Ormen

Ormens tecken Han har lätt att få vänner, men det är inte alltid som vänskapen varar någon längre tid. Han saknar inte mod och når framgångar när det gäller ekonomiska frågor. Ålderdomen blir lycklig, och hans från början goda smak utvecklas ytterligare. Ju varmare födelsedagen var, desto större lycka. Ulf Adelsohn är orm likaså Per Anders Fogelström. Till de lugnas och envisas skara hör också Stefan Edberg och Greta Garbo, Mao Zedong och J.F. Kennedy, kronprinsessan Viktoria och Jesper Parnevik. Fredrik Reinfelt och Fredrik Ljungberg har inte bara förnamnet gemensamt, båda är ormar. Så även J-O Waldner.

Ormen är född 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989. 2001 eller 2013. Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner


Ormen blir lycklig med tuppen och oxen, om den senare tillåts dominera. Tigern och grisen bör undvikas. Två ormar kan inte leva under samma tak. Läs mer