härifrån tsaren övervakade byggandet av sin nya stad.

  Alexander Mensjikov, ska ha kommit från enkla förhållanden, men blev tsar Peters bäste vän, förtrogna och rådgivare. Han blev också Rysslands mäktigaste man. Givetvis var han först med att bygga ett palats i Peters nya stad. Dessutom blev han stadens förste generalguvernör. Vi besöker Mensjikovpalatset, St Petersburgs äldsta större stenbyggnad och det enda privatpalats som återstår från början av 1700-talet. Nu är palatset en del av Eremitaget med utställningar av tidig europeisk och rysk 1700-talskonst.  iginalinteriörer från Peter den stores tid har återskapats.

  Efter lunch fortsätter vi i tsar Peters fotspår till hans blygsamma Sommarpalats, byggt 1710 och uppfört där svenske majoren von Konow hade en bondgård. En ny byggnad uppfördes för Peter, och här kom den inspiration som tsaren fått från sina resor till Nederländerna till uttryck. Här levde Peter familjeliv med sin fru kejsarinnan Katarina, född Marta Skowronska, som dotter till en lettisk bonde. En tid ska hon ha varit gift med en svensk soldat, men tack vare sin skönhet uppmärksammades hon av Peters vän Mensjikov och blev en del av hans hushåll, kanske hans älskarinna. Därifrån flyttade hon över till tsaren, och blev hans älskarinna och därefter hustru. Ett remarkabelt äktenskap som ska ha varit mycket lyckligt och resulterade i tolv barn.
  Marmorpalatset hör till de imponerande monumentalbyggnader som kantar Nevas kaj. Det uppfördes för furst Orlov i neoklassicistisk stil av Rinaldi och hamnade sedan i Konstantinovitj-grenens ägo, de storfurstar inom ätten Romanov som hetat Konstantin och deras familj. Idag njuter vi av utställningar med rysk och utländsk modern konst med bla verk av Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol och Jeff Koons. 
  Trezzini fick också i uppdrag av tsar Peter att uppföra ett vinterpalats på den plats där tsarens ursprungliga timmerstuga först legat. Det blev det första Vinterpalatset som färdigställdes 1720 och som senare kom att ersättas av mer imponerande palatsbyggnader. Förr ansågs det förstört men idag är det delvis restaurerat.

 • Dag 3 Peterhof - tsarens Versailles - Oranienbaum

  På förmiddagen gör vi en utflykt till palatskomplexet Peterhof vid Finska viken, Peter den stores Versailles. Peters dotter, kejsarinnan Elisabeth, utvidgade palatsområdet, Rastrelli utförde uppdraget. Också Katarina den stora lät utföra arbeten på palatset, som kom att fungera som tsarfamiljens sommarpalats och nu finns med på Unescos världsarvslista. Vi äter gemensam lunch.

  Längre västerut längs Finska viken hittar vi Oranienbaum, det äldsta av de kejserliga palatsen som omger Sankt Petersburg. Oranienbaum byggdes ursprungligen för Peter den stores vän furst Mensjikov och sedan donerades det av Elisabeth till Peter III. Här lät Katarina den stora uppföra sitt Kinesiska palats. Retur till vårt hotell och middag på egen hand.

 • Dag 4 Vinterpalatset med Eremitaget - Stroganovpalatsets samlingar

  Även om ett Vinterpalats redan hade uppförts under tsar Peters Is dagar, så är det dagens enorma palatskomplex som hans extravaganta dotter Elisabeth låter färdigställa, som vi främst förknippar med detta epitet. Arkitekt Rastrelli fick i uppdrag att ta fram detta överväldigande arkitektoniska uttryck för nationell prestige. Det påstås att palatset har 1 500 rum, 1 786 dörrar, 1 945 fönster och 117 trappor.
  Elisabeths palats var egentligen den femte inkarnationen av kejsarpalatset. På Katarina den storas tid, under arkitekterna Starov och Quarenghi, utökas palatset ytterligare. Framför allt tillkommer den flygel som Katarina i all anspråkslöshet kallade för "Eremitaget".
  Här skulle hon dra sig undan från det praktfulla hovceremonielet för en enklare och mer tillbakadragen tillvaro. Men så blev det inte riktigt. Katarina gav i uppdrag åt sina ambassadörer att köpa in stora samlingar av konst, möbler och dyrgripar utomlands. Och köpte gjorde de. Katarina införskaffade på det viset en enorm konstsamling. Snart var själva Vinterpalatset fullt, och man fick lov att hysa tavlorna och skulpturerna också i Eremitaget som man därför var tvungen att bygga ut med två nya flyglar. Idag är Eremitaget världens näst största konstsamling med världens största samling av målningar, över tre miljoner föremål. Vi ägnar hela förmiddagen åt Eremitaget och Vinterpalatset, men hinner ändå bara se en del av samlingarna. Gemensam lunch.

  Vid paradgatan Nevskij Prospekt finner Stroganovpalatset, ett av Sankt Petersburgs äldsta och finaste adelspalats, uppfört i mitten av 1700-talet, även det designat av Rastrelli. Familjen Stroganov var en av Rysslands rikaste familjer, och hade ursprungligen byggt upp sin förmögenhet på exploateringen av Sibirien. Palatset har nyligen genomgått en restaurering och dess mest berömda rum är greve Alexander Stroganovs "mineralarbetsrum". Samlingarna i Stroganovpalatset tillhör State Russian Museum, världens finaste samling av rysk konst. Huvudsamlingarna finns i Mikaelspalatset, och det är här vi avslutar dagen. Här ser vi rysk konst från ikoner från 1000-talet till modern konst. Middag på egen hand.

   

 • Dag 5 Tsarskoje Selo bärnstensrummet och slott

  Redan Peter den stores hustru Katarina I började anlägga ett rekreationspalats utanför storstaden, på en plats som blev känd som "tsarens by" – Tsarskoje Selo. Två palats anlades, det större barockpalatset Katarinapalatset, och det något intimare Alexanderpalatset, i neoklassicistisk stil. Vi besöker Katarinapalatset, med sitt berömda bärnstensrum. Rummet inreddes först i Berlin och skänktes av den preussiske kungen till Peter den store. Under den nazityska ockupationen av Leningrad plundrades rummet och bärnstenspanelerna fördes bort. Vad som hände med bärnstenen är höljt i dunkel men år 2003 återinstallerades ett nytt, restaurerat bärnstensrum i Katarinapalatset.

  Fyra kilometer från sitt residens i Tsarskoje Selo upplät Katarina den stora mark åt sin son Paul för en palatsanläggning. Arkitektuppdraget gick ursprungligen till Katarinas skotske favoritarkitekt Charles Cameron. Men Paul, som inte gillade mycket av sånt som kunde kopplas till hans mor, tyckte designen var för enkel, och lät Camerons assistent Vincenzo Brenna utvidga projektet, till den neoklassicistiska byggnad omgiven av en engelsk park där Paul levde ståndsmässigt familjeliv med sin fru Maria Fjodorovna och sina barn.

  Avskedsmiddag inne i Sankt Petersburg på kvällen.

 • Dag 6 Sankt Petersburg - Stockholm

  Ledig förmiddag till egna intryck av staden. Utcheckning och transport till flygplatsen för flyg till Stockholm.

Resans höjdpunkter

 • Lars Sjöbergs gedigna kunskaper om 1700-talets konst i Ryssland
 • Alla praktbyggnaderna i och utanför Sankt Petersburg
 • Bärnstensrummet

Karta

Resfakta

Reslängd 6 dagar
Avreseort Stockholm, Arlanda
Avresor 6/5
Pris Från 18 790 kr
Enkelrumstillägg 3 850 kr
I priset ingår
 • Direktflyg från Stockholm till Sankt Petersburg t/r
 • Flygavgifter
 • Transporter, visningar och entréer enligt program
 • Fem nätter på mellanklasshotell
 • Fyra luncher
 • Två middagar
 • Förberedande visumuppgifter från representant på plats.
 • Svensk expertciceron
 • Svensktalande licensierad lokalguide
I priset ingår ej

Visum

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar Europeiska ERV reseförsäkringar avbeställningsförsäkring, tecknas senast 48 timmar efter bokning direkt via Europeiska ERV på 0770-456 900 eller info@erv.se

Anslutningsort

Vi undersöker gärna avresemöjligheten från Göteborg/Köpenhamn på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Klimat

Maj månad i Sankt Petersburg är i ljus försommartid. Medeltemperaturen de senaste åren har legat kring 11 - 13 grader som lägsta medeltemperatur och 15 - 17 grader som högsta medeltemperatur.

Visum

Visum krävs till Ryssland och ingår inte i resans pris. Vi rekommenderar Visumservice för korrekt hantering.

Klimatkompensation

Nu kan du klimatkompensera för din flygresa här »