Översikt

Vendel - Sveafurstar och storhögar

Följ med till Vendel, vackert beläget nio mil norr om Stockholm på en ås blickande ut över den lummiga uppländska grönskan. Vendel har varit bebott sedan stenåldern och är känt för sina rika båtgravar samt har givit namn åt en hel förhistorisk period – vendeltid (550-800 e.Kr.). Vår initierade ciceron är arkeologen Izabella Donkow, som grävt i Vendel.

Samling och avresa från Cityterminalen kl 08.00. Här möter buss och vår kunniga ciceron Izabella Donkow upp för en resa som är inriktad på vendeltidens storfurstar och båtgravar, samt en rikt utsmyckad medeltida kyrka kring Vendel. I det omkringliggande landskapet väntar oss sedan historien kring den kusliga soppan på Örbyhus slott samt malmens makt på ett av Upplands berömda vallonbruk, Söderfors. Vår trevliga lunch serveras på Gammel Tammen, ett historiskt värdshus vid en annat av Upplands bruksmiljöer. Återkomst  till Stockholm på kvällen.

Reseprogram

 • Vendeltidens hjärta

  Vi färdas norrut mot Vendel, den socken som givit upphov till namnet vendeltid, en förhistorisk period (550-800 e.Kr.) som föregick vikingatiden. I samband med Vendels kyrkogårds utvidgning år 1881, gjordes nydanande fynd av rika båtgravar.

  Under ledning av Hjalmar Stolpe, Birkas tidige utgrävare, kom fjorton praktfulla båtgravar fram under två säsonger. Rikt utsmyckade vapen, ridutrustning, verktyg, glasbägare och åtskilliga djurkroppar följde de män som begravdes i sluttningen av Vendelåsen på sin sista färd i de 7-10 meter långa båtarna.
  Fynden förvaras idag på Historiska Museet i Stockholm där man kunnat avgöra att det rör sig om flera generationer av samma ätt. Öster om kyrkan, på den plats där båtgravarna låg, och blickande ut mot det bördiga landskapet, står idag en minnessten.

 • Malm, Storhögar & medeltida kyrkmålningar

  Vendel ligger i gränslandet till Bergslagens skogar, rika på vilt, men framför allt på malm. Här började man tidigt bedriva bergsbruk för utvinning av järn. Traktens malmrikedom bekräftas genom existensen av Österby, bruket som ligger en mil norr om Vendel och där holländaren Louis de Geer slog sig ned på 1600-talet. Medl hjälp av de invandrade vallonsmederna förnyade han den svenska järnhanteringen. Vi djupdyker i Vendels historia, från stenåldern, när området ännu var en del av skärgården, till senmedeltid då kyrkan restes. Izabella berättar om de förnyade utgrävningarna i Vendel som initierades av det Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet 1994 och avsåg att hitta bebyggelselämningar tillhörande de rika båtgravarna.

  Vi stannar också till vid Ottarhögen i närheten av Vendel, en av Upplands storhögar från folkvandringstiden (400-550 e. Kr.), perioden som närmast föregår vendeltiden och är uppkallad efter de stora folkvandringar i Europa som resulterade i romarrikets fall. Ottarhögen kan närmast jämföras med högarna i Gamla Uppsala och är troligtvis rest över en sveafurste.
  På åsens krön reser sig Vendels kyrka från 1310, en av Sveriges nordligast belägna höggotiska kyrkobyggnader av tegel. Interiören smyckas av magnifika freskmålningar från 1451-1452. Freskernas upphovsman är Johannes Iwan, en av Sveriges få medeltida konstnärer känd till namnet. "Hannes Yuan Malare" står signerat på en av Vendelkyrkans fresker.
  Lunch intar vi på Wärdshuset Gammel Tammen i Österbybruk, inkl. smör, bröd, sallad, dryck och kaffe på maten.

 • Erik XIV och den berömda ärtsoppan

  Efter lunch åker vi till det närbelägna Örbyhus slott med anor från mitten av 1300-talet. Här väntar en visning (kl.14.00-15.00) av Erik XIVs fängelsevåning samt besök i spannstallet, orangeriet och slottsparken. Slottet ligger i en stor park med en gammal lindallé och intill Vendelån. År 1451 förvärvade Gustav Vasas farfar, riddaren Johan Kristersson, Örbyhus. 1548 övertog Gustav Vasa Örbyhus som han lät befästa. Godsets ensliga läge lämpade sig väl som statsfängelse. Av alla som hölls fångna i Örbyhus, är den mest kände, utan tvekan, Gustav Vasas äldste son, den blivande Erik XIV. Efter Gustav Vasas död år 1560 tillföll godset den blivande Johan III. I nästan tre års tid hölls Erik fången på Örbyhus. Här dog han den 26 februari 1577, efter att enligt sägnen ha förgiftats av ärtsoppa spetsad med arsenik.

  I mitten av 1600-talet byggde familjen Banér om slottet till ett barockpalats. Vi har möjlighet att promenera i parken, och se den uppemot femhundra år gamla ek som Gustav Vasa sägs ha planterat här. 

 • Grekiskt tempel och svenska ankare

  Från Örbyhus beger vi oss norrut, en halvtimmes färd mot Söderfors som ligger vid Dalälven, på gränsen mellan Uppland och Gästrikland.
  Söderfors bruk anlades år 1676 av Claes Depken i syfte att smida skeppsankare åt flottan. Depken adlades senare till Anckarström. Ankarsmedjan i slaggsten är idag museum. De vitkalkade smedsbostäderna, uppförda mellan 1750 och 1780, bildar en vacker entré till herrgården, som restes omkring 1690 och nu är restaurang och konferensanläggning. Söderfors är det enda av de stora uppländska bruken som än idag har en industriell produktion genom världens ledande snabbstålstillverkare, franska Erasteel.

  Eftermiddagskaffe med hembakt kaffebröd till, serveras på Söderfors herrgård innan vi tar oss en promenad runt det välbevarade vallonbruket. Vår sista anhalt på resan är Söderfors stolthet - Engelska parken - ståtligt belägen vid Dalälven. Parken påbörjades 1784 av Adolf Ulric Grill, som fått idén under sina resor till England, där han hade studerat engelska parkanläggningar.

  Ett förbryllande inslag kan tyckas vara det grekiska templet, uppfört 1797 efter förebild av Theseustemplet i Athen. År 1803 reparerades templet under ledning av arkitekten Gustaf af Sillén. De tidigare pelarna av trä ersattes med kolonner, murade i tegel och putsade, vilket bidrog till byggnadens varaktighet.

  Mätta på intryck stiger vi på bussen som tar oss tillbaka till Stockholm dit vi ankommer ca kl. 19.30.

Resans höjdpunkter

 • Besöket vid Vendel med kunniga arkeologen Izabella Donkow som grävt ut här
 • Örbyhus slott med Erik XIVs tragiska historia
 • Historien i malmens Uppland med Söderfors bruk, det enda av de uppländska bruken som än idag har en industriell produktion

Karta

Resfakta

Reslängd 1 dag
Avreseort Stockholm
Avresor 5/5 och 27/5
Pris Från 2 050 kr
I priset ingår
 • Buss Stockholm – Vendel – Örbyhus slott – Söderfors bruk - Stockholm
 • Visningar och entréer enligt program
 • Förmiddagskaffe med bakverk
 • Lunch, bröd, sallad, alkoholfri måltidsdryck och kaffe/te på Wärdshuset Gammel Tammen
 • Eftermiddagskaffe med hembakt
 • Ciceron Izabella Donkows guidning
 • Guidning av lokala expertguider på Örbyhus slott och Söderfors bruk

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resesätt Buss
Resans karaktär

Vi reser i buss samt promenerar genom historiska miljöer med mycket trappor, grus och ojämnheter. Vana vid långa promenader  i mycket lugnt tempo och hela leder är förutsättningen för en fin resa.  

Deltagarantal

Min 15 personer - max 25 personer

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Boka din resa

2022-05-05 2022-05-05 2 050 kr Buss Stockholm Väntelista Förfrågan
2022-05-27 2022-05-27 2 050 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa