Översikt

Rötter

Vilka är vi? Hur skall vi identifiera vår identitet som människor? Är vi guds avbilder eller sociala apor? Ingenstans i världen vet man mer om människans ursprung än i Östafrika. Här har utgrävningar pågått i snart hundra år och mängder av fynd har gjorts som berättar om vår tidigaste historia. Forskningsområdet kallas paleoantropologi och regelbundet kan man läsa om nya häpnadsväckande fynd i pressen

Idag råder en samstämmig uppfattning bland forskarna att människan utvecklades i den afrikanska myllan. Och att våra förfäder så småningom vandrade ut ur Afrika för att befolka de andra kontinenterna. Vi gör allt för att återskapa urhemmet med trädgårdar och blomsterrum. Någonstans i vårt kollektiva undermedvetna finns minnena kvar av ursprunget på savannen.
Några av de äldsta fynden av anatomiskt fullt moderna människor är gjorda i Omodeltat i södra Etiopien och daterats till ca 200000 år före vår tidräkning. Men vad hände dessförinnan? Homo Sapiens är resultatet av årmiljoners evolution där gradvisa genetiska förändringar i samspel med miljön lett till vår egen art.
Många platser i Afrika bär vittnesbörd om denna utvecklingsprocess som Swartzkrantz i Sydafrika, Awashområdet i norra Etiopien, Turkanasjöns omgivningar i norra Kenya och Olduvaiklyftan i Tanzania.

Allting började egentligen med familjen Leakey i Kenya som på ett avgörande sätt påverkade forskningen att söka efter gåtans lösning i Östafrika. Louis och Mary Leakey startade utgrävningar i Olduvai-klyftan i norra Tanzania redan på 1930-talet.
Deras son Richard Leakey följde i föräldrarnas fotspår och tillsammans med sin hustru, Meave, gjorde han banbrytande upptäckter vid Turkanasjön. Fortfarande är Nairobi med Louis Leakey Memorial Institute ett av paleoantropologins främsta kraftcentra där man fortsätter att forska om vår biologiska utvecklingshistoria. Här finns också en av världens största samlingar av fossila hominider. Res med vår kunnige ciceron Sven-Olof Einarsson på en unik resa i liten grupp och vi lyssnar även till en föreläsning av den mycket sakkunnige Dr Fredrick Kyalo Manthi vid Kenyas nationalmuseum. Bekvämt boende på fyrstjärniga hotell och mellanklasslodger, på Afrikas savanner, mänsklighetens vagga.

Reseprogram

 • Dag 1 Avfärden till vårt ursprung

  Några av de äldsta fynden av anatomiskt fullt moderna människor är gjorda i Omodeltat i södra Etiopien och daterats till ca 200000 år före vår tidräkning. Men vad hände dessförinnan? Homo Sapiens är resultatet av årmiljoners evolution där gradvisa genetiska förändringar i samspel med miljön lett till vår egen art.
  Många platser i Afrika bär vittnesbörd om denna utvecklingsprocess som Swartzkrantz i Sydafrika, Awashområdet i norra Etiopien, Turkanasjöns omgivningar i norra Kenta och Olduvaiklyftan i Tanzania.

  Vår resa inleds därför med kvällsavresa mot Nairobi med flygplansbyte i Addis Abeba.

 • Dag 2 Nairobi med Karen Blixen och idéhistoria

  Ankomst till Kenyas huvudstad vid lunchtid och här möter privat buss oss för att resa till trevliga Nairobi Safari Club för tre nätters inkvartering. Eftermiddagen ägnar vi åt en stadsrundtur i Nairobi med besök ibland annat i Karen Blixens hus som representerar ett stycke kolonialhistoria och en intressant inblick i denna speciella kvinnas liv.

  Resans antropologiska tema inleds under eftermiddagen med en idéhistorisk resumé över det forskningsområde som kallas paleoantropologi, dvs forskningen om våra afrikanska rötter..

 • Dag 3 I Mary och Louis Leakeys spår

  Avresa efter frukost mot Olorgesaillie som är en förhistorisk utgrävningsplats som Mary och Louis Leakey exkaverade under 1940-talet. Här hittade man mängder av artefakter dvs tillverkade föremål t.ex. yxor och s.k. choppers, som tydde på att tidiga hominider hade använt området som slakt- eller bosättningsplats. Däremot hittade man inga fossila benrester. Hur kan man avgöra funktionen hos en fossil fyndplats. Kanske var platsen mynningen av en forntida flod dit föremål och benrester från olika djur spolats ner av strömmande vatten eller var det en bosättning. Olorgesaillie visar hur det paleoantropologiska fältarbetet går till. Skallfragment av en Homo erectus hittades 2003 så utgrävningarna fortsätter.

 • Dagen avslutas med en föreläsning om den moderna forskningens splittrade syn på utvecklingshistorien som ledde fram till vår egen art, Homo sapiens. Paleoantropologins grundbegrepp förklaras och den grundläggande systematiken presenteras. När det gäller äldre fynd så återstår bara fossila benrester och olika anatomiska karaktäristika har upprättats för klassificeringen av olika fynd. Ständigt dyker nya fossiler upp och etablerade modeller ifrågasätts. Ofta är det svårt att nå consensus hur fynden skall tolkas.
  Övernattning på Nairobi Safari Club.

 • Dag 4 Kenyas nationalmuseum med föreläsning

  Dagen inleds med en föreläsning på Louis Leakey Memorial Institue i Nairobi av Dr Fredrick Manthi som är verksam vid Kenyas nationalmuseum. Han har arbetat med utgrävningar vid Lake Turkana och år 2000 gjorde han flera betydande fynd som visade att de första identifierade homoarterna (Homo habilis och Homo erectus) existerade parallellt under en halv miljon år. Fortfarande är de sedimentära områdena runt Lake Turkana en skattkista av fossiler och för några år sedan hittade man ett fossil som kallas Kenyanthropus platyops. Fyndet kan peka mot ny utvecklingslinje för hominiderna

 • På eftermiddagen blir det besök på Kenyas berömda nationalmuseum som nyligen renoverats och visar de fynd som gjorts på olika utgrävningsplaster i Östafrika. 
  Övernattning på Nairobi Safari Club.

 • Dag 5 Förbi Afrikas högsta berg mot vackra Amboseli

  Vi checkar ut tidig morgon för den vackra men långa resan söderut mot Afrikas högsta berg Kilimanjaro, vars glaciärtopp reser sig mäktigt över det omgivande landskapet. Kilimanjaro ligger i Tanzania men vid bergets fot finns Amboseli Nationalpark som är belägen på den kenyanska sidan av gränsen. På slätten i centrala Amboseli breder ett våtmarksområde ut sig, Ol Tukai, som garanterar föda och vatten för det afrikanska storviltet. Här samlas stora hjordar av bufflar, elefanter och olika antiloper.

 • Amboseli är en av de klassiska nationalparkerna i Östafrika som grundades under kolonialtiden och är belägen i masaiernas hjärteland.
  Området "lämnades" tillbaka av Kenyas regering till masaistammen för ett några år sedan och förvaltas idag som ett sk National Reserve vilket innebär att de lokala myndigheterna har ansvaret för naturvården. Naturen i Amboseli präglas av skarpa kontraster mellan de torra halvökenliknande områdena i reservatets utkanter och den ymniga växtligheten i Ol Tukai. Som en mäktig fond reser sig Kilimanjaro över landskapet.
  Vi checkar in för att spendera två nätter på bekväma, fyrstjärniga Ol Tukai Lodge.

 • Dag 6 Unika djurarter och spännande föreläsning

  Dagen tillbringas i Amboseli nationalpark då vi utforskar både den centrala delen, Ol Tukai, och de halvökenliknande miljöerna utanför våtmarkerna som vattnas av smältvatten från Kilimanjaros sluttningar. Kontrasterna mellan miljötyperna är dramatisk med arter anpassade till helt olika förutsättningar. De torrare områdena har arter som den vackert finlemmade gerenucken och magnifikt tecknade oryxantiloper medan stora däggdjur som Amboselis berömda elefanter, hjordar av afrikansk buffel och frustande flodhästar håller till i Ol Tukai-delen, där det alltid finns tillgång på vatten och bete.

 • Innan eftermiddagens "game drive" blir det föreläsning om det aktuella forskningsläget inom paleoantropologin, dvs forskningen om människans förhistoria, som ständigt genomgår revideringar i samma takt som det fossila faktamaterialet växer.
  Tre forskningscentra i Afrika är ledande: Sterkfontein utanför Johannesburg, Louis Leakey Memorial Institute i Nairobi och Nationalmuseet i Addis Abeba, i samarbete med amerikanska Berkeleyuniversitet.
  Beroende på fyndområden täcker man in olika tidssegment i evolutionshistorien och sedan skall bitarna pusslas ihop till en sammanhängande utvecklingsprocess. Orientering om dateringsmetoder, det fossila materialets fördelning över tidsaxeln och olika utvecklingsmodeller som vuxit fram.

 • Dag 7 Från Amboseli till Tanzanias Arusha

  Efter ytterligare en fin frukost är det nu dags att korsa gränsen med de formaliteter som sker där. Vi reser mot Namanga för gränspassagen till Tanzania. Under vägen äter vi picknicklunch. På eftermiddagen når vi fram till Arusha som är vackert beläget vid den utslocknade vulkanen Mount Meru och är norra Tanzanias ekonomiska centrum. Staden omges av kaffe- och sisalodlingar.

 • Eftermiddagens föreläsning handlar om de mycket ålderdomliga fossila fynd som gjorts i mellersta Awash av Tim White vid Berkeley-universitetet. Fynden har åldersbestämts till 5,7- 4.4 miljoner år gamla och  kallas Ardiphitecus ramidus respektive Ardipithecus kabala. De närmar sig den tidpunkt i evolutionshistorien när människans och schimpansens gemensamma förfäder separerade och bildade två olika utvecklingslinjer. Etiopien är framförallt en skattkammare när det gäller fossila fynd under perioden 5,7 miljoner – 3 miljoner år före vår tidräkning. Hur passar fynden i Awash ihop med andra utvecklingsmodeller och var kommer paleoantropologins superstjärna Lucy in i bilden?
  Vi spenderar en natt på Mount Meru Hotel i Arusha.

 • Dag 8 Rosa skimmer över Lake Manyara

  Efter en frukost på hotellet, så checkar vi ut för att resa mot Stora Riftdalen, den gigantiska förkastningsspricka som skär tvärs igenom den afrikanska kontinenten. Bildandet av Stora Riftdalen är sannolikt en av de geologiska faktorer som var pådrivande i den snabba utvecklingen av hominider.
  Vi tillbringar dagen i Lake Manyara nationalpark. De varierade naturtyperna i parken har inte bara skapat en vacker naturupplevelse men även en juvel för observationer av fåglar och däggdjur. Medhavd picknicklunch avnjuts i Lake Manyara nationalpark.

 • Nationalparkens yta upptas till stor del av sodasjön där det periodvis ligger som ett rosa skimmer av flamingos, eller ett vitt hav av pelikaner i sötvattnet. Men det finns också ett landområde utmed Riftdalens västra kant med storvilt som lejon och elefanter. Området var tidigare omtalat för sina elefanter som beskrivits av Ian Douglas Hamilton i hans bok "De vilda elefanterna".
  Vi övernattar en natt på Country Lodge, belägen på de södra sluttningarna av Ngorongorokratern.

