Översikt

Upplandsbruken - Historiebussen med Dag Celsing

Res med omtyckte och kunnige Dag Celsing på en historisk resa till våra viktiga Uppländska bruk som under 1600-talet bidrog till kungens statskassa på ett väsentligt sätt. Bibliotek, kyrkor, smedjor och gruvdrift som ger ekon ända in i nutid. Vi njuter även av en härlig övernattning på Gimo Herrgård, en pärla som ikläder sig färgstark skrud av äppelträd i skördetid under september månad. Vi reser i liten grupp för stora upplevelser på nära håll och får en unik visning av Forsmarks herrgård!

"Jag vågar säga att min kära mor ingenting sett av Sverige om hon inte ser Leufsta", skrev kronprins Gustav, sedemera Gustav III, till drottning Lovisa Ulrika då han under några septemberdagar i nådens år 1768 besökte Leufsta. Än idag är Leufsta en sällsam plats. Bland norra Upplands mörka skogar ligger ett nästan orört 1700-tals samhälle med en vacker herrgård och brukskyrka, vars interiör domineras av den välkända Cahmanorgelns praktfulla fasad.

Följ med Historiska Resor och Dag Celsing på en resa genom en av Sveriges viktigaste industrisamhällen, de vackert belägna vallonbruken med påkostade herrgårdar samt den högaktuella Dannemora gruva åter öppnad och stängd på 2000-talet. Under kunnig ledning av organister, guider och lokalt förankrade specialister skall vi utforska Lövstabruk, ett av vårt lands mäktigaste kulturarv och dess kyrka med Cahmanorgeln, en av världens förnämsta större barockorglar. Vi stiger ned i Dannemora gruva samt utforskar de vackra herrgårdarna Österbybruk och Forsmark där vi får en unik visning inne i herrgården. Vår bekväma och stilenliga övernattning är passande nog på Gimo herrgård i praktfull vårskrud.

Genom sina personliga kontakter kommer vår ciceron Dag Celsing att levandegöra denna framstående upplandsbygd. Vår bas är på vackra Gimo Herrgård, där vi även äter gott under vistelsen.

Reseprogram

 • Dag 1 "Kära Leufsta" med Cahmanorgeln

  Samling och avfärd från Cityterminalen kl 08.30. Här möter buss och vår kunnige ciceron Dag Celsing upp för färden mot Upplandsbruken. Upplandsbruken uppvisar ett helt annat bebyggelsemönster än bergsmansbyarna. Nordupplands bruksorter med herrgårdar och arbetarbostäder längs bruksgatan uppvisar en medvetet styrd och patriarkalisk planering. Bruken hade privilegier på en omfattande produktion som kunde bedrivas större delen av året med fast anställda bruksarbetare bosatta nära masugnar och hammarsmedjor. Bruksherren stod överst i hierarkin, följd av förvaltaren, hantverkare och smeder.

  Lövstabruk är ett av vårt lands mäktigaste kulturarv, där hela bruket är intakt så när som på smedjan som revs 1932 efter att tillverkningen av stångjärn upphörde 1926.
  Brukets äldsta historia går tillbaka till medeltiden och fick under 1600-talets första årtionden sin verkliga blomstringstid när holländaren Louis de Geer övertog bruket. Han värvade yrkesskickliga smeder, kolare och hantverkare från Vallonien. Dessa, vårt lands kanske första invandrare, byggde bruket enligt sina traditioner och bidrog till framställningen av högklassigt järn som kom att inta en ledande roll inte bara i Sverige utan oc kså ute i Europa.

 • Lövstabruks dammar gav drivkraft till hyttor och hamrar men utnyttjades även arkitektoniskt. Bebyggelsen avspeglade olika funktionella och sociala skikt, allt från herrgården med sina flyglar och barockträdgård, bortom den stora dammen sträckte sig bruksgatan med smedbostäder och kyrka. Längre bort masugnen, som idag inte finns kvar samt stångjärnssmedjor. Bruket och den karolinska herrgården i trä brändes ned under rysshärjningarna sommaren 1719, men är återuppbyggt troget originalet.

 • Men här ska vi även få uppleva en av landets förnämsta boksamlingar från 1700-talet på Leufsta Bibliotek. Grunden till samlingen var tolv trälådor med böcker som Charles de Geer medförde när han som tonåring kom till Lövsta och tog över som brukspatron. För biblioteket ansvarar Uppsala universitetsbibliotek och vi kommer att få en visning av en representant.

