Översikt

Sala Silvergruva - Avesta ART - Trästaden Nora - Historiebussen med Dag Celsing

Välkommen på en vacker och historisk resa genom genuin bergsmansbygd. Här njuter vi av en kulturell mosaik med verkligt insatta, lokala experter och personligheter samt vår egen omtyckte och kunnige ciceron Dag Celsing.

Bland höjdpunkterna under två upptäcktsfyllda dagar finner vi visningar och nedstigning i Sala Silvergruva samt den imponerande rymden och omgivningarna på verket i Avesta, som idag härbärgerar den hyllade konstutställningarna Avesta ART.

Vår bas är i trästaden Nora, en klenod som fått utmärkelsen Europa Nostra för sitt arbete med att bevara och vårda en unik bebyggelse och kulturmiljö, vackert belägen vid Norasjön. Här bor vi på Noras historiska stadshotell. Under vistelsen besöker vi de unika miljöerna kring en av landets bäst bevarade bruksmiljöer i Pershyttan samt besöker det mindre kända Jädersbruk där vi även guidas av lokala och kunniga entusiaster. Trevliga måltider med likasinnade förgyller vistelsen.

Reseprogram

 • Dag 1 Salbergets silverhyttor

  Efter samling på Cityterminalen strax före åtta på morgonen så styr vi kosan mot Sala. Inledningsvis kommer vi att ta förmiddagskaffe i den nyrenoverade direktörsbostaden, innan vi delas upp i två grupper för att ta oss ned i Sala silvergruvas 155 meters nivå med hiss. Här guidas vi av områdets kunniga guider i ungefär en timmes tid.

 • Under medeltiden och 1500-talet bröts silvermalm vid flera gruvor i Mellansverige. Silver utvinns vanligen ur mineralet blyglans som ofta finns tillsammans med zinkblände, vilket gör att de tre mineralerna silver, zink och bly utvanns samtidigt. Det äldsta, kända skriftliga belägget för silverbrytning i Sverige är från 1354 då ett Silvberg i Dalarna omnämns, vilket vet man inte riktigt. Sala silvergruva eller Salberget som dess medeltida namn var, är ur historisk synvinkel den största och viktigaste silvergruvan i Sverige från 1510 ända fram till 1900-talet, när bly och zink var de viktigaste metallerna. Under glansperioden på 1530- och 1540-talen utvanns 3 – 4 ton silver per år, då kom ungefär en tredjedel av kronans silver från Sala. Under långa tider har gruvan varit landets största silverproducent.
  Genom arkeologiska fynd vet man dock att malmbrytning påbörjades senast vid mitten av 1400-talet. Spår efter smältplatser bestående av medeltidens enklare ugnar med manuellt drivna bälgar eller vattendrivna bälgar i hyttor vid bäckar och åar, är blygsamma och består främst av slagg. Kronan försökte kontrollera de stolta bergsmännen men hemmasmältning och silverstölder var ett stort problem för Gustav Vasa.

 • En av de äldsta skildringarna av Sala silvergruva gjordes först 1634 av den franske legationssekreteraren Charles Ogier som besökte gruvan då. Redan då var gruvan ålderstigen med ett visst förfall, allvarliga ras och runt gruvan hade ett samhälle växt upp med en brokig och en smula vildvuxen samling karaktärer. Rik som fattig, gammal som ung byggde upp staden som då inte fick kallas stad. Under 1600-talet blev det på modet att ge stadsprivilegier och den jungfruliga marken ett par kilometer nordost om gruvan utsågs till plats för staden Sala, av kung Gustav den II Adolf den 15 april 1624. Gruvbyn ansågs vara allt för "vildvuxen" för att kunna bli stad, trots att rådstuga, torg, butiker, krogar och kapell växte upp.

 • Under århundraden blev gruvan känd och fruktad som farlig och mystisk, omgiven av folkligt skrock och ritualer med gruvbön och knackningar för att blidka Gruvfrun. Redan under 1500-talet skedde flera ras på grund av den vårdslösa brytningen och de nedstörtade bergstaken gör att gruvhålet Herr Stens Botten redan under Charles Ogiers besök såg ut som ett stort gapande, skrämmande och fascinerande hål. En färgstark och mustig historia om Salas silvergruva, kungligheter, gruvarbetares och arbetsdjurs mödor väntar oss

 • Vår lunch skall vi inta på Måns Ols utvärdshus, vackert beläget vid sjön Långforsen. Här skapades under 1500-talet en mängd vattenreservoarer och dammar för att förse gruvnäringen med kraft. Vid sjön uppfördes så småningom ett dammvaktarboställe år dammvaktare Måns Olsson. Framöver blev bostället en servering och restaurang som från 1700-talet blev mycket välbesökt, inte minst tack vare försäljningen av starka drycker till maten. Utvärdshuset revs och byggdes nytt under 1800-talet och blev traktens nöjescentrum. 1960 byggdes huset om ännu en gång och sedan dess äger Sala kommun byggnaden, som härbärgerar den mycket omtyckta restaurangen. Vi serveras traktens specialitet Mälargös från Mats Tidöfiskare samt husets dessert innan vi tar oss vidare i bergsmännens förlovade rike.

 • Konstklenoden Avesta ART Verket

  Under vår första dag på resa kommer vi att möta såväl bergsmännens tradition som mer moderna och nyskapande bruksmiljöer i 100-åriga Avesta. En av höjdpunkterna på resan blir vårt besök här på ortens verk, Avesta ART med den spännande och kritikerrosade utställningen Aquanauts – expeditionen till Siljansringen 1897. Vi inleder med en kaffe och möte med Avestas kulturman.

 • Det är dags att upptäcka Avesta ART, en av resans verkliga höjdpunkter – välkommen in i en annan värld där årets utställning redan har hyllats i press och TV under förra sommaren och som på grund av pandemin upprepas för att erbjuda fler chansen att få uppleva den.
  Verket från förra sekelskiftet är numera ett interaktivt museum och konsthall där besökaren upplever en sinnlig sammanfogning av då och nu, av konst och teknik. Upplev med dina egna ögon och öron hur den slaggstenskimrande järnbrukshyttan har förpuppats från en tung, sotig, mullrande industrimiljö till en spännande mötesplats för konst, modern teknik och industrihistoria.

 • Rostugnshallen är nu en originell utställningshall, Masugnshallen och Martinugnshallen är inlevelsemuseum med interaktiva utställningar, konstutställningar och inte minst den permanenta glaskonsten av spektakuläre och internationellt erkände glaskonstnären Kjell Engman. Verkets miljöer ges liv av ljud och synkroniserad videomappingteknik av Håkan Lidbo och Tom Waldton. I en utgångspunkt från platsen, Bolinders originalritningar och sin inneboende djärvhet har de skapat ett verk som rör sig gränsöverskridande mellan industrihistoria och samtidskonst. En upplevelse!

 • Trästaden Nora

  Sverige har tre berömda trästäder, Nora, Eksjö och Hjo. Nora är en av landets mest välbevarade småstäder i en mycket attraktiv, välbehållen trästad där gatorna är precist utlagda i ett klassiskt rutnät. Trähusens fasader, trivsamma gårdar, skvallerspeglar och kullerstensgator är njutbara och många hus ser likadana ut som de gjorde under 1700- och 1800-talen. Gustav Vasa bestämde att det var i, då oansenliga, Nora som bergsmännen i trakten skulle sälja sitt järn och kungen fastställde även att torghandel fick bedrivas på lördagar.

 • Skogsbruket och malmbrytningen gav så småningom Nora stadsprivilegier år 1643, alltsedan tiden då de mäktiga bergsmännen träffades i staden för att göra upp planer och avsluta affärer. Vid torget ligger vårt hotell för natten, Stadshotellet med anor från sent 1800-tal där deckarförfattarinnan Maria Lang har lämnat fotspår i form av två rum inredda i 50-talsstil. Vi inkvarterar oss och äter en trevlig middag.

 • Dag 2 Maria Langs trästad Nora

  På morgonen ska Mr Nora själv, Åke Mossberg, guida oss genom sin älskade stad. Nora är inte bara trähus och bergmanshistoria. Härifrån kom Maria Lang, Sveriges första deckardrottning som använde sin barndomsstad som brottsplats i de flesta böcker hon skrev. Egentligen hette hon Dagmar Lange och var en välkänd profil i staden, som hon kallade Skoga i böckerna. Ofta kunde man möta henne under nattliga promenader, försjunken i tankar på nya intriger. Många historier och ögonblicksbilder senare färdas vi vidare till Pershyttan.

 • Bergsmansbyn Pershyttan

  I bergsmansbyn Pershyttan har människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern tid. I storgruvan bröts järnmalm fram till 1967 och dess spelhus vittnar om 1900-talets produktion. Hyttan ägdes gemensamt av hyttlagets bergsmän till 1887 när Pershyttan omvandlades till bolag. Gruvor och hytta köptes 1918 av Johnssonkoncernen som fortsatte driften till 1953. Sedan 1986 förvaltas hyttan och övriga industriminnen som en stiftelse och 2004 blev Pershyttan ett kulturreservat. Nu är denna levande landsbygd skyddat kulturreservat med syftet att bevara bymiljöerna med tillhörande jordbruks- och industrilandskap, men här bor fortfarande många privatpersoner.

 • På ett pedagogiskt sätt kan man i denna lilla by förstå sambanden mellan naturtillgångar som malm, ved och rinnande vatten med framställningen av hyttjärn. Som Sveriges bäst bevarade bergsmansby blir detta en fin resa genom vårt förflutna, bergsmännens hårda liv och Sveriges källa till välstånd. Här finns en av Sveriges bäst bevarade träkolsmasugnar, byggd 1856. Ett av landets största fungerande vattenhjul drev en 200 meter lång stånggång. Idag står hyttan där precis som den lämnades efter sista blåsningen 1953.

 • Gruvorna tillhör landets äldsta och Lockgruvan har anor från medeltiden. Lockgruvan iordningställdes med trappor, avsatser, belysning och säkrades mot ras i början av 2000-talet. Vi får en guidad visning av kunnig lokal expertguide ner till 40-metersnivån i gruvan, som var 160 meter djup när den stängdes år 1909.
  Vi tar en förmiddagsfika innan det är dags att ta oss ut till Jädersbruk utanför Arboga.

