Är du nyfiken på vilket årsdjur du är? Leta upp ditt födelseår i tabellen nedan, som visar alla årtal enligt vår vanliga gregorianska kalender. Du ser också ditt födelseår i den kinesiska djurkretsen, det element som dominerar det året och till sist om året domineras av yin eller yang. Spännande, eller hur?

Hälsningar Historiska Resor 

Födelseår

2020 25.1 Råttans år, Metall Yang
2019 5.2 Grisens år, Jord, Yin
2018 16.2 Hundens år Jord Yang
2017 28.1 Tuppens år Eld Yin
2016 8.2 Apans år Eld Yang
2015 19.2 Getens år Trä Yin
2014 31.1 Hästens år Trä Yang
2013 10.2 Ormens år Vatten Yin
2012 23.1 Drakens år Vatten Yang
2011 3.2 Kaninens år Metall Yin

2010 14.2 Tigerns år Metall Yang
2009 26.1 Oxens år Jord Yin
2008 7.2 Råttans år Jord Yang
2007 18.2 Grisens år Eld Yin
2006 19.1 Hundens år Eld Yang
2005 9.2 Tuppens år Trä Yin
2004 22.1 Apans år Trä Yang
2003 1.2 Getens år Vatten Yin
2002 12.2 Hästens år Vatten Yang
2001 24.1 Ormens år Metall Yin
2000 5.2 Drakens år Metall Yang

1999 16.2 Kaninens år Jord Yin
1998 28.1 Tigerns år Jord Yang
1997 7.2 Oxens år Eld Yin
1996 19.2 Råttans år Eld Yang
1995 31.1 Grisens år Trä Yin
1994 10.2 Hundens år Trä Yang
1993 23.1 Tuppens år Vatten Yin
1992 4.2 Apans år Vatten Yang
1991 15.2 Getens år Metall Yin

1990 27.1 Hästens år Metall Yang
1989 6.2 Ormens år Jord Yin
1988 17.2 Drakens år Jord Yang
1987 29.1 Kaninens år Eld Yin
1986 9.2 Tigerns år Eld Yang
1985 20.2 Oxens år Trä Yin
1984 2.2 Råttans år Trä Yang
1983 13.2 Grisens år Vatten Yin
1982 25.1 Hundens år Vatten Yang
1981 5.2 Tuppens år Metall Yin

1980 16.2 Apans år Metall Yang
1979 28.1 Getens år Jord Yin
1978 7.2 Hästens år Jord Yang
1977 18.2 Ormens år Eld Yin
1976 31.1 Drakens år Eld Yang
1975 11.2 Kaninens år Trä Yin
1974 23.1 Tigerns år Trä Yang
1973 3.2 Oxens år Vatten Yin
1972 15.2 Råttans år Vatten Yang
1971 27.1 Grisens år Metall Yin

1970 6.2 Hundens år Metall Yang
1969 17.2 Tuppens år Jord Yin
1968 30.1 Apans år Jord Yang
1967 9.2 Getens år Eld Yin
1966 21.1 Hästens år Eld Yang
1965 2.2 Ormens år Trä Yin
1964 13.2 Drakens år Trä Yang
1963 25.1 Kaninens år Vatten Yin
1962 5.2 Tigerns år Vatten Yang
1961 15.2 Oxens år Metall Yin

1960 28.1 Råttans år Metall Yang
1959 8.2 Grisens år Jord Yin
1958 18.2 Hundens år Jord Yang
1957 31.1 Tuppens år Eld Yin
1956 12.2 Apans år Eld Yang
1955 24.1 Getens år Trä Yin
1954 3.2 Hästens år Trä Yang
1953 14.2 Ormens år Vatten Yin
1952 27.2 Drakens år Vatten Yang
1951 6.2 Kaninens år Metall Yin
1950 17.2 Tigerns år Metall Yang

1949 29.1 Oxens år Jord Yin
1948 10.2 Råttans år Jord Yang
1947 22.1 Grisens år Eld Yin
1946 2.2 Hundens år Eld Yang
1945 13.2 Tuppens år Trä Yin
1944 25.1 Apans år Trä Yang
1943 5.2 Getens år Vatten Yin
1942 15.2 Hästens år Vatten Yang
1941 27.1 Ormens år Metall Yin
1940 8.2 Drakens år Metall Yang

1939 19.2 Kaninens år Jord Yin
1938 31.1 Tigerns år Jord Yang
1937 11.2 Oxens år Eld Yin
1936 24.1 Råttans år Eld Yang
1935 4.2 Grisens år Trä Yin
1934 14.2 Hundens år Trä Yang
1933 26.1 Tuppens år Vatten Yin
1932 6.2 Apans år Vatten Yang
1931 17.2 Getens år Metall Yin

1930 30.1 Hästens år Metall Yang
1929 10.2 Ormens år Jord Yin
1928 23.1 Drakens år Jord Yang
1927 2.2 Kaninens år Eld Yin
1926 13.2 Tigerns år Eld Yang
1925 24.1 Oxens år Trä Yin
1924 5.2 Råttans år Trä Yang
1923 16.2 Grisens år Vatten Yin
1922 28.1 Hundens år Vatten Yang
1921 8.2 Tuppens år Metall Yin

1920 20.2 Apans år Metall Yang
1919 1.2 Getens år Jord Yin
1918 11.2 Hästens år Jord Yang
1917 23.1 Ormens år Eld Yin
1916 3.2 Drakens år Eld Yang
1915 14.2 Kaninens år Trä Yin
1914 26.1 Tigerns år Trä Yang
1913 6.2 Oxens år Vatten Yin
1912 18.2 Råttans år Vatten Yang

Tillbaka til Kinesiska almanackan