 • Vi får en mycket intressant guidning på Klaverens hus. Här har man landets mest omfattande industrihistoriska samling av klaver och industriminnen från Sveriges idag nedlagda, men en gång så kvalitativa och betydande piano- och orgelfabriker. Deras viktiga arbete att bevara och sprida kunskaper om vår klaverhistoria genom tiderna.

   

 • Cahmanorgeln, en av världens förnämsta större barockorglar byggd av Johan Niclas Cahman år 1728. Det som gör orgeln extra intressant är att den är anpassad till ett kyrkorum som nästan inte förändrats sedan detta årtal. Vi förevisas orgeln, som är en av norra Europas mest värdefulla historiska instrument samt får en demonstration av organist.

  Men här ska vi även få uppleva en av landets förnämsta boksamlingar från 1700-talet på Leufsta Bibliotek. Grunden till samlingen var tolv trälådor med böcker som Charles de Geer medförde när han som tonåring kom till Lövsta och tog över som brukspatron. För biblioteket ansvarar Uppsala universitetsbibliotek och vi kommer att få en visning av en representant.

 • Gimo bruk och herrgård

  En gång under vikingatiden var Skäfthammarsviken en betydande plats för handel och även om platsen sedermera skulle falla i glömska från omvärlden så odlade bönderna i Gimo sin säd och uppförde en skvaltkvarn. Men på 1600-talet kom så uppsvinget med järnbruk och vallonsmide. Kung Gustav II Adolf befallde att låta uppföra ett vackert litet bruk i Gimo. Eftersom stadskassan hade sinat gav kungen utländska bruksledare ensamrätt på tillverkningen och Gimo utarrenderades till holländarna Willem de Besche och Louis de Geer 1627, där den senare skulle få såväl adelsbrev som möjlighet att köpa Gimo bruk för egen räkning år 1643.

 • Vid sjön, genom en vacker almträdsallé längs bruksgatan, glimmar Gimo herrgård vitt bland träden. Herrgården är landets första gustavianska slott, ett "maison de plaisance" byggt på 1760-talet av den tidens främste arkitekt Jean Eric Rehn, som inspirerades stort av de franska kungarnas storslagna 1700-talsslott. Idag är det ett fyrstjärnigt hotell som bevarat mycket av originaldetaljerna, såväl interiört som exteriört. De magnifika 1700-talssalongerna på övervåningen med bladguldspläterade kornischer, lönndörrar och hemliga trappor är kanske de mest sevärda restaurerade originalmiljöerna. Runt herrgården blommar äppelträden i maj månad.

 • På Gimo Herrgård finns en gourmetrestaurang, vilken valdes in som första uppländska restaurang utanför Stockholm i den internationella gourmetkedjan Chaîne des Rôtisseurs. Här äter vi vår tvårättersmiddag.

  Dagen efter inleder vi med frukostbuffé innan det är dags att åter stifta bekantskap med några av vårt lands mest intressanta historiska miljöer.

 • Dag 2 Forsmarks herrgård och kyrka

  Forsmarks bruk ägs sedan 1975 av Forsmarks Kraftgrupp och är ett av landets bäst bevarade vallonbruk. Vi får en visning av den normalt sett stängda herrgården för att fascineras av dess interiör.
  Man uppskattar att bönder i trakten tillverkade järn redan under 1400-talet och själva bruket uppfördes 1570 av kronan. 1626 anlände vallonerna till bruket och med sina kunskaper samt nya metoder höjdes kvaliteten och ökade produktionen. Arkitektoniskt var bruket ett av de mest storslagna som anlades på 1700-talet och är än idag en av landets mest anslående bruksmiljöer med vitputsade boningshus längs gatan.

 • Bruksherrgården uppfördes efter ritningar av Jean Eric Rehn 1767-1774 och ersatte en äldre byggnad. Här producerades tack-, och stångjärn samt kanonkulor.
  Huvudgatan sträcker sig i en rak linje från herrgården fram till den sevärda kyrkan i nyklassisistisk stil, ritad av Olof Tempelman och uppförd år 1800. En av de två smedjorna vid dammfästena finns kvar men utan utrustning.

 • Under senare delen av 1800-talet moderniserades svensk järnhantering där nya, mer rationella metoder konkurrerade ut de hantverksmässiga. Många små bruk fick problem och järnhanteringen avvecklades under 1890-talet slut på Forsmarks bruk.

