Översikt

Tidningen Vi: Kambodja med Peter Fröberg Idling

"Kambodja var en del av min tidiga barndom, då de vuxna sade att världsrevolutionen stod för dörren. Drygt 20 år senare kom jag dit av en slump och gick runt i utopins ruiner. Jag mötte ett fattigt land, men vänligt och vackert och mycket svårt att förena med Pol Pots skräckvälde. Jag försökte att förstå, men varje svar tycktes väcka två nya frågor. Fascinationen fick mig att stanna i tre år och sedan skriva två böcker med utgångspunkt i landets 1900-talshistoria.”

Så beskriver Peter Fröberg Idling sina första intryck av Kambodja.

”För en svensk åskådare var det en fantastisk syn. Personligen har jag aldrig tidigare upplevt en sådan vacker scen. Jag kände mig lycklig och lättad och jag kunde inte låta bli att gråta inför vad jag såg”. Så skildrade Aftonbladets korrespondent i Phnom Penh Röda khmerernas intåg i staden 17 april 1975 i sitt sista telegram.

”Koh Santepep” – ”Fredsön” - kallade Kambodjas kung Sihanouk på 1950-talet det land han styrde. 20 år senare proklamerade landets nya makthavare att landet gått tillbaka till ”år noll”. Ytterligare fem år senare beräknas närmare två miljoner av landets befolkning ha dött.

Hur kan ett litet, neutralt, fredligt och självständigt land med en liten, homogen befolkning, rika naturtillgångar och hög grad av självförsörjning, på tjugo år gå från optimism och framtidstro till en total kollaps av statens institutioner, till avskaffande av utbildning, av pengar, till att familjeband upphör, till att all infrastruktur bryter samman, till isolering från omvärlden, till nöd och svält och till att ungefär en fjärdedel av befolkningen brutalt dödas?


När man reser runt i dagens Kambodja, och när man läser om Kambodjas moderna historia, blir frågorna man ställer sig många. Frågor som också författaren Peter Fröberg Idling, som levt i och skrivit om Kambodja, har ställt sig. Hans första barndomsminne är faktiskt från 17 april 1975, från en demonstration  mot USA:s aggression i Indokina för att fira gerillans seger i Kambodja. Senare har han varit verksam som biståndsarbetare i Kambodja i början av 2000-talet. Engagemanget för Kambodja har resulterat i två internationellt uppmärksammade och belönade böcker, Pol Pots leende (2006) och Sång till den storm som ska komma (2012).

Pol Pots leende är en essä som följer den delegation från Vänskapsföreningen Sverige – Kampuchea med Jan Myrdal i spetsen som besöker Kambodja hösten 1978 och vid hemkomsten lovordar utvecklingen i Demokratiska Kampuchea. Sång till den storm som ska komma utspelar sig i Sihanouks glänsande, men spända 1950-talskambodja, och följer Sar – den blivande Pol Pot – som förlorar sin fästmö till Sam Sary, en av Sihanouks män. Om Kambodja har Peter Fröberg också utkommit med 17 April 1975 – A Cambodian Journey, en fotobok där den italienska fotografen Giovann Silvas bilder från dagens Kambodja speglar den blivande diktatorn Saloth Sar/Pol Pot och den blivande arkitekten Vann Molyvann och deras betydelse för Kambodja. Peter Fröberg Idling är författare, litteraturkritiker och Tidningen Vi:s litteraturredaktör. 

Vi reser tillbaka till dagens, gårdagens och historiens Kambodja tillsammans med Peter Fröberg Idling. Vi möter dagens snabbt växande, problemfyllda och komplexa, men fredliga Kambodja, och det historiska Angkorväldet med några av världens mest imponerande monument. Vi får ta del av Peter Fröberg Idlings litterära perspektiv på Kambodjas svårförstådda period 1953 – 1998.  Men vi tar oss också ut på Kambodjas landsbygd, ser områden turister sällan kommer till, besöker Röda khmerernas sista utpost och tar oss upp till det fantasieggande och omtvistade klipptemplet Preah Vihear. När vi kommer hem har vi förhoppningsvis fått svar på en del av våra frågor. Men vi har säkert fått många nya.

Reseprogram

 • Dag 1 - 2 Avresa, ankomst Phnom Penh

  Avresa från Skandinavien. Vi anländer till konungariket Kambodjas huvudstad Phnom Penh på morgonen nästa dag. Vi börjar vår studie av Phnom Penh med att besöka Wat Phnom, kullen för stadens grundläggning som fortfarande hyser ett tempel. Vi ser också de omkringliggande tidigare franska kvarteren. Vi checkar in på vårt hotell som ligger i närheten. Senare återsamlas vi i hotellets bar för en välkomstdrink och en första introduktion av Peter Fröberg Idling och hans böcker om Kambodja. Vi fortsätter med välkomstmiddag. 


 • En stads historia

  Phnom Penh, den stad som Kambodjas moderna historia kretsar kring, är en stad som genomgått många transformationer. Enligt myten och legenden ska staden ha grundats 1372, av en välbeställd dam i området, fru, eller på khmer ”daun”, Penh. Phnom Penh betyder just ”Penhs kulle”. Kullen kom till när sagda dam, fru Penh, hittade en trädstam som flutit i land vid Tonlé Sapflodens strand. Trädstammen visade sig innehålla fyra statyer, tre buddhor och en Vishnu. Detta var något extraordinärt och visade att platsen där stocken strandat var en märkvärdig och helig plats. Så fru Penh gav order om att en kulle skulle byggas upp vid hennes ägor, och på denna kulle skulle ett tempel för de fyra statyerna uppföras. Så grundlades Phnom Penh.

  Ungefär sextio år senare, när khmerväldets kontroll över området kring den gamla huvudstaden Angkor faller samman, flyttar den siste kungen av Angkor huvudstaden ner till området runt fru Penhs tempelkulle. Men den första tiden som huvudstad blir kort. Bara 73 år. Under de närmaste århundradena vidtar en flyttkarusell mellan olika platser kring Tonlé Sapsjöns södra delar, samtidigt som kungariket Kambodjas maktsfär krymper och kungarnas inflytande minskar. Det dröjer till 1866 innan Phnom Penh åter blir huvudstad och kungarna slår ned sina bopålar här. Men då på fransk order.

  På den kambodjanske kungen Norodoms begäran blev Kambodja ett franskt protektorat 1867. Landet höll då på att slukas och styckas av sina grannar, Siam och Vietnam. I utbyte mot det franska beskyddarskapet fick kungen av Kambodja en helt ny huvudstad uppförd åt sig på den plats där fransmännen kunde kontrollera handeln inom Franska Indokina, från södra Vietnam och Mekongdeltat upp längs Mekongfloden. Fransmännen byggde det kungliga palatset, hotell, skolor, boulevarder, banker, postkontor, administrativa byggnader, villor, marknader och muséer. En vacker och attraktiv stad växte fram längs Tonlé Sapflodens stränder.

   

 • Dag 3 "Staden med fyra ansikten"

  Phnom Penh är en stad med många namn. En gång var den känd som ”Asiens pärla”. Kortformen av det officiella namnet är Chaktamuk - ”Staden med fyra ansikten”, egentligen syftande på de fyra flodförgreningar som sammanflyter vid staden. Men kanske kan vi också tolka namnet som att det anspelar på stadens fyra historiska faser: grundläggningsfasen på 1300-talet, den franska kolonialmaktens uppbyggande av det moderna Phnom Penh i slutet av 18- och början av 1900-talet, kung Sihanouks moderna 1950-tals metropol. Och så den öde spökstaden efter Röda khmerernas intåg i staden och utrymningen av befolkningen 17 april 1975. Det är i dessa stadens historiska skeenden som vi kommer att vistas i under dagen och följande dag. Peter Fröberg Idlings två böcker om Kambodja utspelar sig ju under två av dessa epoker: Sihanouks 50-tal och Pol Pots 70-tal.

 • 17 april 1975

  Under förmiddagen gör vi en rundtur runt staden till platser och miljöer med kopplingar till Sihanouks och Pol Pots dagar. Mitt emot hotellet ligger idag den amerikanske ambassaden. Här låg tidigare Le Circle Sportif, sport- och nöjeskomplex för Phnom Penhs fransktalande elit. Efter 17 april 1975 användes sportanläggningen när Röda khmererna avrättade den tidigare regeringens ministrar och tjänstemän.

  På andra sidan Wat Phnom ligger en lågmäld byggnad bakom höga murar. Den byggdes som residens för den franske högste befattningshavaren i Kambodja, Le Résident Supérieur. Sedan blev det den kungliga kambodjanska regeringens officiella guest house. Och ännu senare var det där som Pol Pot hade sitt högkvarter. 

  Vi passerar kolonialhotellet Le Royal, invigt 1929. Här har Chaplin och Jackie Onassis bott, och här bodde många av de journalister som bevakade inbördeskriget i Kambodja i början av 1970-talet. En av dessa var den amerikanske journalisten Sidney Schanberg, vars upplevelser på hotellet skildras i filmen ”Killing Fields”. I filmen skildras också hur de utländska journalisterna efter Phnom Penhs fall av Röda khmererna tvingades in på Franska ambassaden, som vi också kör förbi.

  Vi ser järnvägsstationen, byggd under franska tiden 1932. Två mycket viktiga möten har hållits här. I september 1960 höll 21 medlemmar av Kampucheas folkrevolutionära parti en hemlig kongress här. Partiet bytte då namn till Kampucheas arbetarparti, vilket anses ha inneburit partiets grundande. Vid detta möte kom tredje platsen i partiets hierarki att intas av en viss Saloth Sar. Denne man var med om ytterligare ett möte i samma byggnad april 1975, efter att Röda khmererna intagit Phnom Penh. Då under sitt kodnamn Pol Pot. Under många år gick inga tåg i Kambodja. Men nu har järnvägsstationen restaurerats och några tåglinjer har åter öppnats.

 • Vann Molyvann och "New Khmer Architecture"

  Ett viktigt tema på vår rundtur blir också New Khmer Architecture. Efter självständigheten 1953 drömde Sihanouk om att modernisera sitt land på alla plan, också arkitekturen. Man satsade på en byggnadsstil som var ny för Kambodja, en modern stil med armerad betong och raka linjer, men ändå med tydlig påverkan från såväl Angkorepokens monumentala byggnader som från traditionella kambodjanska bostadshus på pålar. Det hela blev en sorts kambodjansk funkis. Främst av de arkitekter som Sihanouk anlitade var Vann Molyvann. Utbildad i Frankrike blev han Kambodjas förste arkitekt och kom under 50- och 60-talen att ansvara för Royal University of Phnom Penh, Olympiastadion, Chaktomuk Conference Hall, Independence Monument, en del bostadshus och mycket mer. Vann Molyvann dog 2017, men ett projektcenter har satts upp i hans namn för att bevara och utveckla hans byggnadshistoriska arv, och om möjlighet ges ska vi göra ett besök där under dagen.

 • Kungliga palatset och Nationalmuseet

  Efter lunch beser vi platser förknippade med Phnom Penhs kungliga arv. Det kungliga palatset började byggas i mitten av 1860-talet efter att huvudstaden flyttats hit. Först uppfördes byggnaderna i trä, senare uppfördes nya byggnader i betong. Anläggningen är byggd i traditionell khmerstil, men med en fransk touch. Silverpagoden är den kungliga familjens tempel, där bl a Sihanouk vistades som munk som ung. Omkring pagoden finns stupor över Kambodjas kungar under modern tid. Också kung Sihanouks aska begrovs här efter hans bortgång 2012. Vi ser också Nationalmuseet. Invigt 1920 hyser det en av världens förnämsta samlingar av konst från khmerväldet.