 • Dag 9 Olduvai gorge och Seroneradalen

  Efter utcheckning färdas vi nu mot Ngorongoro Conservation Area och de enorma grässlätterna som kallas Serengeti. Ngorongoro Conservation Area är inte bara den berömda kratern utan också ett skyddat naturområde som omfattar både skogar och savanner.
  Från början kallades allt Serengeti National Park men efter en konflikt med masaierna bestämde britterna under kolonialtiden att området skulle delas i en västlig sektion som blev Serengeti och en östlig sektion som blev Ngorongoro Conservation Area. Serengeti förvaltas av en statlig myndighet medan Ngorongoro Conservation Area styrs av masaierna. 
  Vi kör på kanten av Ngorongorokratern och stannar till för att beundra panoramautsikten över världens största caldera. Från högplatån med dess utslocknade vulkaner fortsätter vi till Olduvai Gorge som är en 50 km lång klyftbildning i Saleislätten skapad av en förhistorisk flod. Här har ett stort antal fynd av fossila hominider gjorts och här finns en av de viktigaste utgrävningsplatserna när det gäller att finna pusselbitarna till människans ursprung.

 • Det var i Olduvai Gorge som hela forskningsfältet om människans förhistoria ändrade inriktning från Asien till Afrika på grund av utgrävningarna utförda av Louis och Mary Leakey. Vi tittar på utgrävningsområdet och det museum som upprättats för att beskriva forskningsarbetet i Olduvai Gorge. 
  Föreläsning om betydelsen av Olduvai Gorge för att den paleoantropologiska forskningen skulle skifta fokus från Asien till Östafrika och de fynd som orsakade denna omorientering. 
  Från Olduvai Gorge fortsätter vi till Nabi Hills som är huvudentrén till Serengeti National Park och kör långsamt genom savannlandskapet till vårt övernattningsställe, Seronera Wildlife Lodge, med det absoluta bästa läget i Serengeti på den ändlösa grässavannen punktuerad här och där av leopardernas korvträd. Vi bor på lodgen i två nätter.

 • Dag 10 "Serengeti får inte dö"

  Serengeti med sina oändliga grässavanner blev berömt genom Bernard Grzimeks bok, "Serengeti får inte dö", och nästan alla naturfilmer som handlar om Afrikas natur är inspelade i detta gränslösa slättland. Inget annat område i världen kan uppvisa en sådan koncentration av gräsätare och rovdjur som Serengeti. På kortgrässavannen mellan Nduto och Nabi Hills samlas de stora gnuhjordarna, under normala år, i februari och mars för kalvningen och då kan antalet individer räknas i miljontals. Dramatiken är ständigt förtätad i hjordarnas utkanter med rovdjur som söker efter lämpligt villebråd.
  Dagen ägnas åt viltobservationer i Seroneradalen, ett av Afrikas mest rovdjurstäta områden. Här finns det gott om både lejon, gepard och leopard. Stora hjordar av gräsätare vandrar mot en oändlig horisont. Hyenor, schakaler och gamar följer i slättviltets fotspår.
  Övernattning på Seronera Wildlife Lodge.

 • Dag 11 Ngorongorokratern

  Vi inleder dagen med ett morgonäventyr på "Game drive" på morgonen och därefter lämnar vi Serengeti för att resa tillbaka till Ngorongorokratern.
  Dagens föreläsning handlar om de drivkrafter som gynnade utvecklingen av upprätt gång, förlust av päls och hjärnans utveckling. Här råder ingen konsensus utan en vild flora av teorier alltifrån amfibieteorin (dvs att människan genomgått en vattenlevande period) till teorier om det sociala schackspelet som den primära motorn. Varför uppstod språket och ersatte den pälspillningen som socialt kitt när flockarna växte i storlek? Verkar inte detta som en förenkling? Är vi "bara" en svanslös, social apa. Det är frågan?

  Vår natt på Ngorongoro Serena Lodge erbjuder en enastående utsikt över kraterområdet, som ofta täcks helt av morgoindimma som en läcker paj med marängtäcke.

 • Dag 12 Ngorongoros geologi och vilt samt evolutionshistoria

  När vi vaknar denna morgon befinner vi oss på kanten av en av världens märkligaste geologiska formationer. Ngorongorokratern är en sedan länge utslocknad vulkan vars diameter är ca 15 kilometer på botten.
  Mellan kraterkanterna är avståndet ca 20 kilometer. Dagen ägnas åt att utforska Ngorongorokratern. Med terrängfordon tar vi oss ner i kratern för att uppleva det enastående djurlivet. Här nere finns mängder av djur som lejon, elefanter och gräsätare av olika slag, men även ett rikt fågelliv.

 • På eftermiddagen återvänder vi till kraterkanten och fortsätter till Country Lodge där resan genom hominidernas evolutionshistoria avslutas med en tankeväckande föreläsning:  

  Vad hände sedan? Människan lämnade urhemmet i Afrika och förflyttade sig till andra kontinenter. Här mötte hon hominidsläktingar som hon till och med parade sig med: neanderthalare och denisovamänniskor. Varför försvann både neanderthalarna och denisovamänniskorna? Helt nya fynd i Kina visar att den moderna människan kom mycket tidigare till Asien än vad den etablerade uppfattningen hållit för sant. Fynden ifrågasätter också hypotesen att Homo sapiens utrotade neanderthalarna. Det dröjde 40000 år innan moderna människor kunde tränga in i Europa som var neanderthalarnas rike. Någon annan okänd faktor kan ha fått neanderthalarna på fall. 

 • Dag 13 Åter till Arusha för hemfärd

  Vi lämnar Country lodge för att resa mot Arusha och Kilimanjaro airport. På vår väg till flygplatsen äter vi en lunch på Mount Meru View lodge samt reser över natten via Addis Abeba för att återvända hem 

 • Dag 14 Hemkomst

  Efter flygplansbyte i Addis Abeba reser vi den sista biten hem till Sverige för ankomst. Här har vi tid att smälta intrycken och fundera över vårt ursprung!

Resans höjdpunkter

 • Ikoniska besök på platsen för människans ursprung - den afrikanska savannens Serengeti, OIduvai Gorge, Ngorongorokratern samt elefanternas rike i Amboseli
 • Vår kunnige ciceron och engelsktalande expertföreläsare
 • Föreläsningar om paleoantropologi och människans utveckling

Resfakta

Reslängd 14 dagar
Avreseort Stockholm/Arlanda
Avresor 28/2
Pris Från 79 950 kr
Enkelrumstillägg 9500 kr
I priset ingår
 • Flyg i ekonomiklass från Stockholm till Nairobi. Återresa från Kilimanjaro Airport till Arlanda
 • Flygavgifter
 • Transporter, entreer, nationalparksavgifter och visningar enligt program
 • Två nätter ombord på flygplan med flygplansmåltider
 • Elva nätter på fyrstjärniga hotell och viltlodger
 • Elva frukostar/frukostpaket
 • Nio luncher/picknickluncher
 • Nio middagar
 • Föreläsningar av svensk färdledare
 • Gästföreläsning av paleoantropologisk expert från Louis Leakey Memorial.
 • Engelsktalande safariguidechaufförer
 • Svensk färdledare

Anslutningsort
Vi undersöker gärna möjligheten att resa från andra avreseorter på förfrågan och mot eventuellt tillägg.

Anslutningsort

Det brukar gå att lägga till för anslutning från Köpenhamn, Göteborg samt i vissa fall Umeå.

Resplan

Dag 1. Avresa kväll via Addis Abeba till Nairobi över natten med flygplansmåltider.
Dag 2. Flygplansbyte och ankomst Nairobi, Kenya. Besök på Karen Blixens farm vid foten av Ngong hills. Tre nätter på Nairobi Safari club hotell.
Dag 3. Mary och Louis Leakeys utgrävningar i Olorgesaillie.
Dag 4. Kenyas Nationalmuseum och föreläsning av dr Fredrick Manthi
Dag 5. Resa förbi Kilimanjaro mot Amboseli national park. Två nätter på Ol Tukai lodge.
Dag 6. Gamedrives i Amboseli och föreläsning.
Dag 7. Gränsformaliteter till Tanzania. Föreläsning och övernattning på Mount Meru hotell,  Arusha.      
Dag 8. Mot Stora Riftdalen och Lake Manyara nationalpark. En natt på Country Lodge hotell.
Dag 9. Serengeti via Olduvai gorge och Ngorongokraterns rand. Föreläsning. Två nätter på Seronera Wildlife lodge.
Dag 10.  Gamedrives och föreläsning i Seroneradalen i Serengeti.
Dag 11. Gamedrive - retur till Ngorongorokratern och föreläsning. Övernattning en natt Ngorongoro Serena Lodge.
Dag 12.  Gamedrive nere i kratern. Övernattning på Country Lodge med föreläsning.
Dag 13. Hemresa över natten från Arusha till Addis Abeba. Flygmåltider.
Dag 14. Byte av flyg i Addis Abeba och flygning hem till Sverige.

Boende

Två nätter ombord på flyg
Tre nätter på Nairobi Safari Club hotel
Två nätter på Ol Tukai Lodge i Amboseli
En natt på Mount Meru Hotel, Arusha
En natt på Country Lodge hotel, på Ngorongoros sluttning
Två nätter på Seronera Wildlife Hotel, i Serengeti National Park
En natt på Ngorongoro Serena lodge på kraterranden
En natt på Country Lodge hotel, på Ngorongoros sluttning

Resesätt Ethiopian Airlines
Klimat

Februari - mars månader är normalt den lilla torrperioden mellan de korta regnen i oktober - november och de långa regnen i mars-maj. De senaste åren har regnen helt förändrats och det har påverkat såväl vilt som människor.
Vi befinner oss på lite högre höjd under resan vilket ger ett behagligt klimat, där Nairobi ligger på 1795 meter över havet och Arusha på ca 1500 meters höjd.  
Medeltemperaturerna under perioden ligger mellan 16 - 18 grader nattetid samt 26 - 28 grader som varmast under dygnet. 

Valuta

Kenyanska  och tanzanska shilling KES och TZS. En mycket gångbar valuta är dock USD i välvårdade sedlar i mindre valörer för dricks eller shopping.  Äldre sedlar av USD kan nekas eller ges sämre kurs.
Du behöver kontanter trots att växelkontor och banker med kontantuttag finns på många platser. Men det kan vara stängt, kan vara elavbrott och annat. En bra affär på marknaden kräver ofta en snabb betalning och rätt valör på sedeln. På hjotell och lodger tar man emot kreditkort, mest gångbart är VISA och även Mastercard.

Exempel på kostnader: Tanzaniskt respektive kenyanskt visum: USD 50 per person per land, drycker och smådricks: USD 5–10 per person och dag, dricks till safariguide-chauffören: USD 5–10 per person och dag.
Dricks är en viktig  inkomstkälla i dessa samhällen och även om man ger dricks utifrån nöjdhetsgrad och att vi skandinaver inte är vana vid att dricksa -  så är det inte rekommenderat att helt avhålla sig från att ge dricks.
Den afrikanska kärnfamiljen är långt mycket större än den svenska och arbetare inom turismindustrin förväntas försörja inte bara sin fru, sina barn och sina föräldrar utan ofta även sina kusiners och far-/mor-bröders familjer.  

Visum

Visum till Kenya och Tanzania ingår inte i resans pris.

KENYA
Svenska medborgare måste ha en Electronic Travel Authorization (eTA) för inresa i Kenya. Sedan 5 januari 2024 söker man om en eTA genom en elektronisk ansökan i förväg via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida. En avgift betalas i samband med ansökan med kreditkort. Flygbolagen kan komma att neka ombordstigning om ansökan ej är godkänd innan flygets avgång. Observera att passet måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya och ha minst en sida fritt i passet. Du behöver dra in ett foto eller göra en selfie under ansökan, samt uppge kontaktuppgifter och information om din resa.  Läs mer på UDs sidor för Kenya på Sweden Abroad https://www.swedenabroad.se
Det beräknas ta runt 3 arbetsdagar att få detta klart.
Ansökan görs här: https://www.etakenya.go.ke/en

TANZANIA
Visum till Tanzania är elektroniskt. Vi rekommenderar att man ansöker om visum via Alla Visum https://www.allavisum.se/refer/wetravelgroup. Man kan betala på Alla Visums hemsida, fylla i ansökan, och sedan skicka alla handlingar via epost, vanlig post, eller lämna in dem på Alla Visums kontor i Stockholm. Vid frågor kan ni ta kontakt med Alla Visum.

Om ni vill ordna visum på egen hand, kan ni ta kontakt med Tanzanias ambassad: https://www.tanemb.se/

Det är varje resenärs ansvar att ha med sig pass som är giltigt enligt de regler som gäller för landet. I de fall visum erfordras anges detta i respektive resas resfakta. Om du inte har svenskt medborgarskap kan andra visumregler gälla.

 

Vaccination

Bevis på vaccination mot Gula Febern samt malariaprofylax krävs. För ytterligare information om vilka vaccin som behövs behöver du kontrollera din vaccinationscentral.

Deltagarantal

12 - 20 personer

Valbart tillägg
Om din flygresa inte är klimatkompenserad kan du välja att själv göra det  här »

Så här bokar du
Klicka på knappen Boka direkt och fyll i uppgifterna. När du har slutfört din bokning får du en bekräftelse och en faktura på din anmälningsavgift som ska betalas inom 10 dagar. Vi garanterar din bokning under den tiden. Datum och belopp för slutbetalning framgår av din faktura, vilket är 40 dagar före avresa, om inga anpassade villkor gäller för din resa.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring
Som resenär hos Historiska Resor ansvarar du för att ha en reseförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under hela reseperioden. Det är viktigt att kontrollera försäkringsvillkoren då förändringar kan ske. Vi rekommenderar att du ser över din försäkring och även tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Läsarresor
Om din resa är i samarbete med tex en tidning eller förening, förmedlar vi dina personuppgifter till dem i enlighet med vår integritets- och personuppgiftspolicy.

Pass och visum
För dig som ska resa utomlands är det viktigt att kontrollera att ditt pass är giltigt och oskadat. Kontrollera även att passet uppfyller de regler som gäller för landet du ska besöka. Polismyndigheten utfärdar nya pass och handläggningstiden kan variera. Om du behöver ansöka om nytt pass bör du göra det omgående. Observera att det är din egen skyldighet att kontrollera vad som gäller rörande visum, extra viktigt om du har annat pass än svenskt.

Vaccination
Behovet av vaccination skiljer sig åt beroende på resmål och individuellt hälsotillstånd. För inresa till vissa länder rekommenderas vaccinationer. Kontakta din läkare, vårdcentral eller vaccinationscentral för närmare information.

Deltagarantal
Deltagarantalet på våra resor är cirka 20 - 30 personer. Vid annat deltagarantal anges det på den specifika resan. 

Bra att veta

För en fin reseupplevelse är det skönt att bekvämt kunna ta sig upp i och ur safarijeepar, gå på underlag som kan vara ojämnt och håligt, gå i smala trappor, promenera korta sträckor i stadsmiljö och värme. Se alltid till att ha personlig medicin och andra viktiga/dyra personliga ägodelar i handbagaget.   

Boka din resa

2025-02-28 2025-03-13 79 950 kr Ethiopian Airlines Stockholm/Arlanda 5+ Boka resa