 • Dannemora Gruva - alltid aktuell

  Vi skall nu besöka själva hjärtat till all verksamhet i regionen, gruvan som återtogs i bruk 2012-2015, men som har anor från 1400-talet. Här togs Sveriges första ångmaskin i bruk på 1700-talet och vi ser huset där Triewalds "eld- och luftmaskin" stod utifrån.
  Vallonbruken hämtade den mesta av sin malm från Dannemora gruva, där järnmalmsfyndig-heten är koncentrerad till en mer än 3 km lång och 700 meter bred åder insprängd i kalksten. Den högkvalitativa malmen är manganhaltig och så gott som fri från fosfor. Vallonbruken och några enstaka bruk i Norrland hade under 1600-talet rätt att bryta malm ur Dannemora gruva. Kronan bestämde över brytningen men från 1723 övergick äganderätten till bruksägarna i Norduppland och Norrland.

 • Bussen tar oss till orten Strömsmalmen. Här sätter vi på oss hjälmar och går ner till verkstäderna på 70 meters djup. Sedan vänder vi och går upp mot "Bergakungens sal" på ca 30 meters djup, där vi stannar till och pustar och tittar på hur en sprängladdning laddas i modern tid. Vi går med ficklampor och pannlampor i totalt mörker. Ta med egen ficklampa.
  Tänk på att det är 8 - 12 grader i gruvorterna året om så ta med oömma kläder och lager på lager då det kan bli mycket varmt ovan jord och kallt nere under jord. Bra skor som klarar lera och grus och gräs behövs.

  Bara några kilometer från järnmalmsgruvorna i Dannemora ligger vårt nästa mål Österbybruk. I herrgårdens flyglar ligger den vackra kyrkan och i den andra ligger värdshuset Gammel Tammen där vår lunch väntar.

 • Österbybruk och dess vallonsmedja

  På platsen stod Österby gård sedan 1400-talet. Ätten Vasa ägde gården som tillhörde Örbyhus slotts ägor och Gustav Vasa lät uppföra ett järnbruk med hjälp av tyska arbetare. 1643 kom Österbybruk, tillsammans med Lövstabruk och Gimo bruk, i Louis de Geers ägo. Här möter man den typiska rätvinkliga 1700-talsplanen för vallonbruken med raka bruksgator och herrgården vackert beläget vid vattnet. I herrgårdsparken möts man av en 250 år gammal ståtlig lindallé och i parkens mitt en korsdamm.

 • På herrgårdsområdet finns mycket att uppleva och se. Den unika och enda bevarade vallonsmedjan i världen med anor från 1500-talets tysksmide men sedan ombyggd till vallonsmedja, orangeriträdgård, vagnsmuseum, lantbruksmuseum, antikvitetshandel, återbruk, smedja, konstgalleri, butik och café.
  Åter till Cityterminalen i Stockholm ca kl 19.30.

Resans höjdpunkter

 • Vår ciceron Dag Celsings kunskaper och kontaktnät på orten
 • De historiska brukens kulturskatter med unik visning av Forsmarks herrgård
 • Mat och boende på Gimo Herrgård

Karta

Resfakta

Reslängd 2 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 18/9
Pris Från 5 990 kr
Enkelrumstillägg 880 kr
I priset ingår
 • Buss; Stockholm – Lövstabruk – Gimo – Forsmark – Dannemora - Österbybruk – Stockholm
 • Visningar och entréer enligt program
 • Tre kaffe med kaka/tilltugg
 • Två luncher med bordsvatten och kaffe
 • En övernattning med frukost, del i dubbelrum.
 • En tvårättersmiddag
 • Lokala expertguider
 • Svensktalande ciceron och lokala expertguider

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Dag 1. Stockholm - Lövstabruk - lunch - Gimo - middag
Dag 2. Forsmark - lunch - Dannemora gruva - Österbybruk - Stockholm

Boende

En natt på fina Gimo Herrgård i ljuvliga omgivningar

Resesätt Buss
Resans karaktär

Normal grundkondition samt hela knän och leder borgar för en fin reseupplevelse. Resan innebär en hel del promenader på ojämnt underlag, mjukt såväl som hårt med höjdskillnader. Trappor och naturstigar förekommer också.
  

Deltagarantal

Min 15 personer och max 20 personer.

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Bra att veta

Vi hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning om att informera om och försöka att förhindra smittspridning. En förutsättning för att få följa med på resorna är att du är frisk. Vår buss har 55 platser och maxantal resenärer är 20. Bussarna rengörs noggrant efter varje resa. Ombord finns toalett och vi tillhandahåller handsprit.

Våra privata guidningar genomförs i mångt och mycket utomhus och när vi rör oss i väldigt små historiska hus delar vi upp oss i mindre grupper. Under visningar och guidade promenader ber vi dig hålla rekommenderat avstånd till andra deltagare.

Boka din resa

2021-09-18 2021-09-19 5 990 kr Buss Stockholm Väntelista Förfrågan