 • Foreign Correspondents' Club

  I kvällningen samlas vi i ett privat hörn av FCC, ”Foreign Correspondents’ Club”, Phnom Penhs klassiska vattenhål för journalister, entreprenörer, turister, biståndsarbetare och alla som under de senaste 25 åren har passerat staden. När ”the F” startades 1993 av ett gäng utländska korrespondenter som kommit till staden för att bevaka FN:s intåg i staden och utvecklingen efter fredsöverenskommelsen i Paris, pågick fortfarande inbördeskrig och Röda khmerna var aktiva i djunglerna. Vi får en drink och snacks och tar del av uppläsning och föredrag av Peter Fröberg Idling. Middag på egen hand. (FCC renoveras under våren 2020, men vi räknar med nyöppning innan vår resa.)

 • Dag 4 "Demokratiska Kampuchea"

  Dagens tema är utvecklingen i Kambodja före, under och efter Demokratiska Kampucheas existens. Efter frukost får vi en sammanfattande genomgång av vad som hände i och runt Kambodja från andra världskriget slut fram till det att inbördeskriget tar definitivt slut i och med Pol Pots död 1998.


 • S-21

  Vi beger oss sedan till Röda khmerernas säkerhets- och tortyrfängelse Tuol Sleng, också känt som S-21. Den tidigare gymnasieskolan iordningsställdes som fängelse och förhörscentral av Röda khmererna efter att de intagit Phnom Penh 1975. Runt 20 000 personer ska ha passerat genom fängelset innan Röda khmerernas fall efter Vietnams invasion kring nyåret 1979. Av dessa överlevde bara en handfull. Idag är bara två av överlevarna vid liv. Vi får träffa en av dem, mekanikern Chum Mey.

 • Documentation Centre of Cambodia

  Vi fortsätter att fördjupa oss i Röda khmerernas folkmord vid ett besök på Documentation Centre of Cambodia (DC-Cam), en organisation som har till uppgift att forska och dokumentera de brott som begicks under tiden 17 april 1975 till 7 januari 1979. Vi ska träffa Youk Chhang, centrets verkställande direktör. Youk Chhang föddes och växte upp i Phnom Penh, men skildes från sin familj i samband med att stadens befolkning drevs ut efter 17 april 1975. Han återförenades med sin mor, hamnade i arbetsläger, men lyckades sedan fly och kom till USA via Thailand. På 1990-talet kunde han återvända till Kambodja för att leda DC-Cam. Idag är han en av de främsta förkämparna för mänskliga rättigheter i Asien och arbetar för att sätta upp ett nytt folkmordsinstitut, Sleuk Rith-institutet, baserat på DC-Cams arbete.

 • PSE och Killing Fields

  Dagens lunch får vi på PSE School for Youth (PSE står för “Pour un Sourire d’Enfant” – För ett barns leende), en ideell organisation grundad av ett franskt par på 1990-talet för att ge utsatta barn och ungdomar i Kambodja möjlighet till att få utbildning, arbete och självförsörjning. Efter lunchen gör vi ett studiebesök på skolan.

  Resten av eftermiddagen ägnar vi åt Choeung Ek, mer ökänt som Killing Fields. Den mest kända, men egentligen bara en av över 20 000 massgravar som Röda khmerernas regim lämnade efter sig runt om i Kambodja. Vid Choeung Ek har man upptäckt rester efter 8 895 kroppar, lämningar av de fångar som fördes ut hit från fängelset S-21 för att avrättas.

  Vid vår middag har vi mycket kunskap, många intryck, reflektioner och tankar från dagens besök att smälta och resonera kring. Peter Fröberg Idling bidrar till samtalet med uppläsningar från sina böcker och genom att dela med sig av de erfarenheter och efterforskningar han gjort när han skrivit sina böcker om denna traumatiska period i Kambodjas historia.

 • Dag 5 Från Phnom Penh till Siem Reap

  Vi lämnar idag Phnom Penh för att bege oss ungefär 30 mil norrut till Siem Reap. Vi gör många stopp längs vägen, först i Skoun, en by känd för att man där saluför friterade spindlar! I Skoun fick också Kang Kek Iew, senare känd som kamrat Duch och chef för S-21, sin första lärarplacering 1966.

  Lunchstopp i Santuk, på Santuk Silk, ett litet sidenväveri som drivs av änka efter amerikansk krigsveteran, i syfte att ge arbetstillfällen till lokala kvinnor.

  Vi passerar den lilla fiskebyn Prek Sbauv, utanför provinshuvudstaden Kompong Thom, den plats där Pol Pot föddes, förmodligen 1925, som Saloth Sar. Han var åttonde barnet i en barnaskara om nio. Familjen var en relativt välbeställd bondefamilj, med kopplingar till det kungliga hovet i Phnom Penh.

 • Sambor Prei Kuk

  Vi gör också uppehåll vid Sambor Prei Kuk, som 2017 blev uppsatt på Unescos världsarvslista. Vi har nu hamnat i tiden innan Angkorkungarna enade Kambodjas furstestater till ett stort imperium. Här låg en gång en huvudstad för ett av de riken som föregick Angkor, Chenlariket, 500–800-talen e Kr. Staden var känd som Isanapura. Efter Lon Nols kupp 1970, som avsatte Sihanouk, utökade USA sitt redan pågående program av bombningar av Kambodja till att också täcka in områden väster om Mekongfloden och rikta in sig mot Röda khmererna, Operation Freedom Deal. Tempelområdet kring Sambor Prei Kuk, som minerats av Röda khmererna, hörde till de områden som bombades av USA. Idag har området röjts från minor och oexploderad ammunition.

  Vi stannar också vid den största och bäst bevarade bron från Angkorperioden, Spean Praptos, byggd på 1100-talet och en gång världens längsta kragstensvälvda bro. Sen eftermiddag kommer vi fram till Siem Reap, porten till Angkors tempel. Vi inkvarteras på ett centralt beläget hotell, får middag, och tar sedan del av uppläsning eller föredrag av Peter Fröberg Idling.

 • Dag 6 Angkor

  Sedan det mäktiga templet uppfördes i mitten av 1100-talet, något tidigare än Notre Dame i Paris, har Kambodja befunnit sig i Angkor Wats skugga. Det har ständigt påmint om landets storslagna förflutna. Alla moderna statsbildningar i Kambodja, från det franska protektoratet till Röda khmerernas Demokratiska Kampuchea och dagens kungarike, har haft Angkor Wats stiliserade siluett i sin flagga. Det är värt att ha i minnet att när Röda khmererna proklamerade år Noll och kommenderade ut stadsbefolkningen på landsbygden för att gräva kanaler och bevattningssystem så var det Angkorväldets agrara storhetstid som man ville återupprätta. Pol Pot lär ha sagt: ”Om vårt folk kan bygga Angkor Wat, så kan det bygga vad som helst”.

 • Angkor Wat

  Tidig morgon beger vi oss till det mest berömda, det mest storslagna, det mest fulländade av alla de tusentals tempel som uppfördes under Angkorrikets guldålder, till självaste Angkor Wat. Templet brukar beskrivas som världens största religiösa byggnad och är fortfarande Kambodjas nationalsymbol. Vi har gott om tid att se templets alla tre etager och att studera de stenreliefer som dekorerar de gallerier som går runt den nedersta nivån. Här möter oss myter om de hinduiska gudarna och scener från bataljer utkämpade av Angkors kungar.

 • Angkor Thom och Ta Prohm

  Vi fortsätter sedan till det område som en gång var Angkorväldets sista huvudstad Yashodharapura, men som dag blivit känt som Angkor Thom. Den 3 x 4 km långa stadsmuren finns fortfarande kvar, men de mänskliga bosättningar som en gång inrymdes där innanför, är sedan länge borta. Här härskar idag djungeln. Alla stentempel finns dock kvar, främst av dem det fantasieggande Bayon, som var det centrala stadstemplet, uppfört av stadens grundare, Angkorväldets störste härskare och främste byggherre, Jajavarman VII. Vi promenerar genom Angkor Thom och ser bl a de kvarvarande ruinerna och pågående restaureringsarbetena av bl a Baphuon, det tidigare stadstemplet, lämningarna av kungapalatset samt den pampiga Elefantterassen, kungens paradplats. Utanför murarna ligger Ta Prohm, djungeltemplet där de tropiska trädens rötter slingrar sig runt stenblock och fallna pelare som jättelika djungelormar. Här har de mest långtgående restaureringsarbetena utförts.

  Lunch ute i Angkorområdet under dagen. Solnedgång vid Pre Rup, tempelberg från 900-talet vars rödaktiga färg får en speciell lyster i eftermiddagssolen.

 • Dag 7 Röda khmerernas sista fäste

  Vi lämnar denna dag Siem Reap för två dagar och en natt. Vi kör rakt norrut, och gör först stopp vid ett tidigt tempel från Angkoreran, Banteay Srei. Detta lilla tempel, uppfört i rödrosa sandsten på 900-talet och helgat till Shiva, anses uppvisa några av de mest intrikata och utsökta stenarbetena på något Angkortempel.

 • Anlong Veng

  Vi kör vidare norrut tills vi nästan kommer fram till thailändska gränsen. Vårt mål är Anlong Veng. En plats som man i regel inte finner på de sedvanliga turistrutterna. Det här var det sista område i Kambodja som kontrollerades av Röda khmererna. Röda khmererna hade förlorat greppet om Kambodja i och med den vietnamesiska invasionen kring julen 1978. Men de blev aldrig helt besegrade, utan satte upp baser längs gränsen mot Thailand där de fortsatte att vara verksamma. Dessa baser finansierades av smuggling av ädelstenar och trä, bl a, samt genom support från Kina och transaktioner med thailändsk militär. Efter att Vietnam lämnade Kambodja 1989, efter att man slutit ett fredsavtal i Paris 1991, efter att Sihanouk kommit tillbaka som kung, efter att FN förvaltat landet och översett allmänna val 1993, så fortsatte Röda khmererna sin kamp ända till 1998. Då dog Pol Pot, under hot om att bli överlämnad till regeringen efter att ha placerats i husarrest av sina egna.

 • Pol Pots grav

  Pol Pot dog i en enkel stuga utanför Anlong Veng 15 april 1998 under oklara omständigheter. Rykten har fortsatt florerat huruvida han dog en naturlig död, blev mördad eller valde att begå självmord. Två dagar senare kremerades hans kropp på ett enkelt, snabbt hopsamlat, bål av skräp. Platsen för Pol Pots kremering finns kvar, och vi besöker den. När Pol Pot dog hölls han i husarrest av Ta Mok, Röda khmerernas tidigare högste militäre befälhavare, känd som ”Slaktaren”. Ta Moks hus i Anlong Veng finns kvar, vid kanten av en översvämmad sjö. Atmosfären kring de övergivna byggnaderna återspeglar rätt väl det ruskiga arv som Röda khmererna lämnat till dagens Kambodja.

  Vi äter lunch på en lokal restaurang under dagen och fortsätter sedan till Preah Vihear Boutique Hotel, där vi äter middag och övernattar.

 • Dag 8 Preah Vihear

  Tidigt på morgonen tar vi oss upp för berget till klipptemplet Preah Vihear. Det är inte lika stort som Angkor Wat, men frågan är om det inte är lika magnifikt. Åtminstone är läget spektakulärt, på en utskjutande klippa av Dangrekbergen, 525 m ö h, och templet uppfyller därmed i högsta grad idén om att de hinduiska templen ska vara jordiska representationer av gudarnas heliga bergsboning. Det äldsta templet på platsen byggdes redan på 800-talet, men det nuvarande templet är ca 200 år yngre. Templet ligger nästan precis på dagens gräns mellan Thailand och Kambodja. Ända sedan början på 1900-talet har det pågått en konflikt mellan de två länderna om vilket land som egentligen har rätt till templet. En konflikt som emellanåt har lett till våldsamheter, senast 2008, 2010 och 2011. Båda länderna har haft trupp stationerad i området. Internationella domstolen har slagit fast att tempelområdet tillhör Kambodja. Den sista större styrkan av Röda khmersoldater kapitulerade här till regeringen i december 1998.

 • Koh Ker, Beng Mealea

  Vi äter lunch och fortsätter sedan tillbaka till Siem Reap. På vägen besöker vi ytterligare två fascinerande tempel, som sällan besöks. Först pyramidtemplet Koh Ker. Tempelanläggningen kring Koh Ker är idag en avlägsen plats, men under en kort period på 900-talet var platsen faktiskt huvudstad för hela Angkorväldet, Lingapura. Huvudtemplet är en 36 meter hög pyramid i sju etager. Närmare 200 mindre tempel och lämningar har återfunnits i den omgivande djungeln. Vi utforskar också djungeltemplet Beng Mealea. Man vet inte särskilt mycket om detta tempels tillkomst, men man tror att det uppfördes på 1100-talet. Templet är fortfarande till större delen orestaurerat och överväxt av djungel. Middag vid återkomsten till Siem Reap.

 • Dag 9 Tonle Sapsjön och Kompong Phluk

  Den stora sjön, Tonle Sap, Sydostasiens största insjö, är förutsättning för såväl dagens Kambodja som den gamla Angkorväldet. Sjön är ett hydrauliskt fenomen, då floden som förser sjön med vatten från den stora Mekongfloden, rinner in i sjön under regnperioden, då vattennivåerna kan stiga med tio meter, men sedan byter kurs och rinner ut från floden under torrperioden. Under Angkorväldet var det vatten från sjön som leddes in i stora bassänger och bevattningssystem som gjorde att man kunde producera flera risskördar per år. Fortfarande är det sjöns skiftande vattennivåer som gör att man i dagens Kambodja i området runt sjön kan producera två risskördar. Märkligt nog saknar dagens Kambodja i stort sett de avancerade bevattningssystem som man hade under Angkorväldet.

  Vi besöker Tonle Sapsjön vid byn kambodjanska fiskebyn Kampong Phluk, som är byggd på höga stolpar för att klara de stora skillnaderna i Tonle Sapsjöns säsongsskiftande vattennivåer. Vi gör också en båttur ut på den stora sjön.

  Vid återkomsten till Siem Reap besöker vi det lilla krigsmuseet, ägnat åt att bevara minnen från de inbördeskrig som så länge plågat Kambodja. Eftermiddagen är därefter ledig. Avslutningsmiddag på kvällen.

 • Dag 10 - 11 Hemresa, hemkomst

  Ledig förmiddag. Utcheckning. Transfer till flygplatsen. Kvällsflyg mot Skandinavien. Hemkomst på morgonen nästa dag. 

Resans höjdpunkter

 • Peter Fröberg Idlings medverkan och perspektiv på Kambodjas historia
 • Specialbesök i Phnom Penh med koppling till Röda khmerernas tid
 • Templen Angkor Wat och Preah Vihear

Karta

Resfakta

Reslängd 11 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 16/11
Pris Från 33 700 kr
Enkelrumstillägg 4 300 kr
I priset ingår
 • Flyg med till Phnom Penh och hem från Siem Reap. Avresa från Stockholm och Köpenhamn (mot tillägg). Måltider ombord.
 • Peter Fröberg medverkar i resan med föredrag och uppläsningar.
 • Svensk färdledare möter i Phnom Penh och leder resan i Kambodja.
 • Lokal engelsktalande guide medverkar på varje resmål.
 • Hotell av turistklass/första klass, del i dubbelrum inklusive frukost varje dag.
 • 7 luncher och 6 middagar exkl måltidsdryck.
 • Alla entréavgifter för program enligt ovan.
 • Transporter enligt program.
 • Dricks till lokalguider, chaufförer och hotellpersonal och bagagehantering.
 • Kinaresors informationspaket.
 • Visum till Kambodja.
 • Du som reser utan sällskap garanteras kunna boka del i dubbelrum med medresenär av samma kön.
I priset ingår ej
 • Anslutningsflyg till/från Stockholm, fråga vid bokningen.
 • Reseförsäkring.
 • Förlängning av resan, beställ redan vid bokning.
 • Bad och avkoppling efter resan.
 • Måltidsdryck
 • I programmet ej angivna måltider.
Extra dagar

Du kan förläga resan med extra dagar för sol och bad, förutsatt att det finns plats kvar på flyget den dagen du vill resa hem. Kontakta oss för prisförslag.

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar Europeiska ERV när det gäller rese- och avbeställningsförsäkringar.

Tillägg

Tillägg för ej prenumerant: 2000 kr

Reseförsäkring

Vi rekommenderar Europeiska ERV när det gäller rese- och avbeställningsförsäkringar.

Resplan

Dag 1, Avresa från Sverige
Dag 2. Ankomst Phnom Penh
Dag 3 - 4. Phnom Penh
Dag 5. Buss från Phnom Penh till Siem Reap
Dag 6. Siem Reap, Angkor
Dag 7. Buss till Preah Vihear via Anlong Veng 
Dag 8. Buss till Siem Reap via Koh Ker och Beng Melea
Dag 9. Siem Reap, Kompong Phluk, båt på Tonle Sap
Dag 10. Siem Reap, hemresa
Dag 11. Hemkomst

Resesätt Thai Airways
Valuta

Valutan i Kambodja kallas riel (KHR). Också USD är gångbart. Läs mer om valutan i Vietnam, Laos och Kambodja här. 

Visum

Visum till Kambodja (USD30) ingår i resans pris. Läs mer om visum till Kambodja

Deltagarantal

15 - 24 deltagare

Valbart tillägg
Nu kan du klimatkompensera för din flygresa här »

Avbeställnings- och reseförsäkring
Vi rekommenderar Europeiska ERV 077-045 69 00 eller www.erv.se. Avbeställningsskydd tecknas senast två dagar efter du betalat anmälningsavgiften.

Bra att veta

Anmälningsavgiften är 5 000:- och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa.

Angivna hotell kan komma att bytas ut mot likvärdiga alternativ. Slutgiltig hotellinformation framgår av dina resehandlingar.

Boende

 • Okay Boutique Hotel, Phnom Penh

  Okay Boutique Hotel ligger lugnt, men centralt. Det är inrett i traditionella khmerstil. Hotellet har en bar, en restaurang och en utomhuspool. Rummen har luftkonditionering, minibar och platt-tv. Till hemsidan. 

 • Preah Vihear Boutique Hotel

  Preah Vihear Boutique Hotel ligger i Cheom Ksan och blandar vacker kambodjansk arkitektur med moderna designelement. Från hotellet är det bara 30 km till världsarvet Preah Vihear templet och en kort promenad lokala Saem market. På anläggningen finns bland annat en inbjudande utomhuspool, bar, gratis , restaurang med kambodjanska och franska rätter och ett business center. De eleganta och ljusa rummen har mini bar och utsikt över trädgården och poolen.
  Länk till hemsida

 • Somadevi Angkor Resort & Spa, Siem Reap ****+

  Somadevi Angkor Resort & Spa Hotel är ett trevligt hotell, centralt beläget och endast 10 minuters färd från världsberömda tempelområdet Angkor. Hotellet erbjuder bland annat en 40 m lång utomhuspool, jacuzzi, bar, restaurang, spa och gym. Rummen är rymliga och fräscha och förutom egna balkonger och lufkonditionering är de bland annat utrustade med minibar, te/kaffe, fritt W, hårtork och flaskvatten. Till hemsidan.

Inspiration