De tolv årsdjuren

De tolv djuren används för att beteckna år och ibland också timmar, däremot aldrig månader eller dagar. De egenskaper som tillskrivs djuren måste tolkas som en vägledning inte som något absolut. Sedan urminnes tider har just dessa tolv djur fått beteckna de olika åren. Samtliga återfinns som lyckobringande gestalter i gamla berättelser. Råttan har till exempel under årtusenden varit symbol för välstånd och rikedom, medan oxen representerar långt liv. Tigern är djurens konung och sätter skräck i spöken och demoner. Även ett vardagligt djur som grisen har sin plats i kretsen och symboliserar familjelycka och glädje. I enlighet med de gamla kinesiska förlagorna är djuren i den följande texten "han". Det hindrar inte att de olika egenskaperna också gäller för kvinnor.

Kaninen
Kaninen är intelligent och mycket intuitiv och har ett gott minne. Han tycker om lugn och ro och kan ofta vara egoistisk. Kaninen har svårt att fatta beslut, och hans tveksamhet gör att han missar många möjligheter... Läs mer om kaninen

Draken
Draken är född under tecknet för lycka och har alla möjligheter att nå framgång. Intelligent och beslutsam, men hans ovilja att lyssna till andras råd kan skapa problem. Trots alla goda egenskaper kan han begå svåra misstag, eftersom han saknar tålamod och tolerans... Läs mer om draken

Ormen
Ormen är född i visdomens tecken. Han är intelligent och stabil, men inte särskilt pratsam. Ormen är lugn, beslutsam och envis och har svårt att klara misslyckanden. Han har lätt att få vänner, men det är inte alltid som vänskapen varar någon längre tid... Läs mer om ormen

Hästen
Hästen älskar förändringar och det goda i livet. Han är livlig och snabb och tycker om att stå i centrum. Hästen har lätt att få vänner och tycker om att hjälpa andra, trots att han egentligen är egoistisk...Läs mer om hästen

Geten
Geten har med alla sina goda egenskaper lätt att anpassa sig till alla tänkbara situationer. Han har god smak och konstnärlig läggning, men saknar initiativförmåga. Geten är kärleksfull och generös, men får ändå lätt ett trassligt kärleksliv... Läs mer om geten

Apan
Apan är intelligent, uppfinningsrik och självständig. Trots att han är självisk är han mycket diplomatisk och taktfull. Ibland kan fantasin skena iväg med honom, och han drar sig då inte för att ljuga eller svika sina vänner... Läs mer om apan

Tuppen
Tuppen är frimodig, självsäker och ärlig. En attraktiv sällskapsmänniska som dock måste kontrollera sitt skiftande humör. Han söker och får ofta hjälp av infl ytelserika personer... Läs mer om tuppen

Hunden
Hunden värdesätter lojalitet och ärlighet, två av hans viktigaste egenskaper. Han är i grunden pessimistisk och har ofta otur i kärlek, trots en grundläggande värme. Hunden är ambitiös och har gott omdöme... Läs mer om hunden

Grisen
Grisen är rättfram men i vissa sammanhang lättlurad. Han är inte mycket för sällskapsliv och ägnar inte framtiden några tankar. Hans yttre lugn döljer ofta viljestyrka och auktoritet... Läs mer om grisen

Råttan
Råttan är idérik men har sällan mod eller tålamod att förverkliga alla goda uppslag. Hans skenbara lugn döljer aggressivitet. Han behåller ofta tankar och känslor för sig själv och är ofta alltför självupptagen... Läs mer om råttan

Oxen
Oxen har mycket tålamod och är uppriktig men ibland alltför envis. Han har få men goda vänner, trots att han är mycket aktiv och arbetar hårt. Oxen har sällan tur i kärlek, eftersom han är kräsen och inte alltid att lita på... Läs mer om oxen

Tigern
Tigern är född under tecknet för mod, vilket gör att han gärna tar risker. Auktoritet, självständighet och styrka är utmärkande drag. Men Tigern är också generös och kan offra allt för andra, i synnerhet när det gäller kärlek... Läs mer om tigern