Översikt

Under den abbasidiska guldåldern blomstrade kultur med Persien som centrum. Ny matematik utvecklades, grunderna till kemin, optiken och oftalmologin lades. Skrifter av Platon, Aristoteles, Ptolemaios, Plotinos och andra antika auktoriteter översattes från grekiska och latin till arabiska. Aristoteles benämndes i den islamiska världen som "filosofen" och hans främste uttolkare Ibn Rushd, Avicenna, som "kommentatorn". Ibn Sina eller Averroës som anses vara den moderna läkekonstens fader blev en förebild för medicinundervisningen i Europa. Många av de mest framträdande vetenskapsmännen och lärde var från Persien.

Matematiken är kanske det viktigaste kunskapsområde som den islamiska vetenskapen långsiktigt bidrog till. Vi har fått både vårt siffersystem och vårt decimalsystem från den islamiska kultursfären. Räkna med okända storheter, algebra, kommer från persiska matematiker liksom lösningen av andragrads- och tredjegradsekvationer. Kombinationen av islamisk talteori och grekisk geometri skapade den moderna matematiken där Descartes, Newton och Leibnitz gjorde avgörande insatser.


Det islamiska kulturarvets nära samband med västerländskt tänkande kommer att belysas liksom hur de båda kulturerna befruktat varandra under historiens gång. Dessutom kommer vi att få en djupare förståelse av de olika islamiska traditionerna och hur dessa omformas av den moderna tidens förändrade strömningar inom alla mänskliga områden.

Alla dessa kunskapsperspektiv kommer att förmedlas i kulturmättade städer som den gamla huvudstaden Isfahan, mattornas mecka Kashan, och Shiraz som är känd för sina vackra moskéer och trädgårdar. Perserrikets palatskomplex, Persepolis, kommer också att besökas. Varje dag hålls en föreläsning om något tema som de historiska minnesmärkena belyst och därefter diskuterar vi anknytningar till aktuella frågeställningar.

Om Mohammad Fazlhashem
Vi reser till denna historiemättade mark med lärdomsgiganten Mohammad Fazlhashemi som är norra Europas främste expert och professor i islamisk filosofi och teologi vid Uppsala universitet. Mohammed har skrivit flera böcker om islams historia och är flitigt anlitad av radio och tv som expert. Vårt boende är på fyrstjärniga hotell på strategiskt viktiga platser för resans innehåll.

Reseprogram

 • Dag 1-2 Avresa Sverige, ankomst till Teheran

  Avresa från Stockholm till Teheran dit vi anländer tidigt på morgonen nästföljande dag. Transfer till vårt hotell för inkvartering och vila. Eftermiddagen ägnas åt en stadsrundtur i Teheran som inleds med besök i Golestanpalatset som är upptaget på UNESCO´s världsarvslista. Golestanpalatset var tidigare beläget i hjärtat av Teheran och monument över shaherna av Qajardynastin. Komplexet består av flera byggnader som omger en damm och en vacker trädgård.

  Lunch på egen hand vilken kan intas på någon traditionell iransk restaurang i området och därefter avslutar vi museibesöken med det berömda juvelmuseet (Nationalmuseet för ädelstenar) där världens största diamant Darja-e-Noor ("ett hav av ljus") finns att beskåda. Här finns också den fantastiska påfågeltronen beströdd av juveler. Före middagen träffas vi för ett informationsmöte där resans olika kulturella teman presenteras av vår lärda mentor. Välkomstmiddag på hotellet.

 • Dag 3 Kashan med Bagh Fin och Sialk

  Avresa med buss från Teheran till Kashan som i århundraden varit centrum för mattillverkningen i Iran. Kashan är beläget på vägen mellan Teheran och Isfahan i utkanten av Dasht-e Kavir, en av de två öknar som dominerar landskapet i östra Iran.

  Kashan blomstrade under Qajarperioden och utvecklades som ett handelscentrum. Rika köpmän byggde under 1800-talet vackra hus i persisk arkitektonisk stil som fortfarande är bevarade i centrala stadskärnan. Vi stannar till vid Khan-e Tabataber och Khan-e Boroujerdi som tidigare var privata residens med en fascinerande historia men numera fungerar som museer. Strax utanför Kashan ligger en av Irans förnämsta trädgårdar Bagh-Fin som uppfördes av shah Abba I och symboliserar paradiset med sina pooler, fontäner, lunder med cederträd och blomsterarrangemang.

  Kashan har också ett av Irans äldsta och rikaste arkeologiska utgrävningsområden, Sialk, där en mängd fynd har gjorts från prehistorisk tid. Av mest intresse är kanske den terrasserade pyramid som upptar den centrala delen av utgrävningen som av vissa forskare anses var världens äldsta ziggurat (terrasserad pyramid).
  Före middagen berättar Mohammad Fazlhashemi om världens äldsta kända systematiska religion, zoroastrismen, som uppstod i det gamla Persien för mer än tretusen år sedan. Vad som är känt om dess karismatiske profet Zarathustra och hur zoroastrismen kan ha påverkat centrala element i de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam)? Övernattning på hotell i Kashan.

 • Dag 4 Poeternas Isfahan

  Efter frukost fortsätter vi söderut mot kulturstaden Isfahan som på 1500-talet blev huvudstad i det safavidiska riket. Isfahan var en så imponerande stad att en poet skaldade att "Isfahan är halva världen". Arkitektoniskt anser många att Isfahan är Irans vackraste stad med några av den islamiska arkitekturens främsta byggnadsverk. Stadens hjärta är Nasqsh-e Jahan imam (eller Imamtorget) som är världens största torg efter Himmelska fridens torg i Beijing. Här finns några enastående moskéer och palats som Imammoskén, Sheik Lotfallah moskén och Ali Qapu-palatset. Det stora porttornet i Ali Qapu-palatset fungerade som praktfull entré till de kungliga palatsen i den bakomliggande parken. "Ali Qapu" betyder Alis port för att hylla shiamuslimernas första imam, Mohammeds svärson. Porttornets övre våning är ombyggd till musiksal med urkarvade vaser och nischer som föreställer olika hushållsföremål för att skapa så bra akustik som möjligt.

 • Efter framkomsten till Isfahan och incheckning på hotellet tillbringar vi eftermiddagen med att flanera på Imamtorget vars persiska namn betyder världens plan. Vi stannar till vid Ali Qapu-palatset och tar oss upp till den sinnrikt konstruerade konserthallen. Därefter återvänder vi till hotellet för att lyssna till en föreläsning av vår mentor Mohammad Fazlhashemi. Temat är kulturernas möte i Mellanöstern. Handelsvägar som förband de grekiska öarna med handelscentra i Nordafrika, Mindre Asien och Indien förmedlade inte bara varor utan också idéer om teknik, filosofi och religion. Grekerna inspirerades av den egyptiska mytologin och talsystemet hämtades från den indiska matematiken. Föreställningar om hälsa och sjukdom kom också österifrån där kinesisk och indisk medicin bidrog med viktiga influenser.

 • Dag 5 Näktergalsträdgården

  Frukost på hotellet och därefter inleds dagen med en historisk föreläsning om den islamiska guldåldern under medeltiden. Föreläsningen handlar om den historiska bakgrunden till islam, umayyadernas expansion, Storkalifatet och den abassidiska guldåldern när den islamska världen (särskilt Persien) var centrum för filosofi och vetenskap. Hur antika texter översattes till syriska och arabiska. Avancerade filosofiska diskussioner fördes mellan olika lärdomsgiganter och som idag framstår som häpnadsväckande moderna.

  Därefter beger vi oss ut i Isfahan besöker Irans största moské, Masjed-e Jameh, som omfattar inte mindre än 20000 kvadratmeter och ses som ett arkitektoniskt museum över islamisk byggnadskonst under 800 år. Moskén uppfördes ursprungligen på 1000-talet men såväl naturliga orsaker som människohand har orsakat skador under historiens gång. Därför har olika epokers stilarter bidragit till den utformning moskén har i nutiden. Arkitekturen är en provkarta över estetiska ideal som varit förhärskande under olika tidsåldrar.


  Från Jamehmoskén förflyttar vi oss till Näktergalsträdgården (Bagh-e Bolbol) och ett palats, Chehel Sotun, som uppfördes under Shah Abbas II i början av 1600-talet. Palatset är byggt i en stil som skall efterlikna den akemenidiska arkitekturen med pelare i fronten. Akemeniderna grundade det första persiska imperiet på 500-talet före vår tideräkning. Chehel Sotun betyder paviljongen med de 40 pelarna men palatset har egentligen bara 20 pelare. Det är speglingen i den långsträckta polen som fördubblar antalet.
  Innan vi återvänder till hotellet beger vi oss in i vimlet och labyrinterna i Irans mest berömda basar, Bazar-Bozorg.

 • Dag 6 Isfahans skatter

  Efter frukost inleder vi dagen med att våra idéhistoriker berättar om Storkalifatets gradvisa sönderfall och den stagnation som ägde rum i vissa muslimska länder. Samtidigt upplevde den islamiska civilisationen en dynamisk storhetstid under det Safavidiska riket.

  I Persien uppstod ett nytt kungarike, Safavidiska riket, som anammade shiaislam som officiell religion. Samtidigt vidgade osmanerna sitt inflytande i Mellanöstern. Muslimerna sökte nya vägar för tolkningen av religionens grundsatser. Vissa riktningar försökte återskapa den ursprungliga doktrinen som den wahhabistiska skolan i Saudiarabien medan andra förespråkade en modernisering av islam. Även om Storkalifatets politiska och ekonomiska makt vittrade sönder efter 1200-talet fortsatte de intellektuella erövringarna som vårt besök vid moskén Darb-e Iman illustrerar. I Tabriz fanns t.o.m. ett observatorium där man upprättade en heliocentrisk modell över universum som föregrep Kepler och Kopernikus.

  Iran har en kristen befolkning som omfattar ca 250000 troende lokaliserade till Isfahan och nordvästra Iran. De kristna hör till den armeniska kyrkan vars centrum är Vankekatedralen belägen i stadsdelen Jolfa i Isfahan. Den armeniska befolkningsgruppen kom till Isfahan redan på 1500-talet och erbjöds en fristad av Shah Abba I eftersom man efterfrågade deras skicklighet som hantverkare och köpmän. Katedralen har en säregen blandning av islamiska och kristna dekorationer. Vi besöker Jolfa och Vankekatedralen.

 • Efter Jolfa förflyttar vi oss till Zayandehfloden som skär tvärs igenom Isfahan och vandrar på de berömda broar som korsar floden varav Kahjubron är särskilt vacker med sina två våningsarkader täckta av fina mosaiker. I Isfahan besöker vi den undanskymda moskén och gravmonumentet Darb-e Imam som ligger i stadsdelen Dardhashi. På monumentets exteriör upptäckte två amerikanska matematiker för några år sedan komplicerade mosaiker av s.k. girihbitar med vars hjälp man kan skapa "fraktalmönster" som tyder på att Persiens matematiker behärskade ett analytiskt instrument som upptäcktes i västvärlden först på 1960-talet. Det fanns t.o.m. ett observatorium under Storkalifatets tid där man upprättade en heliocentrisk modell över universum som föregrep Kepler och Kopernikus. Övernattning på hotell i Isfahan.

 • Dag 7 Isfahan – Persepolis - Shiraz

  Frukost på hotellet och därefter fortsätter vi söderut mot Shiraz som i 2000 år varit centrum för persisk kultur. På vägen besöker vi Irans kanske viktigaste arkeologiska minnesmärke, Persepolis, som uppfördes under den akemenidiska eran av Darius den Store på 520-talet före vår tidräkning. Persepolis är det grekiska namnet på stadskomplexet medan det persiska namnet var "Parsa". Innan vi når fram till Shiraz äter vi lunch hos en familj som driver ett organiskt jordbruk och ett litet värdshus på iranska landbygden.

 • Syftet med Persepolis var dels att skapa ett administrativt centrum för riket varifrån kungen kunde regera och dels en manifestation av kungamakten. Årligen hölls en ceremoni vid firandet av No Ruz (Nyåret) när undersåtarna anlände från alla hörn av riket för att bekräfta sin lojalitet med kungen.

  Persepolis kan beskrivas både som palats och stadskonfiguration som var byggd på en gigantisk platå som delvis var naturlig och delvis konstgjord. När besökarna anlände lät de sig imponeras av det enorma byggnadskomplexet. Persepolis intogs av Alexander den Store som brände ner staden 330 före vår tideräkning. Sedan föll den i glömska innan man så småningom började förstå dess historiska värde. Man kan spendera mycket tid med att vandra i ruinerna av Persepolis och låt fantasin skena till flydda tider.
  Vi fortsätter sedan till Shiraz dit vi anländer mot kvällen och checkar in på hotellet.

 • Dag 8 Storkalifatets pärlor

  Vid foten av de mäktiga Zagrosbergen som når ca 4500 möh ligger den gamla kulturstaden Shiraz. Staden spelade en viktig roll under Storkalifatets guldålder när det gäller lärdom och konstnärliga aktiviteter. Shiraz var en provinshuvudstad men upplysta lokala ledare gynnade filosofi, vetenskap och poesi. Två av Irans nationalpoeter, Hafez och Sa´di verkade under den här perioden och många skickliga konsthantverkare skänkte glans och nimbus åt staden. Shiraz är belägen vid foten av bergen på 1600 meters höjd och slättlandet nedanför var tidigare känt för sina betydande vinodlingar.

 • Förmiddagen ägnar vi åt att vandra i den centrala delen av Shiraz där mycket av det historiska och kulturella arvet finns samlat runt Shohada torget. Arg-e Karim Khan är ett fort och var en del av det kungliga palatset som byggdes under Zandperioden när Persiens dåvarande regent Karim Khan försökte konkurrera med Isfahan när det gällde storslagna offentliga byggnader.

 • Masjed-e Vakil eller Vakilmoskén från Zandperioden har en magnifik innergård och bönesal som mäter 2700 kvadratmeter. Salen har en rikt dekorerad mihrab (krypta vänd mot Mecka) och en predikstol som höggs ut ur ett stycke marmor från Afghanistan. Nasir-al-Molk är en annan moské med påkostade utsmyckningar i portalerna och väggarna täckta av komplicerad mosaik. Moskén brukar också kalla för "den lysande moskén" för det vackra ljusspel som det infallande ljuset på morgonen skapar i den stora bönsalen. Övernattning på hotell i Shiraz.

 • Dag 9 Shiraz – paradisets trädgård & basar

  Morgonföreläsningen efter frukost handlar om islam och moderniteten.

  Vilka möjligheter finns det att modernisera religionen och börja läsa Koranen kritiskt på samma sätt som tyska teologer började ägna åt sig åt Bibelkritik i slutet av 1700-talet, dvs uppfatta texten som ett historiskt dokument. Mohammad Fazlhashemi berättar om de nya tolkningsriktningar som finns inom dagens islam.

  Dagen fortsätter med att vi flanerar i en av Irans finaste trädgårdar, Paradisets trädgård eller Bagh-e Eram, som finns upprättad på Unescos världsarvlista. Höga cypresser omger ett litet palats från Qajareran och framför palatset ligger den betagande trädgården med en dekorativ dam. Det sägs att obligatorisk litteratur i varje iranskt hem är koranen och 1300-tals poeten Hafez samlade verk. Många kan citera verser ur hans diktverk där vissa sentenser blivit traditionella ordspråk.

  Norr om floden finns hans gravmonument och inte lång därifrån monumentet över en annan stor poet, Sa´di, som levde på 1200-talet. Hafez vilar under en marmorsten med en versinskription från ett av hans diktverk. En åttakantad paviljong byggdes av Karim Khan och minnesmärket är beläget i en rofylld trädgård med två dammar. Tid för kontemplation.
  Vid Ahmadi torget är ett av Irans viktigaste gravmonument beläget, Shah-e Cherag, där flera centralfigurer inom Shiaislam ligger begravda. För några år sedan var icke-muslimer inte tillåtna att besöka moskén men det har numera ändrats och alla är välkomna om man respekterar klädkoden.

 • Under eftermiddagen kan vi utforska en av landets mest kända basarer, Bazar-e Vakil, grundad av Karim Khan under 1700-talet.

  Arkitekturen är från Zandepoken med vackert dekorerade portaler, valvbågar och gångar. Tanken var inte bara en marknadsplats utan komplexet skulle också reflektera regentens vilja att skapa ett persiskt handelscentrum. Här finns också en karavanserai som renoverats pietetsfullt. Karavanseraierna fanns utmed handelsrutterna för att köpmännen skulle ha någonstans att bo.Övernattning på hotell i Shiraz.

 • Dag 10 Hemresa

  Mycket tidig avresa från Shiraz med flyg till Sverige dit vi ankommer under förmiddagen.

Resfakta

Reslängd 10 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 20/10
Pris Från 34 490 kr
Enkelrumstillägg 4 490 kr
I priset ingår

- Flyg Stockholm - Teheran, Shiraz – Stockholm via Istanbul eller Doha
- Flygavgifter, transporter, entréer och visningar enligt program
- Nio nätter på fyrstjärniga hotell del i dubbelrum
- Nio frukostar, nio luncher eller middagar
- Idéhistoriska föreläsningar och samtal
- Svensktalande kunnig ciceron

I priset ingår ej

- Enkelrum (begränsat antal) 4 490 kr
- Avbeställningsskydd
- Reseförsäkring
- Visumavgift tillkommer med 550 kr

Resplan

Dag 1: Sverige – Teheran
Dag 2. Ankomst till Teheran
Dag 3. Kashan med Bagh Fin och Sialk
Dag 4. Poeternas Isfahan
Dag 5. Masjed e Jameh Näktergalsträdgården
Dag 6. Isfahans skatter
Dag 7. Isfahan – Persepolis – Shiraz
Dag 8. Storkalifatets pärlor
Dag 9. Shiraz – paradisets trädgård
Dag 10. Hemresa

Visum

OBS! Visum krävs och kostar ca 550 kronor exklusive kostnader för rekommenderat brev. Passet måste vara giltigt minst 6 månader och ha minst två tomma sidor. Om passet innehåller israeliska stämplar måste man ansöka om ett nytt pass. 

Bra att veta

 

Resan kräver normal grundkondition och fungerande leder för att kunna njuta av resans stadspromenader och visningar.

Priset är baserat på de flygtariffer och skatter som gällde januari 2017. Vi reserverar oss för pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag. Ditt namn skall i bokningen överensstämma med stavningen i det pass du tänker använda under resan. För resans genomförande erfordras 25 deltagare.

Anmälningsavgiften är 2 000:- och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Fram tills dess är din bokning prelimiär. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 20 dagar före avresa.

Boka din resa

2017-10-20 2017-10-29 34 490 kr Väntelista Boka