Översikt

Shetland - vikingarnas Hjaltland, romarnas Thule

Det är bara 30 mil mellan norska kusten och Shetlandsöarna. Det är därför inte underligt att Shetland under långa tider varit del av den nordiska kultursfären, och på många sätt fortfarande är det. Idag kan vi tycka att Shetlandsöarna ligger förtvivlat ocentralt, långt ute i havet. Men vikingarnas perspektiv var ett annat. Shetlandsöarna låg mitt i deras farleder, mindre än en dagseglats bort, och de blev en viktig stödjepunkt i färderna västerut. Så småningom får man en skandinavisk inflyttning, och en skandinaviskt präglad kultur.

Men vikingarna var inte först. Helt säkert vet man väl inte, men rimligen var öarna ursprungligen bebodda av de keltisktalande pikterna, de som dominerade i Skottland, av vikingarna kallat Piktland. Romarna seglade runt de brittiska öarna, och historikern Tacitus hävdade att man då också siktade Thule. Det kan ha varit Shetland han syftade på. På 800-talet får vi en utvandring av norrmän till Shetland. Sagorna berättar att det berodde på Harald Hårfagres enande av Norge, då de hövdingar han underkuvade valde att gå exil. Hur som kom denna folkvandring att starkt påverka Shetland. Än idag har 60 % av öarnas befolkning nordiskt påbrå. En gång talade man också nordiskt språk – norn. Men i takt med att Skottland ökade sitt inflytande över öarna ersattes det nordiska språket av skotsk engelska och den sista norntalande ska ha dött runt 1850. Men fortfarande är ortnamnen och en del dialektala ord påverkade av vikingarnas språk.

Politiskt bestod Shetlands band till Skandinavien fram till 1468. Då skulle den nordiske unionskungen Kristian I gifta bort sig dotter Margareta med James III av Skottland. Kristian I hade inte egna resurser att betala Margaretas hemgift, så han pantsatte Shetlands- och Orkneyöarna till Skottland. I avtalet sades att Shetland skulle få behålla sitt nordiska språk och nordisk lag, men skottarna annekterade snart öarna och trots att Danmark ända fram till 1600-talet gjorde anspråk på dem så förblev de skotskt och senare brittiskt territorium. Kontakterna med Skandinavien och Östersjöområdet höll dock i sig, eftersom Shetland var en del av Hansan fram till 1700-talet.

Fortfarande lever det nordiska arvet på Shetland. Shetlands motto är alltjämt: ”Með lögum skal land byggja”. Den shetländska eldfesten Up Helly Aa som avhålls sista tisdagen i januari anspelar på det nordiska arvet, då man bl a eldar upp ett vikingaskepp.

Vi reser till Shetland just när sommaren övergår i höst för att söka efter öarnas nordiska arv. Vi ser spåren efter vikingarna på den nordliga ön Unst och i arkeologernas eldorado Jarlshof. Vi tar del av öarnas i övrigt spännande historia. Vi följer dramatiken kring ”Shetlandsbussarnas” operationer. Vi går på rundtur i tv-deckaren Shetlands Lerwick. Vi begrundar hur naturen och de karga förhållandena påverkat kulturen och människorna. Framför allt ser vi otroligt häftiga, häpnadsväckande och hänförande naturscenerier.

Reseprogram

 • Dag 1 Flyg till Aberdeen, nattfärja till Lerwick

  Vi flyger till skotska Aberdeen, där vi på kvällen stiger ombord på Northlink Ferries nattfärja. Vi bor i bekväma tvåbäddshytter.

 • Dag 2 Ankomst Lerwick, Scalloway

  På morgonen anlöper vi Lerwicks hamn. Lerwick är Shetlands huvudstad, med ca 7 000 invånare. Stadens namn betyder, precis som vi skulle kunna misstänka, ”Lerviken”. Den lilla staden etablerades på 1600-talet som fiskehamn. I början av 1700-talet så tog Lerwick över från Scalloway som Shetlands huvudstad. Vi börjar med en vandring runt Lerwicks gamla stad, uppförd av smugglare och köpmän. Lerwicks gatunamn har till en del en skandinavisk prägel, några gator är uppkallade efter norska kungar. Vi får höra historier om livet i gator och fränder förr i världen. Vi får också lära oss vad lodberries är. De som har sett deckarserien Shetland, baserad på Ann Cleves böcker, känner igen stengårdarna som skjuter ut i havet, en gång byggda så för att man lätt skulle kunna landa gods från segelskutorna. Något som också underlättade för smuggling av te, tobak och gin.  Jimmy Perez, huvudpersonen i Shetland, bor i en av de få kvarvarande lodberries, och vi ser också andra miljöer från den populära tv-serien.

 • Vi besöker så Shetland Museum & Archives, där vi får en rundvandring och genomgång av Shetlands historia. Efter lunch färdas vi västerut tvärs över Shetlands huvudö Mainland till Scalloway, idag en bosättning med runt 900 invånare. Också Scalloway hyser mycket spännande historia. Här byggde earlen av Orkney sin borg på 1600-talet, och här brändes Shetlands sista häxor. Men vi har huvudfokus på modernare, dramatisk historia. Under andra världskriget var Scalloway bas för ”Shetlandsbussene”, den organisation som upprätthöll kontakterna mellan motståndsrörelsen i det ockuperade Norge och de allierade i Storbritannien. Framför allt transporterade man agenter mellan Norge och Storbritannien. På Scalloway Museum hör vi berättelserna om djärva operationer i mörkret vintertid över den stormiga Nordsjön. 44 män dog under uppdrag. Som den främste av Shetlandsbussarnas hjältar räknas Shetlands Larsen – Leif Larsen.

 • Dag 3 Uradale, Broch of Mousa, Shetland Crofthouse Museum

  Morgonen börjar med ett besök på Uradale, en organisk bondgård som drivs av Ronnie Eunson. Ronnie håller shetlandsfår av en gammal inhems ras. Han föder också upp nötboskap av en inhemsk ras, som på 1980-talet bara bestod av 30 individer. Såväl fåren som korna är mycket mindre än moderna raser. Gården drivs helt ekologisk. Här kan man också köpa deras egna garner.

 • Vi fortsätter rakt söderut och tar färjan över till ön Mousa. Här ska vi bese Broch of Mousa. En ”broch” är ett runt försvarstorn som bara finns i Skottland. Dryngt 13 meter högt är tornet på Mousa den högsta ”broch” som fortfarande står, och den anses vara en av de bäst bevarade förhistoriska byggnaderna i hela Europa. Den uppfördes under järnåldern, ca 100 f Kr, är uppförd som torrmur utan murbruk, och kan ha piktiskt ursprung. Den nämns i två isländska sagor, i Egil Skallagrimssons saga och Orkenyinga saga. Vi får röra på oss och göra en vandring på ca fyra kilometer och får säkert se några av de stormsvalor som häckar här. Lunchen blir i picknickform.

 • Vi återvänder till Mainland, för att förflytta oss till mitten av 1800-talet och villkoren för Shetlands fiskarbefolkning vid den tiden. Vi besöker Shetland Crofthouse Museum, ett halmtäckt gammalt torp som bevarats efter att de sista boende flyttat ut på 1960-talet, och som visar hur man levde på den tid då man bara hade att leva av vad havet gav.

 • Dag 4 Unst, Burrafirth – Muckle Flugga, Unst Heritage Centre, Yell

  Idag åker vi rakt norrut, till Unst, Storbritanniens allra nordligaste bebodda ö. Det blir en naturskön resa. Karga kuststräckor med häftiga klippor, långa sandstränder, skyddade vikar, små öar, purpurfärgade ljunghedar, frodigt gröna grässlätter, stenöken, en sällsynt flora, betande shetlandsfår och shetlansponnier är de vyer som Unst visar upp. Vi passerar den näst nordligaste ön Yell, som förbinds med Mainland och Unst med två färjor. Längs fjorden Burrafirth får vi hänförande utsikt över ön Muckle Fugga med sitt vita fyrtorn. Vid Norwick Beach tar vi en kort promenad längs havet.

 • Unst är den del av Shetland som har starkast påverkan av vikingabosättning. Man har hittat över 60 platser med arkeologiska lämningar från vikingatiden. Det är den tätaste koncentrationen av vikingatida lämningar någonstans. Man har grävt ut tre långskepp, och också hittat vikingakors i gravar. Här finns också en kopia av Gökstadsskeppet, kallat Skidbladner, och också ett nyuppfört långhus. På Unst Heritage Centre får vi mer information om öns invånare under olika perioder, och också se deras samling av lokalt handknutna spetsar. Lunch får vi på Victoria’s Vintage Tearooms, ett klassiskt café med lokalproducerad mat och spektakulär utsikt!

  Vi tar färjan tillbaka till Yell, där vi besöker The Old Haa Museum. Museet visar upp historiska föremål och har utställningar av modern konst och konsthantverk. Vi stannar också i byn Gloup, där vi ser minnesmärket över den stora fiskeolyckan 1881, då 58 fiskare omkom. Åter till Lerwick. 

