Översikt

Vietnam i krig och fred

Vietnam - för alla de som var unga på 1960- och 70-talen väcker landet många associationer. Vi tänker på ett litet utvecklingsland på andra sidan klotet, plågat av ett brutalt krig. Vi tänker på en enastående motståndskamp från ett enat och mobiliserat folk. Vi tänker på gerillakrig i tropisk djungel mot en övermäktig fiende. På napalm och bomber från B52:or, på demonstrationståg och insamlingar till FNL. Svartvita tv-bilder flimrar förbi från en tid då Saigon, Khe Sanh, DMZ, Hué, Cu Chi och My Lai hörde till standardinslagen i nyhetssändningarna. För senare generationer skapar namnet Vietnam andra bilder. Långa, vita palmkantade sandstränder, svallande turkosblå hav, smaragdgröna risfält, ett generöst utbud av exotiska frukter, av skaldjur och fisk, läcker mat, åldrad asiatisk kultur, myllrande folkliv. Mysigt häng på street food-barer i Hanoi och sofistikerat sorl på Saigons takterrasser.

Den här resan förenar Vietnam i krigstid och fredstid. Under kunnigast möjliga ledning – författaren och militärhistorikern Marco Smedberg – reser vi genom Vietnam från norr till söder i Vietnamkrigens spår. Notera att vi talar om Vietnamkrigen i flertal. Vietnam gick nämligen igenom flera krig under 1900-talet. Landet införlivades i Franska Indokina 1885. Japan ockuperade landet under andra världskriget. Efter kriget utkämpade vietnamesisk gerilla under Ho Chi Minh ett befrielsekrig för att frigöra Vietnam från det franska kolonialväldet. Landet delades 1954 i en nordlig kommunistisk och en sydlig kapitalistisk stat. Det krig som vi känner som Vietnamkriget tog vid. Nordvietnam och gerillarörelsen i söder kämpade för ett enat Vietnam mot Sydvietnam, uppbackat av USA. Efter att Nordvietnam slutligen segrat och Saigon fallit 1975 fortsatte striderna när Vietnam ockuperade Kambodja och Kina anföll Vietnam 1979.

Vietnamkrigen är också namnet på den bok om krigen i Vietnam som Marco Smedberg gav ut 2008. Det är den enda boken om Vietnams krig som skrivits på svenska och en mycket initierad skildring av utvecklingen i landet från 1800-talet fram till modern tid. Under vår resa delar Marco med sig av sina kunskaper om krigets skeenden i detalj och hur de påverkat land och folk.  

Vi följer den dramatiska politiska och militära historien från Hanoi i norr till Saigon i söder och besöker många nyckelplatser där centrala händelser utspelats. Vi börjar med tre nätter i huvudstaden Hanoi – hårt drabbad av amerikanska bombningar – varifrån vi gör en dagstur till sagolika Halongbukten. En natt tillbringas i Dien Bien Phu, nära gränsen till Laos och platsen för fransmännens stora nederlag 1954. Därefter flyger vi till centrala Vietnam och bor en natt alldeles vid DMZ, en gång den hårt militariserade gränsen mellan Nord- och Sydvietnam. Därifrån besöker vi tunnlarna i Vinh Moc och den amerikanska marinkårsbasen Khe Sanh, belägrad av nordvietnamesiska styrkor 1968.  

Vi fortsätter till den gamla kejsarstaden Hué, som stod i fokus för medias rapportering under Tetoffensiven 1968, då hårda strider ledde till att staden till stora delar förstördes. Vidare till pittoreska handelsstaden Hoi An, varifrån vi tar oss till My Lai, platsen för ett av de värsta krigsbrotten under kriget. Flyg till Saigon, nu officiellt Ho Chi Minhstaden. Här ser vi de miljöer varifrån utländska korrespondenter bevakade utvecklingen, de platser där Vietconggerillan genomförde attentat och de grindar vid presidentpalatset som nordvietnamesiska stridsvagnar mejade ner 30 april 1975 i krigets allra sista skede. Vi gör utflykter till de beryktade Cu Chitunnlarna.

 

Vi upplever ett land och möter ett folk som trots att man plågats och definierats av en av världshistoriens mest uppmärksammade konflikter, nu ser detta krig som historia. Krigsdammet har definitivt lagt sig. Befolkningen är ung, tillväxten god, samhällsomvandlingen stor och framtidstron stark. Det moderna Vietnam välkomnar oss till ett land i fred. 


Marco Smedberg
Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör på tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling, däribland Vietnamkrigen (2008) och det moderna standardverket Första världskriget (2014). Han senaste bok heter Att leda i svåra lägen, civila chefer och militära lärdomar (2017). 

Reseprogram

 • Dag 1-2 Avresa, ankomst Hanoi

  Dagens moderna vietnamesiska huvudstad skiljer sig på många sätt från den stad som ansattes hårt av amerikanska bombningar, bl a de av Olof Palme hårt kritiserade julbombningarna 1972. De gamla historiska köpmanskvarteren i stadens gamla delar finns kvar, likaså de franska koloniala kvarter som fortfarande utgör landets politiska centrum. Men idag är staden motor i en stark urbaniseringsprocess, som suger in människor från hela norra Vietnam till en kraftigt expanderande storstad. För att bevara de gamla stadsdelarna har man byggt en hel ”New City” intill det gamla Hanoi.

  Vår expertguide Marco Smedberg möter oss på Noi Bais flygplats norr om Hanoi. Dagens storflygplats ligger i anslutning till den flygbas som nordvietnamesiska flygvapnet byggde upp under kriget. Vi installerar oss på vårt hotell i Hanois mycket charmiga och atmosfäriska gamla stadsdel. Vi gör en rundtur till fots och per cyclo i omgivningarna och ser bl a den legendariska Hoan Kiemsjön. Enligt legenden vakar en sköldpadda i sjön över ett magiskt svärd. Med det kan man besegra vilken fiende som helst. Vid behov lånar sköldpaddan ut svärdet. Vi äter lunch. Vi påminns om att Vietnam är en kulturnation med tusenåriga anor när vi ser en föreställning av vattendocksteater, en mycket speciell och underhållande konstform som utvecklats för länge sedan i Röda flodens delta, den vietnamesiska kulturens vagga. På kvällen blir det välkomstmiddag på en genuin vietnamesisk restaurang.

 • Dag 3 Hanoi

  Dagen ägnas åt de spår som ”det amerikanska kriget” lämnat i Hanoi.  ”Hanoi Hilton” var det sarkastiska namn som amerikanska krigsfångar gav åt det gamla franskbyggda Hoa Lofängelset där de internerades. En av de nedskjutna amerikanska piloter som vistades där var John McCain, sedermera senator och presidentkandidat. Vi besöker också den lilla sjö där han sköts ner och den franska konsolbro, Long Bienbron, som bombades hårt under kriget. Det militärhistoriska museet, i anslutning till Hanois citadell och flaggtorn, ger oss en översikt av de historiska konflikter som drabbat Vietnam. Vid museet över segern över B 52:orna lyfts Hanoibornas kamp mot de amerikanska bombkampanjerna Operation Rolling Thunder och Linebacker fram. Här ser vi också vrak efter nedskjuta B 52:or. I museet över Ho Chi Minhleden åskådliggörs hur vietnameserna via transportleder genom Laos och Kambodja lyckades transportera förstärkningar och förnödenheter till Sydvietnam. Det var en enastående logistisk bedrift som amerikanerna inte lyckades hindra trots mycket omfattande flyganfall.

 • Dag 4 Hanoi, Halong Bay

  Vi gör en dagsutflykt till denna makalösa bukt med sina nära 2 000 dramatiska kalkstensöar som reser sig ur havet. Efter flera timmars kryssning och lunch på båten återvänder vi till Hanoi och vårt hotell I Hanoi.

 • Dag 5 Hanoi, Dien Bien Phu

  Vissa platsnamn är episka och har för alltid etsat sig fast i det historiska minnet. Dien Bien Phu är ett sådant namn. Vi flyger under förmiddagen upp mot bergen längs gränsen mot Laos för att landa i den dalgång där fransmännen bet sig fast på hösten 1953 för att bryta försörjningslinjer och samla sig till ett avgörande slag mot Vietminhgerillan. I början av 1954 kom de franska styrkorna att omringas av 33 infanteribataljoner och sex artilleriregementen under ledning av den vietnamesiska generalen Vo Nguyen Giap. Artilleriet bestod av 105 mm kinesisktillverkade kanoner som i delar bars upp och sattes ihop i väl dolda positioner i de omgivande bergen. 13 mars 1954 sattes det vietnamesiska anfallet igång på allvar. Artilleriattackerna övergick så småningom i ett skyttegravskrig då de vietnamesiska trupperna steg för steg närmade sig de franska positionerna. Slutanfallet sattes in 1 maj. 7 maj 1954 kapitulerade 10 000 utmattade och svältande franska soldater till Vietminhstyrkorna. Dagen efter inleddes den konferens i Geneve som kom att dela landet i en nordlig och en sydlig del längs den 17:e breddgraden.

  Att besöka regionen runt Dien Bien Phu är givande inte bara för att vi för en fascinerande insikt i förloppet hos ett betydelsefullt historiskt slag. Vi får också studera hur den vietnamesiska regeringen idag hårdsatsar för att utveckla denna avlägsna och underutvecklade region med infrastrukturprojekt och utbildningssatsningar. Det som vid tiden för det stora slaget var en isolerad dalgång med utspridda minoritetsbyar, är idag platsen för en växande stad med idag runt 150 000 invånare.

  Vi inleder med ett besök i bergen vid Muong Phang, där vi vidtar en exotisk promenad i djungelterräng upp till det högkvarter varifrån general Giap ledde de vietnamesiska styrkorna. Längs vägen passerar vi en artilleriställning med 105 millimeterspjäser som grävts in i en kulle.

 • Dag 6 Dien Bien Phu

  Inledningsvis besöker vi museet över slaget vid Dien Bien Phu. Alldeles intill ligger en av krigskyrkogårdarna med vietnamesiska stupade. Vi promenerar sedan upp på den kulle som var den franska ställningen ”Elaine” (kallad A1 av Vietminh). Besök också vid den franske befälhavaren Christian Castries bunkerhögkvarter samt vid den bunker vid Muong Thanhbron där artilleribefälhavaren Pirot begick självmord sedan han misslyckats med att få fram effektivt eldunderstöd när vietnameserna anföll. På eftermiddagen flyg till centrala Vietnam via Hanoi. Vi övernattar i Dong Hoi, norr om DMZ.

 • Dag 7 DMZ, Vinh Moc, Khe Sanh, Hué

  Vi ägnar hela dagen åt DMZ – den demilitariserade zonen. Områdena norr och söder om DMZ och Ben Haifloden var under Vietnamkriget en av de mest militariserade zonerna i världen, och fungerade som de facto-gräns mellan Nord- och Sydvietnam från 1954 till 1975.

  Vi börjar med att besöka tunnlarna i Vinh Moc, som grävdes ända ned till 30 meters djup för att skydda lokalbefolkningen mot amerikanska bomber. Vid Benhaifloden besöker vi museet över DMZ innan vi kör över Hien Longbron och då befinner oss i det som en gång var Sydvietnam. Under vår färd genom Quang Triprovinsen passerar vi en rad krigsskådeplatser som blev väl kända världen över från 1965 och framåt. De nordligaste delarna av provinsen var de första delar av dåvarande Sydvietnam som erövrades av Nordvietnam resan under påskoffensiven 1972. I staden Quang Tri besöker vi lämningarna av det gamla citadellet, där hårda strider rasade under Tetoffensiven 1968.

  Vi fortsätter sedan upp inåt landet till Khe Sanh. Längs vägen ser vi kaffe-, gummi- och pepparplantager. Militärbasen Khe Sanh började som en Special Forces-bas (”Gröna baskrar”) för att utbilda montangardgerilla (icke-vietnamesiska bergsfolk) för strid mot nordvietnamesisk armé, men blev sedan en permanent bas med syfte att kontrollera Ho Chi Minhleden. Under vintern 1967–68 förekom stora nordvietnamesiska trupprörelser runt Khe Sanh och de amerikanske befälhavaren general Westmoreland befarade att Khe Sanh skulle bli ett nytt Dien Bien Phu. Khe Sanh kom att belägras av nordvietnamesiska styrkor under 75 dagar. Striderna bevakades intensivt i världens media, men det stora anfallet kom aldrig. Vi besöker museet på platsen och fortsätter sedan till kejsarstaden Hué för övernattning.
 • Dag 8 Hué

  Hué är en vietnamesisk nationalklenod som står uppsatt på Unescos världsarvslista som en av mänsklighetens kulturskatter. Staden var mellan 1802 och 1945 Vietnams huvudstad och tidigare landets intellektuella och kulturella centrum. Den delas av Parfymfloden med den kejserliga staden, Citadellet med kejsarpalatset, på den norra sidan och själva staden på den södra.

  Vi inleder dagen med att besöka Citadellet och flaggtornet och det kejserliga palatset. Från flaggtornets topp vajade FNL-flaggan under de tre och en halv vecka under Tetoffensiven våren 1968. Under hårda strider återtogs efter hand staden och palatsområdet av sydvietnamesiska armén och amerikanska styrkor. Stora delar av palatset förstördes och spåren av massiva bombningar och artilleriattacker är ännu synliga.

  Vi gör också en båttur på Parfymfloden till Thien Mupagoden. Under 1960-talet var pagoden ett centrum för religiösa och politiska protester mot president Ngo Dinh Diems styre i Sydvietnam, protester som ledde till en statskupp i november 1963. Från pagoden startade också munken Thich Quang Duc sin resa till Saigon på sommaren 1963, en resa som avslutades med att han tände eld på sig själv i ett gathörn i Saigon i protest mot Diems regim. Vi fortsätter till en höjd intill floden där det finns franska bunkrar som byggdes till skydd mot gerillan. Slutligen besöker vi kejsar Tu Ducs storslagna mausoleum. Det var under Tu Ducs tid som Frankrike började att lägga under sig Vietnam.

   Den här dagen finns möjlighet till tillval: ett besök på slagfältet/berget Hamburger Hill. Det bokas på plats.  

 • Dag 9 Hué, Haivanpasset, Danang, Hoi An

  Tidig morgon lämnar vi Hué för resa söderut längs Highway 1. Vi åker över det omtalade Haivanpasset – ”molnhavet” – en klimatgräns och en gång också gräns mellan kungarikena Champa i söder och Dai Viet i norr. Här stannar vi för att – om det är en klar dag – ta in den hänförande utsikten över Danangbukten. Här finns också bunkrar från såväl fransmän som amerikanare. Väl nere från passet stannar vi vid ”Red Beach” – en viktig plats på vår resa. Det var här som de första amerikanska marinkårssoldaterna vadade i land i mars 1965 och Vietnamkriget inleddes på allvar.

  Lunch intas i Danang, vars flygplats under kriget var världens hårdast trafikerade. Vi fortsätter vidare till Hoi An. Hoi An är en plats som uppskattas av alla som hittar hit. En förtjusande, välbevarad, gammal köpmansstad, full av liv och charm, präglad av de japaner, kineser, portugiser, holländare, fransmän och andra som lagt till i hamnen och haft handelshus här. Vi går på upptäcktsfärd bland gränderna, ser ett kinesiskt församlingshus, den berömda japanska bron och ett gammalt köpmanshus. Också idag är det handel och hantverk, dvs prisvärd shopping och skrädderier, som dominerar staden. Samt caféer, barer, restauranger och ett mysigt, myllrande folkliv.
 • Dag 10 Hoi An, Son My, Chi Lai, Ho Chi Minhstaden (Saigon)

  Vi beger oss idag söderut längs kusten till en plats som när den först blev känd gick under namnet Song My, men idag oftast benämns My Lai. Denna plats är förknippad med en av Vietnamkrigets mest chockerande händelser och grövsta krigsförbrytelser – My Laimassakern. Massakern ägde rum på morgonen 16 mars 1968, då kompani Charlie luftlandsattes i ett område som amerikanerna betecknat som ”Pinkville” och där man lidit stora förluster under Tetoffensiven för att genomföra ett ”search&destroy”-uppdrag. Man hade fått information om att det i området fanns infiltrerade gerilla, men denna morgon fanns bara kvinnor, barn och äldre här. Trots det satte de amerikanska soldaterna igång en massaker som slutade med att rund 500 personer brutalt massakrerades. Det dröjde mer än ett år innan händelserna blev kända och även om flera av deltagarna åtalades fälldes bara en, plutonsbefälet löjtnant William Calley. Vi ser byn där vi kan följa skeendena, besöker minnesmonumentet och ser en film på museet som visar hur några av de soldater som var med långt senare återkommer till My Lai. Återfärd till Danang och flyg till Ho Chi Minhstaden (Saigon).

 • Dag 11 Ho Chi Minhstaden (Saigon)

  Saigon har beskrivits som ”Österns pärla” och ”Österns Paris”. En stad som i allt väsentligt anlades och byggdes upp under den franska koloniala perioden, var det den plats som blev centrum för den amerikanska krigsinsatsen under Vietnamkriget. En modern, sofistikerad, välutvecklad storstad som erbjöd allt man kunde önska. För dem som hade resurser och för dem som hade tillgång till de mängder av dollar som amerikanarna strösslade över Sydvietnam. Efter Sydvietnams fall 1975 gick staden i dvala. Många invånare som hade kopplingar till den tidigare regimen lämnade landet, om de kunde. Idag håller Saigon på att återta sin position som en av Sydostasiens mest pulserande, moderna och trendsättande städer.

  Vi bor på ett mycket centralt beläget hotell och börjar dagen med att ta en promenad runt centrala Saigon och bese platser och miljöer som stod i centrum också under den franska perioden och under Vietnamkriget: Stadshuset, Operan, hotellen Rex (vars berömda takterrass inhyste de dagliga briefingar som den amerikanska arméns presstjänst höll – på grund av sin bristande överenstämmelse med verkligheten kända som ”the Five o´clock Follies”), Caravelle (utsatt för Vietcongattentat) och Continental (där Graham Greene skrev Den stillsamme amerikanen). Vi besöker också det eleganta f d Presidentpalatset – genom vars grindar de nordvietnamesiska stridsvagnarna brakade 30 april 1975 för att avsluta kriget – och Krigsminnesmuseet, där vi kan bese en av de bästa och mest intressanta bildsamlingarna från kriget.

 • Dag 12 Ho Chi Minhstaden (Saigon), Mekongdeltat, Ap Bac

  Det bördiga Mekongdeltat är Vietnams verkliga risbod, ett område som flödar över av frukt, ris och fisk. På sin färd från den tibetanska högplatån till Sydkinesiska sjön passerar den mäktiga Mekongfloden sex länder innan den grenar upp sig i det finmaskiga nät av vattenvägar som blir Mekongdeltat. Eller Song Cuu Long – de nio drakarnas flod – som Mekong heter på vietnamesiska. Att Mekongfloden spelade en väsentlig roll under Vietnamkriget vet alla som sett filmklassikern Apocalypse Now, där en ung Martin Sheen ger sig av på jakt efter Marlon Brandos galne och förrymde överste längs den breda floden. Det var också i själva Mekongdeltat, vid Ap Bac året 1963, som en av de första drabbningarna mellan den sydvietnamesiska armén och gerillan vietcong ägde rum. Vi besöker Ap Bac innan vi fortsätter till hamnen i My Tho där vi beger oss ut på en båtfärd i Mekongdeltat. Lunch bland deltats fruktplantager innan vi återvänder till Saigon. På kvällen blir det avslutningsmiddag.

 • Dag 13 Cu Chitunnlarna, hemresa

  Under förmiddagen beger vi oss till området Cu Chi nordväst om Saigon. Med start under kriget mot fransmännen grävde gerillan här ut ett underjordiskt tunnelsystem som i sin fulla utsträckning kom att sträcka ut sig över tjugo mil och nådde nästan varje by i distriktet. Den underjordiska fästningen som Cu Chi utvecklades till blev känd som ”Järntriangeln” användes som högkvarter för stridsoperationerna i Sydvietnam och som bas för attacker mot Saigon. Efterhand blev området det mest bombade, beskjutna och kemiskt bekämpade området i Sydvietnam. Idag har en del av tunnlarna byggts ut till ett intressant museiområde. Efter lunch vid Saigonfloden i Cu Chi återfärd till Saigon, där vi hinner få lite ledig tid innan det är dags att åka till flygplatsen för hemresa.  

 • Dag 14 Hemkomst

  Hemresan går via Dubai och vi landar mitt på dagen.

Resans höjdpunkter

 • Halong Bay
 • Dien Bien Phu
 • DMZ
 • Hué
 • Hoi An
 • Saigon

Karta

Resfakta

Reslängd 14 dagar
Avreseort Stockholm, Köpenhamn
Avresor 14/11
Pris Från 37 500 kr
Enkelrumstillägg 4200 kr
I priset ingår
 • Klimatkompenserat flyg med Emirates till Hanio och hem från Ho Chi Minhstaden (Saigon)
 • Avresa från Stockholm eller Köpenhamn, måltider ombord
 • Svensk Ciceron - Marco Smedberg, möter i Hanoi och leder resan i Vietnam
 • Engelsktalande vietnamesisk guide medverkar på varje resmål
 • Hotell av turistklass, del i dubbelrum, inklusive frukost
 • Tolv luncher, sju middagar, exklusive måltidsdryck
 • Entréavgifter för program enligt ovan
 • Inrikesflyg Hanoi - Dien Bien Phu - Hanoi, Hanoi - Húe, Danang - Ho Chi Minhstaden (Saigon)
 • Dricks till lokalguider, chaufförer, hotell -och restaurangpersonal
 • Kinaresors informationspaket
I priset ingår ej
 • Anslutningsflyg till/från Stockholm, fråga vid bokningen.
 • Förlängning av resan, beställ redan vid bokning.
 • Bad och avkoppling efter resan.

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Resplan

Dag 1 Avresa
Dag 2 Ankomst Hanoi
Dag 3 Hanoi
Dag 4 Hanoi, Halong Bay
Dag 5 Hanoi, flyg till Dien Bien Phu
Dag 6 Dien Bien Phu, flyg till Hanoi, flyg till Hué
Dag 7 Hué
Dag 8 Hué, buss till DMZ och Khe Sanh
Dag 9 Hué, buss via Lang Co Beach, Haivanpasset, "Red Beach" till Danang och Hoi An
Dag 10 Hoi An, buss till Son My, Danang, flyg till Ho Chi Minhstaden (Saigon)
Dag 11 Ho Chi Minhstaden
Dag 12 Ho Chi Minhstaden, buss till Ap Bac och Mekongdeltat, båtfärd på Mekongfloden
Dag 13 Ho Chi Minhstaden, Cu Chitunnlarna
Dag 14 Hemkomst

Resesätt Emirates Air
Valuta

I Vietnam används vietnamesiska dong (VND).  Läs mer om valutan i Vietnam, Laos och Kambodja här. 

Visum

Visum till Vietnam krävs ej för svenska medborgare om vistelsen är max 15 dagar.

Deltagarantal

15 - 24 deltagare

Valbart tillägg
Nu kan du klimatkompensera för din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Vi rekommenderar Europeiska ERV 077-045 69 00 eller www.erv.se. Avbeställningsskydd tecknas senast två dagar efter du betalat anmälningsavgiften.

Bra att veta

Anmälningsavgiften är 5 000:- och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa.

Angivna hotell kan komma att bytas ut mot likvärdiga alternativ. Slutgiltig hotellinformation framgår av dina resehandlingar. 

Boende

 • Gondola Hotel, Hanoi

  Gondola Hotel ligger i hjärtat av Hanois historiska kvarter, nära till flera av huvudstadens sevärdheter. Hotellet har takterass med restaurang och bar. Rummen är moderna och bekväma och har antingen utsikt över den närliggande sjön Hoan Kiem eller ut över stadens myllrande gator. Fri wifi finns både på rummen och i allmänna ytor. Hotellets restaurang serverar mat från det lokala köket, men även västerländsk mat finns på menyn.
  Till hemsidan

 • Muong Than Hotel, Dien Bien Phu

  Muong Thanh Hotel är beläget i centrala delarna av Dien Bien Phu. Hotellet erbjuder bland annat en utomhuspool, spa och en restaurang som serverar vietnamesisk mat. Rummen har veranda eller balkong och är rymliga och bekväma. Wifi finns tillgängligt i hotellets allmänna utrymmen. Till hemsidan

 • Romance Hotel, Hué

  Romance Hotel ligger centralt i hjärtat av världsarvet Hué, på promenadavstånd från Parfymfloden och Hués restaurang- och nöjeskvarter. Hotellet erbjuder bland annat en takpool med panoramautsikt, spa, matlagningskurser och fritt  i allmänna utrymmen. Rummen är ljusa och fräscha och flertalet har en fin utsikt över omgivningarna.
  Till hemsidan

 • Hoi An Historic Hotel, Hoi An ****+

  Hoi An Hotel är ett charmigt och modernt hotell med ett mycket bra läge. En kort promenad från hotellet ligger Hoi Ans gamla kvarter där bland annat skrädderierna ligger tätt och där man för en billig penning kan få något snyggt uppsytt. Rummen är stora och komfortabla. Hotellet har mycket att erbjda sina gäster. Bland annat finns här en stor utomhuspool, spa och ett konstgalleri. Hotellets två restauranger serverar mat från både det lokala köket och traditonella västerländska rätter. Ofta arrangeras grillfester i anläggningens trädgård. Wifi finns på hela hotellet.
  Till hemsidan 

 • Oscar Saigon Hotel, Saigon

  Oscar Saigon Hotel ligger i hjärtat av Saigon, nära till stadens bästa restaurang- och shoppingkvarter. Hotellet erbjuder bland annat gratis wifi i allmänna utrymmen, gym, restaurang och bar. Rummen är ljusa och fräscha och utöver sedvanliga faciliteter som värdeskåp och minibar, erbjuds gratis kaffe/te, daglig flaska mineralvatten och gratis wifi även på rummet. Till hemsidan

   

Tillval

 • Tilläggspaket Sol och bad på Phu Quoc 7 dagar

  På ön Phu Quoc i sydvästra Vietnam finns mycket fina kilometerlånga paradisiska stränder med gyllengul sand och turkosblått hav. Här finns ännu inget direkt nattliv, men flera bra restauranger. Phu Quoc passar dig som vill ha mer lugn och ro än håll-i-gång. I hotellens strandstolar kan man ostört njuta av havet och stranden. Här finns också möjlighet att åka ut med båt för fiske och dykning. Med taxi eller hyrd motorcykel kan man ta sig runt på ön. Phu Quoc kan kombineras med resor som avslutas i Ho Chi Minh-staden (Saigon), men även med resor som avslutas på andra orter i Indokina.

  Exempel på tilläggspaket för resa som avslutas i Ho Chi Minh-staden:

  Program

  Dag 1. Ho Chi Minh-staden En extra natt på hotellet i Saigon (gruppen åker hem sent på kvällen).
  Dag 2. Ho Chi Minh-saden, Phu Quoc Frukost, transfer till flygplatsen, flyg till Phu Quoc (ca 1 tim), transfer, incheckning på hotell.
  Dag 3-5. Phu Quoc Frukost, programfria dagar.
  Dag 6. Phu Quoc, Ho Chi Minh-staden, hemresa Frukost, transfer till flygplatsen, flyg till Ho Chi Minh-staden (ca 1 tim), tid på egen hand, avresa med flyg.
  Dag 7. Hemkomst

  Ingår i paketet

  - Ändring av biljett för internationellt flyg.
  - Hotell i Ho Chi Minh-staden.
  - Flyg Ho Chi Minh-staden-Phu Quoc t/r.
  - Hotell på Phu Quoc av hög turistklass / första klass.
  - Frukost enligt ovan.
  - Transfers.

  Pris fr ca 5 150:-/person. Kontakta oss med en förfrågan så återkommer vi med ett förslag. Det här paketet är ett exempel, du kan välja att stanna kortare eller längre tid i Phu Quoc.

  Angivna priser är preliminära och gäller del i dubbelrum när två personer bokar. Priset varierar beroende på bokningssituationen för hemreseflyget och valda hotellalternativ. Prisuppgiften bekräftas därför först efter gjord förfrågan. Tidig bokning är viktig, beställ tilläggspaketet i samband med att du bokar rundresan.

  Pris på förfrågan. Vänligen ring 08-545 95 200 för besked om platstillgång och bokning eller skriv in önskemålet när du bokar grundresan på hemsidan så kontaktar vi dig. 

Boka din resa

2020-11-14 2020-11-27 37 500 kr Emirates Air Stockholm 5+ Boka resa
2020-11-14 2020-11-27 37 500 kr Emirates Air Köpenhamn 5 Boka resa