Tigern

Tigerns tecken  Men Tigern är också generös och kan offra allt för andra, i synnerhet när det gäller kärlek. Han är mån om sitt rykte och svag för smicker, men har lätt för att få fiender. Till en början kan livet te sig ganska bekymmersamt, men om han griper de rätta tillfällena fi nns goda förutsättningar att nå framgång och berömmelse. Tigern har störst möjlighet att lyckas om han är född mellan soluppgång och solnedgång. Bland de många berömda tigrarna fi nns Beethoven, Agatha Christie, Karl Marx, Marilyn Monroe och Marco Polo. Lill-Babs och Alf Svensson har det gemensamt att de båda är tigrar, likaså Leonardo DiCaprio. Eminem är ännu en riktig tiger liksom Ingvar Kamprad, Liza Marklund, Victoria Silvstedt och Markoolio.

Tigern är född 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 eller 2010.

Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner
Tigern trivs med hästen och hunden, men kommer att få ett stormigt förhållande med draken. Tigern bör passa sig för ormen och oxen men också vara misstänksam mot apan och kaninen. Två tigrar har svårt att finna en gemensam harmoni. Läs mer