 • Jädersbruk - en okänd pärla

  Byn Jäder nämns med säkerhet för första gången i ett testamente daterat den 13 maj 1329 i Sundby i Södermanland. Birger Röriksson pantsätter sin kvarn i Jäder för att kunna fullgöra de löften om gåvor han ställt ut i sitt testamente. Sedermera skänker hans hustru kvarnen till Julita kloster. När klostrets egendomar dras in till kronan av Gustaf Vasa bildas en kungsgård i Arboga. Där anlades 1551 ett stuteri för Vasas hästars bete, ca 100 till antalet som mest, och ett vapenfaktori - Arboga faktori, för att få till stånd en inhemsk vapentillverkning och minska det utländska beroendet. Var på Jäders holme de första smedjorna anlades 1551 är inte fullt klarlagt men troligen var det på holmens nordvästra del som kartan från 1642 här intill markera med bebyggda hamrar och smedjor. De smidesprodukter som faktorn inte köpte, sålde smederna på marknader i Arboga och andra städer. I stället för att betrakta Jäder under denna epok som en industri eller kanske ens ett bruk kommer man nog närmast sanningen om man ser det som en koloni av självständiga hantverkare, vilka stod i en speciell relation till statsmakterna, som hade förköpsrätt till en del av deras produktion.

 • Vid Arboga faktori smids vapen och rustningar, bland annat till hovet, exempelvis Erik XIV:s paradrustning. Under 1600-talet övergår man mer och mer till civil produktion och från mitten av århundradet upphör vapenproduktionen helt. År 1640 erhöll Hans Krusbart Jäders gård med kvarn i donation och i gengäld lovade han att anlägga nya manufakturverkstäder. År 1642 får han öppet privilegium att arrendera och driva verksamheten vid Jäders holme. Privilegiet gav honom rätt att lösa in äganderätten till smedernas verkstäder och man börjar då riva ned de gamla ostrukturerade byggnaderna och anläggningarna för att uppföra nya enligt bergskollegiets anvisningar. Även alla bondsmedjor som tidigare påtalats vara uppförda av hävd, och var till hinder för bruket revs.
  Det var faktorn, och inte smederna, som skulle vara ägare av produktionsmedel och handel av tillverkade alster. Fram till nu hade ju faktorn bott inte bott på Jäder, men när Krusbart skulle styra produktionen behövde han vara närmare produktionen och därför byggde han också en gård åt sig på den plats där dagens herrgård ligger. På denna historiska gård serveras en god och närproducerad lunch och sedan väntar en rundvandring på området Jädersbruk tillsammans med en av bygdens kunniga män.
  Vi styr kosan tillbaka till Stockholm och väntas vara åter på Cityterminalen ca kl 18.15.

Resans höjdpunkter

 • Vår ciceron Dag Celsings kunskaper
 • Engagerade expertguider som visar oss runt i Sala, Nora, Pershyttan, Lockgruvan och på Jädersbruk
 • Den prisade utställningen på Avesta ART
 • Måltider och miljöer under luncher och middag med hotell i charmerande trästaden Nora

Karta

Resfakta

Reslängd 2 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 27/8
Pris Från 6 550 kr
Enkelrumstillägg 390 kr
I priset ingår
 • Buss Stockholm – Sala – Avesta – Nora – Pershyttan – Jädersbruk - Stockholm
 • Visningar och entréer enligt program.
 • En övernattning med frukost på mellanklasshotell, del i dubbelrum
 • Tre kaffepauser
 • Två luncher
 • En tvårättersmiddag
 • Ciceron Dag Celsings guidning och guidning av lokala expertguider

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Dag 1. Stockholm - Sala silvergruva - Måns Ols utvärdshus - Avesta ART Verket - Nora - middag
Dag 2. Nora stadsrundtur - Pershyttan med Lockgruvan - Jädersbruks ekologiska herrgård och brukstur - Stockholm

Boende

En natt på charmerande Nora Stadshotell

Resesätt Buss
Resans karaktär

Normal grundkondition samt hela knän och leder borgar för en fin reseupplevelse. Resan innebär en hel del promenader på ojämnt underlag, mjukt såväl som hårt med höjdskillnader. Trappor och naturstigar förekommer också.
  

Deltagarantal

Min 15 personer och max 20 personer.

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Bra att veta

Vi hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning om att informera om och försöka att förhindra smittspridning. En förutsättning för att få följa med på resorna är att du är frisk. Vår buss har 55 platser och maxantal resenärer är 20. Bussarna rengörs noggrant efter varje resa. Ombord finns toalett och vi tillhandahåller handsprit.

Våra privata guidningar genomförs i mångt och mycket utomhus och när vi rör oss i väldigt små historiska hus delar vi upp oss i mindre grupper. Under visningar och guidade promenader ber vi dig hålla rekommenderat avstånd till andra deltagare.

Boka din resa

2021-08-27 2021-08-28 6 550 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa