Översikt

I vikingarnas spår - en resa för Forskning & Framsteg

Lindisfarne, en tidig morgon 8 juni 793, just när munkarna vid klostret på den ensliga ön avslutat morgonmässan och var på väg ut ur klosterkyrkan, såg de två långa skepp med drakhuvuden i fören glida in mot stranden. Ett hundratal beväpnade män vadade i land. Under höga vrål sprang de upp mot klosterkyrkan. De skräckslagna munkarna höggs ner. Klostret plundrades på sina skatter. Vikingatiden hade inletts.

 På endast några århundraden kom vikingarna att slå ett fast grepp om norra och östra England där de så småningom upprättade sitt eget rike, den så kallade Danelagen. I tid räknat blev vikingarnas tid i England inte så lång bara drygt 200 år. Men spåren efter vikingarna märks såväl i England som i det engelska språket än till denna dag. Följ med på en spännande kunskapsresa i vikingarna fotspår!

Vi börjar vårt sökande efter de spår vikingarna lämnat i de trakter på de brittiska öarna där nordmännen först gjorde sina strandhugg, i Northumberland. Vi bor två nätter i medeltidsstaden Durham, som blev regionens religiösa centrum efter vikingarnas räder. Hit flyttade munkarna efter upprepade anfall mot Lindisfarne och de tog med sig de heliga relikerna av St Cuthberth, som idag vilar i den Unescoklassade katedralen. I området besöker vi också äldre arkeologiska lämningar, av Hadrianus mur, romarrikets yttersta gräns mot vildarna i norr.

Resans höjdpunkt blir besöket på den vindpinade och heliga ön Lindisfarne, där ruinerna av det kloster som en gång attackerades av nordmännen ännu finns kvar. Här ser vi bl a en gravsten som skildrar vikingarnas attack.

Givetvis utforskar vi vikingarnas gamla huvudstad Jorvik - dagens York. Här finns vikingamuseet Jorvik Viking Centre och ett innehållsrikt stadsmuseum. Utanför York uppsöker vi också den plats där vikingarnas anspråk på makt och inflytande i England fick ett definitivt slut 1066, då den ryktbare norske vikingakungen Harald Hårdrådes försök att invadera England slogs tillbaka vid Stamford Bridge. I St Andrew's Church i Middleton ser vi nordiska gravkors från 900-talet. Också kuststaden Whitby bär i själva namnet spår av nordiskt inflytande.

Under resan väntar även två ståtliga högreståndsboningar, Castle Howard och Bamburgh Castle, båda flitigt använda i diverse film- och tv-sammanhang. Sist men inte minst passerar vi stora delar av norra Englands betagande naturscenerier – bl a North Yorkshire Moors och Yorkshire Dales National Park.

Vår kunnige ciceron och färdledare är Mats Sandberg, uppskattad färdledare till Storbritannien. Mats har lett resor till en mängd länder i över femton år, men eftersom han är engelsk- och svensklärare i grunden har han ett speciellt starkt intresse för allt brittiskt och allt skandinaviskt. Engelsk och nordisk äldre historia är favoritintressen.

Reseprogram

 • Dag 1 Durham och Jarrow - anglosaxer, St Cuthberg och den vördnadsvärde Beda

  Efter ankomsten till Manchesters flygplats möts vi av vår svenske färdledare Mats Sandberg. Nu väntar en ca två timmars resa genom norra Englands karga landskap. Ett bra tillfälle för oss att gå igenom läget i England och Skandinavien för drygt tusen år sedan, vilka huvudaktörerna i det historiska dramat var och hur den nordiska påverkan på de brittiska öarna har sett ut. Efter ankomst till Durham intar vi lunch tillsammans och tar en promenad genom stadens historiska kärna.

 • Durham är känt för sin katedral och borg som finns med på Unescos världsarvslista. Katedralen byggdes redan under Vilhelm Erövrarens tid 1093 för att förvara relikerna efter helgonet St Cuthbert, och anses liksom borgen vara ett förnämligt exempel på normandisk arkitektur. Katedralen, och framför allt och dess reliker, har kopplingar till nordmännens attacker på norra England, eftersom relikerna tidigare förvarades i klostret på Lindisfarne, men fördes till katedralen i Durham i slutet av 800-talet efter vikingarnas upprepade angrepp. St Cuthbert anses vara norra Englands skyddshelgon, han ska ha varit född i Skottland på 600-talet och verkade som missionär i Skottland och norra England för att sprida kristendomen. Han ska ha haft helande och undergörande förmågor, och blev så småningom biskop i Lindisfarne. Efter hans död ska mirakler ha ägt rum vid hans grav och en tillbedjan av hans grav och reliker utvecklades. Kistan som Cuthbert begravdes i samt hans guldkors förevisas nu i en ny utställning i Durhams katedral. I katedralen är också den vördnadsvärde Beda begravd, en man som vi kommer närmare under slutet av dagen. Vi besöker såväl katedralen som borgen.

 • När de romerska legionerna lämnade Britannien i början av 400-talet kom landet gradvis att tas över av germanska stammar från dagens Tyskland och Danmark, anglosaxare. Vid Jarrow Hall i Jarrow har man byggt upp en anglosaxisk gård med byggnader och djurhållning av det slag som man kan ha använt i trakten för 1 300 år sedan. Platsen ligger i anslutning till ett kloster som anlades år 674 – Monkwearmouth-Jarrow Abbey, ett av dåtidens stora lärdomscentra i England - och det var här som den vördnadsvärde Beda verkade. Munken Beda, verksam vid klostret, är en av Storbritanniens stora litterära gestalter. Tack vare sitt stora arbete "Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum" - det engelska folkets kyrkohistoria, anses han vara den engelska historieskrivningens fader. Beda var också en framstående översättare och språkvetare, kort sagt en av dåtidens lärdomsgiganter. Mer om Beda och hans samtid får vi lära oss vid det museum som finns här. Klostret i Jarrow kom att utsättas för attacker från vikingar år 794, och det förstördes av danska vikingar på 860-talet. St Pauls kyrka, som ännu finns på platsen, har världens äldsta kyrkofönster av målat glas. Välkomstmiddag på kvällen.

 • Dag 2 Hadrianus mur – Bamburgh Castle – ön Lindisfarne - Vikingarna kommer!

  Vi färdas norrut genom de trakter i norra England som först utsattes för vikingarnas intresse. På lämpligt ställe i närheten av Newcastle ser vi också delar av Hadrianus mur, den mur som började uppföras år 122 för att markera den romerska provinsen Britannias yttersta gräns i norr.

  Bamburgh Castle ligger spektakulärt på en höjd ut mot havet. Här låg tidigt ett keltisk fort, och en gång låg möjligen det anglosaxiska kungariket Bernicias huvudstad här. Fortet förstördes av vikingar 993, och därefter uppfördes en ny borg av normanderna, en borg som så småningom kom under den engelske monarkens kontroll. Borgen hamnade senare i privat ägo, och inköptes 1874 av industrimannen William Armstrong, vars familj fortfarande äger den. Slottet har nog många redan sett många gånger, på filmduken, för det har setts i många filmer: Roman Polanskis Macbeth och den äldre versionen av Ivanhoe, den med Elizabeth Taylor, med flera.
  Gemensam lunch under dagen.

 • Norr om Bamburgh Castle vid Nordsjökusten hittar vi den heliga ön Lindisfarne, endast förbunden med fastlandet vid ebb. För att komma över till ön kör vi över på en upphöjd körväg, som kan täckas aav tidvattent, så vi måste anpassa vår körning till havet och månen. Här bor blott 162 personer, men ön drar ändå till sig över 600 000 besökare varje år. Det är en religiös vallfärdsort, men ön är också av stort intresse för ornitologer eftersom stora delar av den är naturskyddsområde. På denna isolerade och vindpinade ö slog sig irländska munkar ner år 635 och här byggde de upp ett centrum för den tidiga kristendomen på de brittiska öarna. Här skapades bl a de rikt illuminerade Lindisfarneevangelierna på 700-talet. Det var detta centrum för fromhet och lärdom som attackerades så våldsamt och blodigt av vikingar sommaren 793. Munkarna skrev själva om räden norrifrån: "I 350 år har vi och våra förfäder bebott detta underbara land men aldrig tillförne har ett sådant skräckvälde rått i Britannien som det vi nu utsätts för, vi trodde inte att det var möjligt att göra en sådan sjöresa."

  Vikingarnas attacker kom att återupprepas under 800-talet och år 875 lämnade munkarna ön och sitt kloster för gott. Klosterkyrkan kom så småningom att återuppföras och på 1500-talet uppfördes också ett slott på ön. Vi tillbringar större delen av dagen på ön, ser ruinerna av klostret, museet och slottet, men får se till att ta oss tillbaka till fastlandet innan tidvattnet stiger! Middag på egen hand vid återkomsten till Durham.

 • Dag 3 York - från romartid till medeltid

  Efter frukost buss söderut till York. York är norra Englands historiska centrum och en plats där många centrala händelser i Englands historia utspelats. York räknar sin historia från romarnas ockupation av England, men var också huvudstad för den del av England som blev en nordisk domän under vikingatiden. Stadens betydelse i England och senare Storbritannien understryks av att den brittiska monarkens näst äldste son i regel bär titeln
  hertig av York. York är sålunda ett eldorado för den historieintresserade. Delar av stadskärnan utgörs av förvånansvärt välbevarade medeltida kvarter och fortfarande omges stadskärnan av en ringmur, som till större delen härstammar från medeltiden men vars äldsta delar härrör från den befästning romarna uppförde år 71. Faktum är att York har
  landets längst och bäst bevarade stadsmur och den medeltida känslan märks särskilt längs gatan The Shambles där en del av husen härstammar från 1300-talet. Detta var en gång Yorks köttmarknad.

 • Vi vandrar genom Yorks stadskärna och besöker givetvis också York Minster som uppfördes under tidig medeltid, katedralen som betecknas som norra Europas största gotiska katedral och som är säte för ärkebiskopen av York. Det är en storslagen byggnad med sina imponerande stenarbeten men vi ska särskilt lägga märke till och låta oss fascineras av de väldigt vackra, mäktiga, medeltida fönstren av målat glas. Vi besöker också Yorkshire Museum, som har intressanta arkeologiska och historiska utställningar från regionen. Museet rymmer en del unika skatter från Vikingatiden, som Harrogateskatten från 900-talet, bestående av över 600 silvermynt och andra föremål som visar på vikingarnas handelskontakter från Nordafrika till Centralasien. Gemensam lunch under dagen, middag på egen hand.

 • Dag 4 Slaget vid Stamford Bridge - vikingarna förlorar - Castle Howard - tåg över North York Moors - Whitby

  "1066 and all that" är en vanlig engelsk fras som används för att beteckna den fundamentala roll som händelseutvecklingen år 1066 och som kulminerade med den normandiska invasionen under Vilhelm Erövraren, har kommit att spela för engelsk historia. Men fokus brukar i regel ligga på slaget vid Hastings i mitten av oktober 1066. Ddag går vi istället på djupet och studerar det dramatiska förspelet till det berömda slaget.

  För några dagar innan Vilhelm av Normandiet steg i land med sin armé i södra England, så hade den engelska kungen Harold Godwinson varit tvungen att förhindra en nordisk invasion av norra England. Det avgörande slaget mellan engelsmännen och angriparna under den legendariske norske kungen Harald Hårdråde och Harold Godwinsons egen bror Tostig stod vid Stamford Bridge utanför York 25 september 1066. Resultatet blev att det nordiska inflytandet i England bröts, men också att den engelska armén försvagades inför mötet med den aggressive fienden i söder. Vi besöker det monument som finns över slaget, och försöker så gott det går lokalisera platsen för slaget och återskapa drabbningen utifrån historiska källor.

 • Därefter gör vi ett stort hopp i tiden och beger oss till Castle Howard som är ett av Englands största herresäten med sina närmare 150 rum. Men det är för sina framträdanden i tv-rutan som detta slott har vunnit sin främsta uppmärksamhet. Castle Howard har två gånger fått ikläda sig rollen som Brideshead, familjen Marchmains country house i Evelyn Waughs roman Brideshead revisited, "En förlorad värld" på svenska. Dels i tv-serien från 1981 med Jeremy Irons and Anthony Andrews, dels i filmen som gjordes 2008. Och detta palatsliknande familjeresidens passar alldeles utmärkt som bakgrund när man ska skildra det förfinade livet i den högre engelska aristokratin, en imponerande barockbyggnad med storslaget parklandskap som det är.
  Intressanta bevis för vikingarnas inflytande i trakten finner vi i St Andrew's Church i Middleton, som hyser ett antal fascinerande gravkors med nordisk symbolism från 800- och 900-talen.

