Översikt

Vikingarnas Gotland med SvD accent

Gutasagan, nedtecknad på 1200-talet, förtäljer om Tjelvar - Gotlands upptäckare. Då styrdes ön av mörka makter, så att ön sjönk om dagen och kom upp på natten. När Tjelvar kom, så gjorde han upp eld och därefter sjönk aldrig Gotland igen. Tjelvars son Hvide och hans fru Vitstjernas barn, blev gutarnas anfäder. Följ med oss på en resa till Gutarnas ö, i Vikingarnas kölvatten! Eller som de egentligen kallades - varjager eller ruser!

Under härliga sensommardagar återskapar vi bilden av Vikingarnas Gotland i ett samarbete med Gotlands Historiska Museum. En tid då ön var ett blomstrande nav för hela Östersjöns handel. Handelsfolk från Svitiod, Gårdarike och Särkland kunde ses strosa på gatorna. Gotlands världsrekord i silverskatter vittnar om dåtidens rikedomar och de många fynden berättar om en handel som sträcker sig långt utanför Europas gränser.
Under våra dagar på Gotland kommer vi att kunna skapa oss en bild om hur livet var på ön under vikingatiden.

Eftersom resan görs i nära samarbete med Gotlands Historiska Museum så kommer du att få lyssna till och uppleva öns historiska platser med handplockade expertciceroner med unika kunskaper. Under resan medverkar konsthistoriker och arkeolog Lars Kruthof, som arbetar som programansvarig på museet. Per Widerström är utbildad arkeolog och har arbetat många år för Gotlands museum. Hans specialområde är Gotlands järnålder med fokus på Vikingatiden.
Med privat buss besöker vi ett urval av öns viktigaste vikingalämningar, Trullshalsars gravfält, Buttles bildstenar, Linebergets fornborgar och Vallhagar. På Stavgard vikingagård lär vi oss om hantverk och liv under järnåldern. Som grädde på moset får vi en helt unik och skräddarsydd visning av museets samlingar!
Under vår vistelse på ön kommer Hotell S:t Clemens att vara vårt boende och borg. Hotellet ligger i hjärtat av Visby, vid foten av S:t Clemensruinen. Vårt familjeägda härbärges äldsta delar är ifrån 1600-talet och inget rum är det andra likt. Varje rum har sin egen personlighet och det är svårt att hitta räta vinklar i byggnaderna. Frukosten serveras i 1800-tals byggnaden och erbjuder så mycket lokalproducerat som årstiden tillåter.
Med på resan är även vår kunnige färdledare Hans Berglund. Hans har arbetat som färdledare sedan början av 80-talet med hela världen som sitt arbetsfält. Hans specialintresse är vikingatid och han har därför många gånger rest i vikingarnas spår, både i Sverige och världen.

Reseprogram

 • Vår resa är ett unikt samarbete med Gotlands Museum vars kunniga medarbetare bidrar till att göra denna resa till något utöver det vanliga med visningar på museet och i fält. Under resan medverkar konsthistoriker och arkeolog Lars Kruthof, som arbetar som programansvarig på museet. Per Widerström är utbildad arkeolog och har arbetat många år för Gotlands museum. Hans specialområde är Gotlands järnålder med fokus på Vikingatiden.

 • Dag 1 Från Stockholm och tillbaka i tiden

  Vi möts på Cityterminalen i Stockholm för avfärd med buss till Nynäshamn och vidare med färja till Visby. När vi kommer iland promenerar vi till St Clemens och installerar oss där.

 • Vi möter sedan upp för en stadsvandring till fots i Visby och besöker Gotlands Museum för en mycket intressant och unik guidad visning av flera av praktföremålen som hittats på ön.
  Gemensam middag.

 • Dag 2 Östra Gotlands Trullhalsar, gravfält och skeppssättning

  Vi trampar historisk mark från vendel-, och vikingatid idag när vi kommer till den sägenomspunna platsen Trullhalsar. Detta gravfält ligger i skogarna där det myllrar av fornlämningar och väl bortom dem sträcker sig otrampade ödemarker norrut. Trullhalsar omfattar i runda tal 350 gravar i form av rösen, stensättningar och domarringar. En typisk vendeltida gravform är de höga tårtliknande stensättningarna med en kant av noggrant lagda flisplattor. Flera av gravarna har varit prydda med en rund toppsten, s k gravklot. 1933 återställdes ett flertal av gravarna till sitt forna utseende.
  Man kan enkelt föreställa sig hur domarna sitter i lodakretsen och begrundar ärvda bud... Verkställighet med svärd och direkt, för på gravplatsen är du redan. Men namnet, Trullhalsar, vad betyder det? Trullhalsar är ett gravfält där stenarna står upp ur jorden likt troll med sträckta halsar. Det ligger i tät skogsmark, ensligt beläget ett par kilometer från närmsta gård, 500 meter till stranden nära fiskeläget Liste. Under vendeltid, tiden före vikingatiden, då gravfältet användes, låg havsytan ungefär fyra meter högre varför gravfältet anlades vid strandkanten. Frågorna är många; Är det en stor avrättningsplats där onda människor liknats vid troll och därför fått sina huvuden avhuggna? Ligger det hundratals avrättade människor i de staplade högarna? Är det därför man har hittat så många gravklot? Eller kommer namnet från trollen själva? Är det trollens hallar och långhus som har blivit Trullhalsar i människomun? Vi utforskar området och historien.

 • Vid Buttle änge står praktfulla bildstenar från järnålder, de äldsta från 400-talet, fyllda av mönster och bilder. Var det romarriket som inspirerade gutarna till dessa skapelser? Den ena stenen är närmare fyra meter hög och är den största bevarade bildstenen på Gotland. Du ser ännu spår av huggna reliefbilder och över- samt underdelen är indelade i fält med figurer och ett skepp. Här på privat mark upplever vi ett mycket välbevarat kulturlandskap från järnåldern med husgrunder och flera intakta hägnader som ramar in de centrala delarna av socknen. Vägen genom socknen i öst-västlig riktning har dessutom i stort samma sträckning som under medeltiden. Dessa järnåldersgårdar och det historiska landskapet de ligger i gör det möjligt för oss att uppleva och förstå kulturlandskapets historia, över en period på 2000 år.

 • Under vårt besök på Gotlands museums magasin ser vi en imponerande arkeologisk samling under en unik visning. Här finns allt från 7000-åriga yxor till sigillstampar från medeltida gillen. En stor del är lösfynd samt material från utgrävningar på Gotland till och med 1969. Sedan år 2000 har även fyndmaterial från 25 års utgrävningar på Gotland fyndfördelats från Riksantikvarieämbetet och tillförts museets samlingar.

 • Under dagen serveras en trevlig gemensam lunch samt suggestiva Gålrum gravfält där skeppssättningar från bronsåldern ligger vackert belägna bland vindpinade vackra tallar. Tankeväckande stenformationer och bildstenar pryder området och vi får veta mer om skrönor och fakta om platsen. I närheten besöker vi Visne ängar – ett vackert skogsområde som döljer husgrunder med spännande historia. Vi återkommer till Visby och du har resten av eftermiddag och kväll på egen hand.

 • Dag 3 Södra Gotlands skatter med Stavgard

  Fröjels omgivningar bjuder på flera forntida fynd. I Vallhagar ligger den största av Gotlands fåtal byar från järnåldern. I det natursköna landskapet ligger resterna av över tjugo husgrunder, avdelade med stenmurar, från 500-talet. För 80 år sedan gjordes utgrävningar som avslöjade rika mängder keramik, redskap och odlingar av vete, råg och korn. Byn övergavs omkring 550 e Kr under de oroliga folkvandringstiderna.
  På Sällegravfältet breder sig flertalet hjulkorsgravarna ut sig över marken och skapar ett dekorativt mönster. Gravfältet användes mellan 400 f Kr och 200 e Kr och tillhörde förmodligen inte Vallhagar, trots att man kan vandra dem emellan.

 • Inlandsklinten och fornborgarna i Linde socken blir ett annat av våra resmål idag. Vidsträckta vyer och fornborgar som ställer relevanta frågeställningar att resonera och diskutera kring, gör vår förmiddag intressant. Vår lunch serveras på Stavgard i Burs socken. Området är rikt på fornlämningar, stensatta vägar, Gotlands största forntida husgrund samt en kämpagrav som återfinns alldeles i närheten av Stavgard. Själva Stavgård är en uppbyggd järnåldersgård där besökaren kan få en inblick av vikingens liv på Gotland. Uppkomsten stammar från ett temaläger 1975 där elever skulle försöka återskapa vikingens liv. Efter ett trevligt besök här vänder vi åter till Visby. En trevlig avskedsmiddag avrundar resan.

 • Dag 4 Gotland - Stockholm

  Under dagen är det dags att lämna ringmurarnas och rosornas stad för att färdas över Östersjön till Nynäshamn och Cityterminalen.

Resans höjdpunkter

 • Våra tre mycket kunniga guider, där två är knutna till vår samarbetspartner Gotlands Museum
 • Våra unika besök i fält och med den mycket speciella privata visningen av museets skatter
 • Måltider och boende i rosornas Visby

Resfakta

Reslängd 4 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 9/9
Pris Från 17 990 kr
Enkelrumstillägg 3495 kr
I priset ingår
 • Buss Stockholms Cityterminal – Nynäshamn, t/r
 • Färja Nynäshamn-Visby t/r
 • Transporter, visningar och entréer enligt program
 • Tre nätter på bra mellanklassboende Hotell S:t Clemens, del i dubbelrum
 • Tre frukostar
 • Två luncher
 • Två middagar
 • Kunnig svensktalande arkeologiguidning
 • Svensktalande reseledare
 • Skatt.

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Dag 1. Privat buss från Cityterminalen till Nynäshamn. Färja till Visby och inchecking på St Clemens, stadsvandring med besök på Gotlands Museum. Middag.
Dag 2. Trullhalsar, Buttle Änge, visning Gotlands Museum, lunch, Gålrum, Visne ängar.
Dag 3. Vallhagar, Linde sockens fornborgar, Stavgard järnåldersby med lunch, avskedsmiddag.
Dag 4. Färja från Visby till Nynäshamn och buss till Cityterminalen, Stockholm.

Boende

Tre nätter på St Clemens hotell, Visby 

Resesätt Buss

Valbart tillägg
Om du reser med flyg har du möjlighet att klimatkompensera din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Se till att du har en giltig reseförsäkring. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Boka din resa

2021-09-09 2021-09-12 17 990 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa