Översikt

Albertus Pictors Odensala, Gamla Uppsala och Valsgärdes båtgravar

Möt den medeltida kyrkomålaren Albertus Pictors vackra Odensala kyrka i skuggan av Arlanda, mäktiga Gamla Uppsala - Skandinaviens viktigaste fornlämningsplats samt ett av landets viktigaste järnåldersgravfält Valsgärde. Resan leds av uppskattade och initierade arkeologen Izabella Donkow, som bl a grävt i Vendel.

Avresa från Cityterminalen kl 08.30. Vår privata buss och vår ciceron Izabella Donkow för oss ut på en upptäcktsfärd i det fagra, historierika Uppland. Vi reser norrut och vårt första stopp på programmet är Odensala.

Under 1100-talet anlades en romansk kyrka på platsen. I takt med att församlingen växte, uppstod behovet att utvidga kyrkorummet, vilket skedde under 1400-talets senare del. I samband med ombyggnationen fick kyrkointeriören en rik freskutsmyckning.

Reseprogram

 • Albrekt Målare i Odensala

  Idag är Odensala kyrka en av de fem kyrkor som har bäst bevarade fresker av den medeltida konstens superstjärna: den tyskfödde freskmålaren Albertus Immenhusen, mera känd som Albertus Pictor. Nuförtiden kan vi inte annat än vara tacksamma för att Odensala inte hade råd att följa 1700-talets trend att vitkalka kyrkors interiörer för att få in mera ljus och skapa en annan känsla för rummet.
  Framme i Odensala serveras förmiddagskaffe och kaka. Stärkta kliver vi därefter in i medeltidens färggranna bildvärld och tillsammans går vi igenom bildprogrammet som möter oss i detta berättelsernas och färgernas överdåd.

 • Wiks slott

  Från Odensala fortsätter vi mot Wiks slott, vi reser runt sjön Ekoln, genom ett vackert böljande jordbrukslandskap. Wiks anor går dock tillbaka till 1200-talet då den äldste kände ägaren var lagmannen i Uppland, Israel Andersson And. Riksmarskalk Gustaf Horn och hans fru Sigrid Bielke residerade här och år 1656 lät de riva ner de översta våningarna, uppföra en central trappanläggning inne i slottet samt anlade den nuvarande entrén med barockporten dit man når via en murad bro. Slottets nuvarande utseende kom på 1860-talet då arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander byggde om slottet på uppdrag av ägaren Gustaf von Essen.
  Framme vid slottet intar vi en trevlig lunch med kaffe och kaka i någon av dess vackra rum. Den som önskar sträcka på benen kan ta en promenad genom parken vid sjön.

 • På vägen mot Wiks slott passerar vi Tuna i Alsike socken. Åren 1895-1896, och senare även 1928, grävdes där ett stort järnåldersgravfält ut. Vi sätter oss in i gravfältets historia, med fynd av båtgravar från folkvandringstid (400–550 e.Kr.), vendel- och vikingatid (550-1050 e.Kr.). Båtgravarna uppvisar stora likheter med gravarna från Vendel, Tuna Badelunda och Valsgärde. Den sistnämnda platsen besöker vi på seneftermiddagen.

 • Gamla Uppsala

  Efter lunch bär det av mot en av Skandinaviens mest betydelsefulla fornlämningsplatser: Gamla Uppsala. Detta mytomspunna, politiska och religiösa maktcentrum med anor från 500-talet f.Kr. har länge inspirerat till berättelser om hednatidens offer och avgudadyrkan. Vi inleder besöket med en guidning i museet med fynd från Gamla Uppsala, Valsgärde och Vendel samt rundvandring intill de praktfulla kungshögarna. I det närbelägna Odinsborg väntar eftermiddagskaffe.
  Innan vi lämnar Gamla Uppsala får vi en guidad visning av den gamla kyrkan, domkyrkan. Vi får följa platsens historia in i den kristna eran när Gamla Uppsala, år 1164, blev Sveriges första biskopssäte. Vi hinner också beröra de senaste årens arkeologiska utgrävningar och de spektakulära fynd som har gjorts intill prästgården.

 • Valsgärde

  Vi avslutar dagen med ett besök i det närbelägna Valsgärde. På en kulle, tre km norr om Gamla Uppsala, inte långt från Fyrisån, ligger ett av Sveriges viktigaste järnåldersgravfält.
  Här grävdes, under åren 1928-1952, under ledning av Sune Lindqvist, ett åttiotal gravar ut. Kistgravar från folkvandringstid, båtgravar och brandgravar från vendel- och vikingatid samt träkistgravar från vikingatid vittnar om en bosättningskontinuitet som spänner över flera sekel.
  Valsgärde kom att i första hand bli berömt för sina rika båtgravar från mer än femton generationer. Vi rör oss i en brytningstid när små hövdingadömen organiseras om till mindre kungariken med intensiva kontakter med kontinenten, vilket gravfynden tydligt bekräftar. Varje grav innehöll en 9–12 m lång klinkbyggd båt med stäven riktad mot sydväst.
  Gravarna är rikt utrustade och följer ett mönster, med den döde i båtens mitt på en bädd av dynor och en fäll. Med sig hade han vapen: hjälm, sköld och ett eller flera svärd. Intill den döde lades personliga tillhörigheter: kam, spelbräden, matskålar och dyrbara dryckeskärl.

  I fören på varje båt fanns proviant (svin- och nötkött) samt köksutrustning. Den dödes hundar och hästar, placerade vid sidan av båten, följde sin ägare in i döden. På samma kulle som gravfältet återfanns med tiden rester av bebyggelse. Spår efter en stor hall och mindre hus nedanför på åkern kom fram under senare tiders utgrävningar.
  Vi rundar av vår utflykt, vars fokus var övergången mellan järnåldern och medeltid i Mälardalen, och beger oss hem. Till Stockholm anländer vi framåt kl. 19.

Resans höjdpunkter

 • Albertus Pictors skatter i Odensala kyrka
 • Härliga omgivningar och en fin lunch på Wiks slott
 • Unika Gamla Uppsalas historia med högar, museum och kyrka
 • Valsgärdes båtgravar
 • Izabellas kunskaper i ämnet

Karta

Resfakta

Reslängd 1 dag
Avreseort Stockholm
Avresor 10/5
Pris Från 1 995 kr
I priset ingår
 • Buss Stockholm – Odensala – Wiks slott – Gamla Uppsala - Valsgärde – Stockholm
 • Visningar och entréer enligt program.
 • Förmiddagskaffe med tilltugg
 • En lunch med kaffe och kaka
 • Eftermiddagskaffe med kaka
 • Ciceron Izabella Donkows guidning

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Stockholm - Odensala - Wiks slott - Gamla Uppsala - Valsgärde - Stockholm

Resesätt Buss
Resans karaktär

Vi reser i buss samt promenerar genom historiska miljöer med mycket trappor, grus och ojämnheter. Vana vid långa promenader och hela leder är förutsättningen för en fin resa.  

Deltagarantal

Min 15 personer - max 25 personer

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Boka din resa

2022-05-10 2022-05-10 1 995 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa