Tuppen

Tuppens tecken  Tuppens stora intresse för sex hindrar inte att han är lojal och trofast. Om något går honom emot, kan han lätt fördjupa sig i oväsentliga detaljer och glömma helheten. De dåliga egenskaperna förstärks om han är född på hösten eller vintern. Bland tupparna fi nns många kompositörer och musiker. Johann Strauss och Richard Wagner var tuppar. Det gäller också Erik Clapton, Van Morrison och Britney Spears. Mona Salin är tupp, liksom Susanna Kallur, Zlatan Ibrahimovic, Anja Pärsson och Paris Hilton.

Tuppen är född 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 eller 2005.

Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner
Tuppen blir lycklig med oxen eller ormen, men framför allt med draken. Den har ingenting gemensamt med kaninen och svårigheter med hunden. Två tuppar trivs inte tillsammans. Läs mer