 • Vi lämnar sedan vikingatiden ett slag för att ta oss ut bland ljunghedarna och dalarna i nationalparken North York Moors. Främst tar vi oss fram med tåg, då vi tar North Yorkshire Moors Railway, idag en museijärnväg, återöppnad 1973, men fungerande som järnväg mellan 1836 och 1965. De flesta av loken man kör med idag är ånglok, men en del lok drivs också med diesel. Vi åker mellan Pickering och Goathland, som har förtjänat sin berömdhet dels genom att ha figurerat som Hogsmeade i Harry Potter-filmerna, dels genom att ha spelat rollen som byn Aidensfield i brittiska tv-långköraren Heartbeat, i Sverige känd som Tillbaka till Aidensfield.

  Vi fortsätter till kuststaden Whitby, en plats vars namn härrör från vikingarnas påverkan och där man också kan följa i litterära fotspår, mer skräckfyllda sådana. För det var i Whitby som greve Dracula för första gången tog sig i land på engelsk mark, och det var där han hittade sitt första engelska offer för sitt blodsugande. Draculas författare, Bram Stoker, hade semestrat på orten. Upptäcktsresanden James Cook, Australiens upptäckare, vistades som lärling i Whitby och hans berömda fartyg, HMS Endeavour, byggdes ursprungligen här i Whitbys hamn. Idag finns ett museum till James Cooks minne i det hus där han bodde som lärling. Lunch under dagen. Åter till York och middag på egen hand.

 • Dag 5 Jorvik - vikingarnas York

  En här av danska vikingar ledda av Ivar Benlös, den "Stora hednaarmén", intog York i november 866. Vikingarnas kontroll över York och norra England kom sedan att bestå i nästan hundra år, till 954, då Erik Blodyxa drevs ut ur staden. Men det innebar inte slutet på det nordiska inflytandet över England, det kom att bestå i ytterligare ett århundrade.

  Vikingarnas betydelse för York understryks när vi besöker Jorvik Viking Centre. Här har allehanda audiovisuella och sensoriska effekter använts för att ta oss tillbaka till eftermiddagen 25 oktober år 975 och den vikingatida bosättningen Jorvik med dess invånare, deras fornnordiska tungomål, deras verksamheter och de ljud, lukter och intryck de skapade. Därefter tid för egna strövtåg i York med lunch på egen hand. Gemensam avskedsmiddag.

 • Dag 6 York – Manchester - Stockholm

  Förmiddagen är ledig för egna promenader och upptäckter i den historiska staden York. På eftermiddagen går bussen åter till Manchester för flyg hem till Sverige.

Resans höjdpunkter

 • Norra Englands karga hed- och kustlandskap
 • Den heliga ön Lindisfarne - där vikingatiden började
 • Det historiska York med Jorvik Viking Centre

Karta

Resfakta

Reslängd 5 dagar
Avreseort Stockholm, Köpenhamn
Avresor 3/10
Pris Från 18 990 kr
Enkelrumstillägg 3090 kr
I priset ingår
 • Direktflyg Stockholm Arlanda - Manchester t/r
 • Fem nätter på hotell, del i dubbelrum inkl frukost, på Travelodge Durham och Travelodge York
 • Transporter och entréer enligt program
 • Fyra pubfrukostar utanför hotellen
 • Fyra luncher
 • Två middagar
 • Dricks till chaufför
 • Svensktalande färdledare och ciceron, kunnig i brittisk historia
 • Kartor och dokumentation
 • Flygavgifter och skatt
I priset ingår ej
 • I programmet ej angivna måltider
 • Måltidsdryck

Anslutningsort
Vi undersöker gärna avresemöjlighet från Göteborg/Köpenhamn på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Anslutningsort

 

Reseförsäkring

 

Resplan

Dag 1. Flyg till Manchester, buss till Durham, Jarrow.
Dag 2. Bamburgh Castle, Lindisfarne.
Dag 3. York. 
Dag 4. Stamford Bridge, Castle Howard, Whitby.
Dag 5. York - Den stora hednaarmén - Jorvik.
Dag 6. York - Manchester - Stockholm. 

Resesätt SAS
Valuta

Brittiska pund

Resans karaktär

Resan innehåller stadsvandringar och promenader i ojämn terräng. 

Valbart tillägg
Nu kan du klimatkompensera för din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Vi rekommenderar Europeiska ERV reseförsäkringar/avbeställningsförsäkring, tecknas senast 48 timmar efter bokning via Europeiska ERV på 0770-456 900 eller info@erv.se

Boka din resa

2019-10-03 2019-10-08 18 990 kr SAS Stockholm Väntelista Förfrågan
2019-10-03 2019-10-08 18 990 kr SAS Köpenhamn Väntelista Förfrågan