 • Dag 5 Esha Ness, Northmavine, Tangwick Haa

  Vi beger oss idag nordvästerut till Esha Ness, den yttersta spetsen av halvön Northmavine, där vi kan beskåda Shetlands mest spektakulära naturscenerier. Här kastar sig Nordatlantens vågor in mot den branta kustens klippor med full kraft. Vi vandrar ett slag längs kusten, innan vi fortsätter till Braewick Café för lunch. På Tangwick Haa Museum presenteras halvöns historia och livet för den lokala godsherrefamiljen. Ett ”haa” är ett hus som en gång ägdes av den lokala godsherren/landägaren. Tangwich Haa byggdes under slutet av 1600-talet och beboddes av familjen Cheyne fram till 1840. Då flyttade familjen till Edinburgh, men man fortsatte att komma tillbaka ända fram till första världskriget. Därefter förföll byggnaden men den har nu restaurerats och gjorts om till museum. Återfärd till Lerwick.

 • Dag 6 St Ninian’s Isle, Sumburgh Head, Jarlshof

  Sydvästerut styr vi idag, till St Ninian’s Isle. Det är en liten ö som förbinds med Mainland genom en sandbank, en s k tombolo. Under vintern täcks banken av vatten, men under sommarhalvåret är den promenadbar. På ön fanns en gång ett kapell, dedikerat till St Ninian som är Shetlands skyddshelgon. Under kapellets golv upptäckte 1958 en skolpojke en silverskatt, kanske en gång gömd undan vikingarnas räder.

  Vidare till Shetlands sydligaste spets, till Sumburgh Head, med fyr och naturreservat. Sumburgh Head är en utmärkt plats för att beskåda Shetlands fågelliv. Lunnefåglar och andra sjöfåglar häckar här. Man ska också kunna se delfiner och valar här. Lunch på Sumburgh Head Hotel.  

 • Eftermiddagen ägnar vi åt Jarlshof. Jarlshof är en märkvärdig arkeologisk plats, med lämningar som spänner över runt 4 000 år. Själva namnet låter ju spännande och väcker associationer till de gamla vikingarna. Men det var den i skotsk historieskapande allestädes närvarande Sir Walter Scott, den Ivanhoes och den historiska romanens skapare, som myntade namnet på 1700-talet. En idealisk boplats måste det i alla fall ha varit, för såväl bronsålderns som järnålderns som vikingatidens människor har lämnat spår av sina boplatser här. Skandinaviska bosättare och deras ättlingar bodde här från 800-talet till 1300-talet. Sju byggnader från den skandinaviska perioden har man hittat, varav ett långhus och ett hus som kan ha varit en bastu. Jarlshof är den största vikingatida bosättningen i hela Storbritannien.  Återfärd till Lerwick.

 • Dag 7 Bressay - arkeologisk promenad

  Vi tar färjan österut från Lerwick till ön Bressay. Vi ska besöka Chris Dyer på Garths Croft, en liten gård som specialiserat sig på gamla inhemska raser. Många olika får, men också grisar, kalkoner och höns. Lunch på Speldiburn Café. Chris Dyer är också arkeolog, och efter lunch tar han med oss på en arkeologisk promenad genom det shetländska landskapet.  

 • Dag 8 Ledig dag i Lerwick, färja till Aberdeen

  Hela dagen är ledig för egna upptäckter, promenader och shopping i Lerwick. På kvällen stiger vi åter ombord på färjan till Aberdeen.

   

 • Dag 9 Aberdeen, hemresa

  Efter ankomst till Aberdeen på morgonen inväntar vi flyget tillbaka till Skandinavien.

Resans höjdpunkter

 • Shetlands naturscenerier
 • Shetlands arkeologiska arv - Jarlshof
 • Sökandet efter Shetlands vikingaspår

Karta

Resfakta

Reslängd 9 dagar
Avreseort Stockholm, Köpenhamn, Göteborg
Avresor 30/8
Pris Från 35 950 kr

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Dag 1. Flyg till Aberdeen, nattfärja till Lerwick
Dag 2. Ankomst Lerwick, Scalloway
Dag 3. Uradale, Broch of Mousa, Crofthouse Museum
Dag 4. Unst, Burrafrith, Yell
Dag 5. Esha Ness, Northmaine, Tangwick Haa
Dag 6. St Ninian's Isle, Sumburgh Head, Jarlshof
Dag 7. Bressay
Dag 8. Ledig dag i Lerwick, nattfärja till Aberdeen
Dag 9. Ankomst Aberdeen, flyg till Skandinavien

Resesätt KLM

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring som omfattar Covid-19. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.